Advance Design 2023 – #funkce – Další drobné úpravy a změny

1 června 2022BIM, Konstrukce

Partager

.obrazok40.jpg

Advance Design 2023 přináší řadu změn a novinek na základě požadavků současných i potencionálních budoucích uživatelů, Zde najdete jen krátký výběr ze stovek novinek v této nové verzi.

Nové dialogové okno “Nastavení generace zatížení”

Pro snazší generování sil a lepší ovladatelnost, byla do seznamu vlastností jeřábu přidána nová volba, ve které je možné otevřít nové dialogové okno nastavení. Dialog ‚Nastavení generace zatížení‘ nyní umožňuje uživatelům zvolit,  které skupiny zatížení se mají generovat a v jakém směru má působit podélná síla (Fx) a příčná síla (Fy).

  Obrázok39

Dialogové okno Nastavení generace zatížení

Parametrické tenkostěnné za studena tvarované profily

Advance Design 2023 umožňuje uživatelům definovat několik typů za studena tvarovaných profilů parametricky (zadáním rozměrů). Je možné definovat profily typů: W, S, L, Z, Zed, Zeta, C a Cee.

 Obrázok40

Nové parametrické profily použitelné pro návrh tenkostěnných za studena tvarovaných prvků

 

Úprava výpočtů vrcholových (peak) průhybů podle francouzské normy FD P18-717

Výpočet vrcholových (peak) průhybů podle francouzské normy FD P18-717 byl upraven tak, aby byl v souladu s její poslední verzí.

Verze normy FD P18-717 ze srpna 2021 nahrazuje starší verzi z prosince 2013.

Výkresy: Stálé popisy na výkrese

Do výkresů generovaných všemi Návrhovými moduly je nyní možné umístit textové popisy jako novou komponentu výkresu. S těmito popisy se zachází jako s nezávislými součástmi výkresu, a proto se během regenerace výkresu nemění jejich obsah ani poloha. Popisy lze umístit kamkoli na výkres a editovat je nebo přesunout podle potřeby. Do výkresu můžete přidat libovolný počet popisů a každý popis může mít nezávisle nastavené parametry, jako je barva, písmo a velikost.

Obrázok41

Liniová uvolnění typu tah/tlak

Další novou funkcí v Advance Design 2023 související s možnou definicí složitého (nelineárního) chování propojení mezi konstrukčními prvky. Nyní lze pokročilé chování liniových uvolnění definovat na hranách plošných prvků. Podobně jako pro jednoduché nastavení uvolnění na hranách v předešlých verzích definice probíhá v nastavení vlastností plošných prvků, ale možnosti nastavení jsou nyní neporovnatelně širší a obsahují:

  • Liniové uvolnění – volný konec
  • Definice uvolnění nezávisle pro každý směr zvlášť
  • Liniové uvolnění typu tah/tlak

Obrázok42

Liniové uvolnění typu tah/tlak na plošných prvcích

Možnost kopírovat výztuž z jedné stěny ve skupině do druhé

Pokud chce Uživatel použít stejnou výztuž na více stěnách ve skupině je nyní snadno možné kopírovat data výztuže z jedné stěny ve skupině do jiných stěn. Tato funkcionalita je vhodná zejména pro editaci výztuže ve vybraných stěnách nebo uživatelsky zadat vyztužení pro posouzení stěny.

 Obrázok43

Řada výztuže s proměnnou délkou jako jedna sada výztuže

Řada proměnných položek je nyní generována jako jedna sada výztuže. Ve výkresech a výkazech výztuže je tedy tato výztuž značena jako jedna položka.

 Obrázok44

Předepnuté vysokopevnostní šrouby

Od nové verze AD 2023 je možné v Návrhovém modulu Ocelové přípoje (Steel Connection) použít předepnuté vysokopevnostní šrouby. Aktuálně jsou předepnuté vysokopevnostní šrouby použitelné pro přípoje ohybově tuhou čelní desku, hřebenový styčník a čelní deska pro štítový sloup.

 Obrázok45

Související obsah

Revit 2025.1 – novinky

9 července 2024Architektura, BIMFilip Okleštěk

Vylepšení úpravy nových Terénních útvarů, V náčrtu ovládací prvek Připojování zdí, Změny koordinačních modelů IFC a NWC, Vylepšení exportu PDF…

Civil 3D není CAD

2 července 2024BIM, InfrastructuraRadka Němcová

Dnes bych Vám ráda ukázala hlavní rozdíly v práci s klasickými CADovskými entitami a objekty Civil 3D.

Podélný profil – promítání objektů

1 července 2024BIM, InfrastructuraRadka Němcová

Dnes si ukážeme jak snadno a rychle promítat objekty do zobrazení podélného profilu v AutoCAD Civil 3D.