Advance Design 2023 – #funkce – Výsledky v tabulkové formě

1 června 2022BIM, Konstrukce

Partager

Advance Design 2023 – #funkce – Výsledky v tabulkové formě

Nová verze Advance Design 2023 umožňuje uživatelům ještě rychlejší a pohodlnější filtrování a kontrolu výsledků MKP výpočtů. Pomocí nové funkcionality „Tabulky výsledků“, je nyní možné rychle zobrazit výsledky v tabulkové formě přímo na monitoru.

Obrázok31 Volby nastavení tabulek výsledků na pásu karet

Je možné generovat tabulkové výsledky pro:

  • Uzly (deformace)
  • Prutové prvky (deformace, vnitřní síly, napětí)
  • Plošné prvky (deformace, vnitřní síly, napětí, výslednice)
  • Podpory (deformace, vnitřní síly)

Obrázok32

Výchozí tabulka vnitřních sil na prutovém prvku

 

Tabulky výsledků je možné uživatelsky upravit a zobrazit pouze požadované sloupce.

Součástí tabulek jsou i užitečné funkce v již vygenerované tabulce, jako je třídění a filtrování výsledků. Výhodou je, že lze jednotlivé filtry kombinovat.

Uživatel má rovněž možnost vytvořit si šablonu s vlastním nastavením a formou zobrazovaných výsledků. Uložené šablony tabulek je pak možné použít ve všech dalších projektech.

  Obrázok33

Příklad uživatelského nastavení a odpovídající tabulka výsledků pro prutové prvky

Verze 2023 AD je první verzí, která byla přizpůsobena i pro španělský a portugalský trh. Advance Design je tak možný používat pro navrhování v obou těchto zemích. Mohou ho samozřejmě využít i všichni, kteří potřebují provádět posouzení podle španělských a portugalských norem nebo chtějí generovat dokumentaci v jednom ze dvou nově dostupných jazyků.

Výběr nastavení pro obě země, včetně jazyka a norem je dostupný v okně Konfigurace lokalizace:

Obrázok34

Výběr národních nastavení

 

V nové verzi programu jsou rozhraní i výstupní dokumenty k dispozici ve španělštině a portugalštině.

  Obrázok35

Rozhraní ve španělštině

 

Součástí úprav je i implementace národních aplikačních dokumentů (NAD) Eurokódu do generátorů zatížení (kombinace, vítr, sníh a seizmicita) a do návrhových výpočtů a posouzení prvků ocelových a dřevěných konstrukcí.

 Obrázok36

Mapa pro výběr seismických zón Portugalska

Související obsah

Jak generovat globální imperfekce EC3 na sloupech

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Gérald KOTA MIQUEL FAUSTHER V některých případech je podle EC3 nutné uvažovat globální imperfekce tak, aby bylo možné zohlednit možné…

Jak zohlednit excentricitu dynamických hmot a výpočet součinitele theta

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Ing. Alessandro Bordin V tomto článku se dozvíte, jak je možné zohlednit excentricitu dynamických hmot při seismickém výpočtu a jak…

Revoluce v trvalé udržitelnosti: Odhady emisí CO2 v Advance Design

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Lukasz Jedrzejewski Změna klimatu je zásadním celosvětovým problémem, který má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Stavební průmysl,…