Advance Steel – Jak lze v makru Schodiště použít vlastní profily pro schodnice a stupně

25 ledna 2024Advance Steel, BIM, Konstrukce

Partager

schodiste.jpg

Makro pro modelování schodišť a aplikaci Advance Steel je mimořádně výkonný nástroj a nabízí také některé možnosti, které nejsou na první pohled zjevné. Mezi ně patří možnost používat vlastní typy profilů pro schodnice a pro schodišťové stupně.

1.    Jak přidat vlastní profil do nabídky profilů pro schodnice

Od verze Advance Steel 2012 můžete uživatelsky přiřadit profil pro konstrukční prvek schodiště – „schodnice“. Tato možnost umožňuje použít pro tento typ prvku libovolný tvar profilu a doplnit tak aktuální knihovnu profilů.

Postup, jak rozšířit nabídku typů profilů pro schodnice, lze rozdělit do 2 fází:

  • a.       Přidání vlastního profilu do databáze profilů
  • b.      Úprava databáze přípojů

a.     Přidání vlastního profilu do databáze profilů

Klasickým postupem pro vytvoření obecného tvaru profilu si připravíme obrys profilu z uzavřených křivek a doplníme bloky pro definice souřadnicového systému, umístění os a texty pro název a typ profilu.

Za povšimnutí stojí orientace profilů. Pokud jsou schodnice z nesymetrických profilů U, C atd, je třeba je nakreslit tak, jak je vidíte na obrázku výše.

Následně necháme do databáze vygenerovat naše nové průřezy.

Po definici profilů použijte příkaz „Aktualizovat výchozí hodnoty“, který najdete na kartě pásu karet Výchozí v poli Nastavení.

b.     Úprava databáze přípojů

Úprava databáze přípojů spočívá v tom, abychom námi nově vytvořené profily dostaly do nabídky profilů pro příčle v makru.

Spusťte Management Tools.

Použijte Editor tabulek pro otevření databáze AstorProfiles a v ní jděte do tabulky ProfileMasterTable. Na řádce, kde najdete ve sloupci RunName název nového typu profilu (C profil schodišťového ramene tl 3 mm), zjistěte text ve sloupci TypeNameText.(Usr C profil schodistoveho ramene tl 3mm)

V téže databázi AstorProfiles vyhledejte definiční tabulku profilu, jejíž název je podobný internímu názvu profilu „USR_Cprofilschodistovehoramenetl3mm„. Ze sloupce „SectionName“ zkopírujte názvy profilů „C25/65/180/65/25-3″ a „C25/65/180/65/25-3“.

V databázi AstorRules vyhledejte tabulku „RULE_StairStringerUserSections“ pomocí filtru.

Chcete-li přidat nový řádek do tabulky „RULE_StairStringerUserSections„, postupujte podle následujících kroků:

⇒ Vyplňte jedinečné číslo ve sloupci „Key„.

⇒ sloupec „DefaultProfile“ musí být vyplněn takto: „Usr C profil schodistoveho ramene tl 3mm#@§@# C25/65/180/65/25-3„, kde „Usr C profil schodistoveho ramene tl 3mm“ je interní název profilu z tabulky „ProfileMasterTable“ z databáze AstorProfiles; „#@§@#“ je jedinečný oddělovač, který se používá pro přidání jakékoli nové sekce; “ C25/65/180/65/25-3“ je název profilu z tabulky definice profilu „USR_Cprofilschodistovehoramenetl3mm“ z databáze AstorProfiles.

⇒ Sloupec „Note“ se vyplňuje nepovinně; může například obsahovat informace o typu proflu. Tyto informace se v makru „Schodiště“ nezobrazují.

2.    Jak přidat vlastní profil pro schodišťové stupně

V makru pro Schodiště v Advance Steelu je 21 předdefinovaných typů schodišťových stupňů, přičemž další 3 typy č.22, 23 a 24 jsou určeny pro stupně definované uživatelem, tj. můžete pro ně použít vlastní profil.

Jediným rozdílem mezi těmito 3 typy stupňů je způsob připojení ke schodnici.

Nové stupně lze přidávat pomocí nástroje pro vytváření uživatelských profilů.

Aby je makro rozpoznalo, musí být třída profilu „User defined treads“, zatímco název profilu může být libovolný.

Dále je třeba umístit Referenční osu na hranu stupně. V tomto bodě bude poté stupeň umístěn na výstupní čáře , tj. spojnici hran stupňů schodiště.

Výkres pro správnou definici profilu pro uživatelský schodišťový stupeň vidíte na následujícím obrázku.

Použijeme znovu příkaz „Aktualizovat výchozí hodnoty“ a nyní již máme naše nové schodišťové stupně k dispozici.

3.    Závěr

Pokud jste obeznámeni s vytvářením uživatelsky definovaných profilů, víte, že vytvoření stupně je naprosto stejný proces a nezahrnuje více než půl tuctu kroků. Pokud nejste obeznámeni s uživatelsky definovanými profily, nepanikařte! – v následujícím záznamu webináře na toto téma vysvětlen celý tento proces.

 

Související obsah