Ako obstál LUMION v teste u ARCHINFO = Lumion 9 PRO – test 1 (časť 1)

12 srpna 2019Architektura

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

 Lumion 670px banner

Vizualizačný nástroj pre prezentáciu práce architekta (dizajnéra, projektanta…).

1 LUMION

Architekti sa živia prevažne navrhovaním (budov, interiérov, urbánnych celkov, dizajnom…). Naše produkty vznikajú najprv “v našich hlavách”. Aby boli uchopiteľné, zrozumiteľné aj pre ostatných ľudí, musia sa spredmetniť. Nadobudnúť konkrétnu, prezentovateľnú podobu. Čím zrejmejšiu a názornejšiu, tým lepšie.

Vzhľadom na skutočnosť, že diela navrhované architektmi sú rozsiahle a drahé objekty, ich realizácia trvá roky, je potrebné aby sme podobu návrhu mohli posúdiť a ohodnotiť dlho pred realizáciou. Už v úvodných fázach jeho vzniku. Či už samotný návrh, alebo aj jeho kontext s okolím. Dávno predtým, ako sa začnú míňať podstatné sumy peňazí.

Postupne sa budeme snažiť predstavovať nástroje, ktoré nás zaujali a môžu architektom pomôcť pri ich práci. Upútal nás (a intenzívne skúšame) výkonný vizualizačný program Lumion. Posledná verzia má už poradové číslo 9. Testovanie umožnila spoločnosť Act-3D B.V., ktorá Lumion vyvíja, prostredníctvom slovenského distribútora – spoločnosti Graitec.

Úvodné praktické skúsenosti prezentuje Jakub Moravčík:

Lumion som prvýkrát zaregistroval pred šiestimi rokmi, ešte počas štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Študentskú verzia programu (vtedy V4) si budúci architekti obľúbili najmä ako rýchly nástroj na finálne výstupy do prezentácie. Ako najväčšia výhoda sa ukázala rozsiahla databáza objektov, ktorá umožňovala zakryť nedokonalosti modelu (alebo návrhu :)) a vytvoriť zložité exteriérové scény. Všetko bola otázka niekoľkých hodín, následné výstupy zabrali minúty. Obrazová kvalita však za programami využívajúcimi ray tracing (výpočtovo náročná metóda sledovania lúčov – V-Ray, Corona Renderer…) výrazne zaostávala.

Vráťme sa však späť do roku 2019. Vývoj výrazne pokročil. Lumion sľuboval “fotorealistické prostredie rýchlejšie, než kedykoľvek predtým”, rozsiahlu databázu 3d objektov (celkovo vyše päť tisíc), a “vytvorenie komplexnej scény počas niekoľkých minút.”

2 LUMION

Očakávania boli preto oprávnene vysoké. Po nainštalovaní programu som mal približne týždeň na vytvorenie výstupu zo štúdie, na ktorej sme aktuálne pracovali. Pri viacerých predchádzajúcich projektoch sme si vizualizácie dávali robiť externe, tentokrát sa naskytla ideálna príležitosť na finalizáciu výstupov “in house”. Navyše, v ateliéri sme mali k dispozícii pracovnú stanicu HP Z VR Backpack, ktorá je na podobné určenie priam ideálna a päťdesiatpäť palcovú obrazovku od Samsungu. Čo viac si priať :).

V nasledujúcich riadkoch skúsim stručne zhrnúť prácu s Lumionom a moje postrehy:

V čom modelovať?

Takmer v čomkoľvek. Lumion je špecifický. Nejde o nadstavbu alebo plugin modelovacieho programu, ale samostatnú vizualizačnú platformu, ktorá zvládne import väčšiny bežne používaných 3d formátov. V mojom prípade to bol výstup zo Skethup-u (.skp). Ekosystém Lumionu funguje ako “hracia plocha”, kde možno importovať množstvo modelov zo vzájomne nekompatibilných platforiem. V poslednej verzii navyše pribudla funkcia Live Sync, ktorá “prelinkuje” .skp, .3dm, alebo .rvt model s oknom v Lumione. Každá zmena v modeli sa premietne aj v okne Lumionu, ktorý sa stáva pomocníkom už vo fáze návrhu, kedy je možné klientovi prezentovať relatívne pekné obrázky.

Zadanie: rozšírenie existujúceho objektu (biele hmoty bez textúry).

Materiál, osadenie modelu do prostredia a komponovanie scény

V tomto je Lumion naozaj dobrý. Začnime prostredím. Množstvo kvalitných modelov výrazne šetrí čas (mnohí z vás vedia koľko dokáže zabrať výber vhodného mobiliáru, zelene, zariadenia…).Všetko okrem samotnej stavby v prezentovanom príklade pochádza z internej knižnice. V prípade modelovania v urbanistickom kontexte pomôže priamy import budov z OpenStreetMap. To isté platí o materiáloch. Vo väčšine prípadov opäť netreba sťahovať, fotiť… (napríklad dlažba na priloženom obrázku). Mojou najobľúbenejšou časťou je však komponovanie scény s využitím sférických máp Real Skies. Jasný deň?, zamračená obloha?, západ slnka? Výber vhodnej obrázkovej mapy ovplyvní osvetlenie, odrazy a celkovú “náladu” scény. Odpadá pracná postprodukcia, vyrezávanie a nahrádzanie neba (aj keď je to s pomocou dodatočného alfa kanála relatívne jednoduchý úkon).

Real Skies – komponovanie osvetlenia

Pri zložitej scéne s množstvom vložených objektov sú hardwarové nároky pomerne “krvavé”. Dôležitá je najmä dobrá grafická karta. Ako praktické minimum sa pri testovaní ukázala mobilná verzia GeForce GTX 1050 Ti v jednom z firemných notebookov. Treba však dodať, že s podobným množstvom zložitých modelov (najmä zelene) by si spomínaná slabšia zostava v iných programoch neporadila.

4 LUMION

Experimentovanie s rôznymi atmosférami a dennou dobou nie je zložité.

 

>>> Pokračování na část 2

Související obsah

Revit 2025.1 – novinky

9 července 2024Architektura, BIMFilip Okleštěk

Vylepšení úpravy nových Terénních útvarů, V náčrtu ovládací prvek Připojování zdí, Změny koordinačních modelů IFC a NWC, Vylepšení exportu PDF…