Autodesk Advance Steel 2023

30 července 2022Advance Steel, BIM

Partager

Autodesk Advance Steel 2023

Advance Steel 2023 je již k dispozici! Novou verzi si můžete stáhnout ze svého účtu Autodesk na adrese manage.autodesk.com nebo z aplikace Autodesk.

Tento článek Vás seznámí s hlavními novinkami v Advance Steel 2023.

Chcete-li vidět Advance Steel 2023 v akci a zeptat se na cokoli, neváhejte nás kontaktovat.

Vyhledávací filtry ve výběru objektů pro kamery – V návaznosti na skvělou funkci přidanou v aplikaci Advance Steel 2022, kdy uživatelé mohou vybírat objekty, které se mají zobrazit v kameře, nyní aplikace Advance Steel 2023 umožňuje uživatelům přidávat objekty, které mají být  zobrazeny ve výkresu vytvořeném kamerou, na základě vyhledávacího filtru. To znamená, že pro společnosti, které pracují s etapami nebo chtějí zobrazit konkrétní položky, které lze najít pomocí vyhledávání, dojde k velkému zlepšení rychlosti vytváření sestavných výkresů a detailů.

2Obrázok1

Promítnuté osové rastry v Pohledech na model – Rastry lze nyní zobrazit v zobrazeních modelu. V dialogovém okně Vlastnosti Osy je nová záložka s názvem „Promítnutí osnovy“, zaškrtněte tuto možnost a rastry se zobrazí v aktivovaném pohledu na model. Rastry promítané v pohledu na model nelze upravovat, ale můžete je nyní vidět. Tato nová funkce funguje pouze pro vodorovné rastry – rastry, které nejsou rovnoběžné se globální rovinou XY, se nezobrazí.

2Obrázok2

Zobrazení os modulové sítě ve všech sestavných výkresech s omezeným rozsahem – Osové rastry se nyní mohou zobrazovat v sestavných výkresech i v případě, že rastry nejsou zahrnuty v rozsahu kamery. V dialogovém okně Vlastnosti Osy je nová záložka „Promítnutí osnovy“, zaškrtněte tuto možnost a rastry se pak zobrazí v sestavných výkresech (za předpokladu, že znázornění rastrů je aktivováno ve Výkresovém stylu). Tato nová funkce funguje pouze pro vodorovné rastry, žádné rastry, které nejsou rovnoběžné se globální rovinou XY, se nezobrazí.

2Obrázok3

Ponechání Správce dokumentů otevřeného při práci s výkresy – Pokud je ve verzi 2023 otevřen Správce dokumentů a poté z něj otevřete výkresy, Správce dokumentů zůstane otevřený. To vám umožní upravovat výkresy, ve kterých se nacházíte, a poté otevírat další výkresy ze Správce dokumentů, aniž byste se museli vracet k modelu a znovu spouštět Správce dokumentů.

2Obrázok4

Změna velikosti kamery pomocí gripů – V předchozích verzích aplikace Advance Steel se kamera při ruční změně velikosti roztáhla rovnoměrně, tj. pokud jste roztáhli levou část fotoaparátu o 200 mm, pravá se také roztáhla o 200 mm. Ve verzi 2023 má kamera nyní v každém rohu uzel a bez ohledu na to, který bod zvolíte k roztažení, systém nyní roztáhne pouze tento okraj.

Měřítko detailu řezu odpovídající hlavnímu pohledu – Pokud nyní uživatelé přidají do výkresu řez, jeho měřítko bude odpovídat aktuálnímu měřítku, pokud se uživatel nerozhodne tuto možnost zrušit. To znamená, že pokud máte hlavní pohled v měřítku 1:15, bude váš řez ve výchozím nastavení v měřítku 1:15, zatímco v předchozích verzích by byl ve výchozím nastavení podle toho, co bylo nastaveno ve Správci výkresových stylů. V tomto příkladu by tedy zobrazení řezu bylo 1:10 a uživatel by musel měřítko ručně změnit.

Vylepšení exportu IFC – Pro Advance Steel 2023 bylo provedeno několik vylepšení exportu IFC, zahrnující oříznutí plechů, přiřazení hladin a informací o tloušťce plechů.

Kromě těchto nových funkcí bylo také opraveno mnoho různých problémů, jejichž kompletní přehled naleznete na webové stránce What’s New in Advance Steel 2023.

Migrační nástroj, který se automaticky nainstaloval spolu s aplikací Advance Steel, zajistí migraci všech vašich vlastních dat, prototypů atd. z předchozí verze do verze 2023 (pro provedení migrace musíte mít na počítači stále nainstalovanou předchozí verzi).

Graitec PowerPack pro Advance Steel je samostatná instalace od společnosti Graitec. O novinkách PowerPacku 2023 bude samostatný článek.

Související obsah

Co dělat při poškození modelu

26 srpna 2023Advance Steel, KonstrukceRobert Krňávek

Advance Steel je komplexní pokročilý software. Jako u každého pokročilého softwaru se i zde nevyhnutelně vyskytne občasný pád. Bohužel tyto…

Hlavní novinky PowerPacku pro Advance Steel 2024

28 června 2023Advance Steel, KonstrukceRobert Krňávek

Nedávno byla vydána nová verze aplikace Graitec PowerPack 2024 pro Advance Steel, rozšíření společnosti Graitec pro Advance Steel, které uživatelům…