Definice povrchu – hranice 1

5 října 2022BIM, Infrastructura

Partager

Definice povrchu – hranice 1

aneb jak na ideální případ a jaké typy hranic rozlišujeme

Ideální případ

Ideálním případem budeme rozumět stav, kdy ve výkrese existuje uzavřený polygon, který vymezuje hranici povrchu.

V tomto případě není nic jednoduššího než u Vámi deklarovaného povrchu v Prospektoru kliknout na Definici, dále na Hranici (pravé tlačítko myši) a zvolit možnost Přidat.

hranica1

V dialogovém okně pak zadejte Název hranice, vyberte její Typ (viz článek 2. Jaké typy hranic rozlišujeme?), potvrďte OK a ve výkrese vyberte odpovídající křivku.

hranica2

Jaké typy hranic rozlišujeme?

  • Vnější. Definuje vnější hranice povrchu; všechny trojúhelníky uvnitř něj jsou viditelné a všechny trojúhelníky mimo něj jsou neviditelné.
  • Skrýt. Maskovací plochy triangulace, používají se pro vytváření otvorů v povrchu (např. u průmětu stavby).
  • Zobrazit. Zobrazí všechny trojúhelníky uvnitř hranice; může být použito k vytvoření viditelných ploch uvnitř skrytých hranic.
  • Oříznutí dat. Vytvoří hranici povrchu vymezenou objektem polygonu z výkresu, jako jsou 2D a 3D křivky, návrhové linie, zeměměřické polygony, parcely a kružnice.

hranica3

Poznámka: Efekt přidání vícenásobných hranic k povrchu závisí na pořadí, ve kterém jsou přidány. Efekty hranic mohou být celé nebo pouze z části přepsány následnou hranicí.

  • Nedestruktivní povinné spojnice: Při vytvoření hranice s nedestruktivními povinnými spojnicemi podél hran hranice jsou hrany trojúhelníků uchyceny přesně tam, kde kříží hranice
  • „Destruktivní“ povinné spojnice: Pokud vytvoříte hranice bez nedestruktivních povinných spojnic podél hran hranice, budou použity pouze trojúhelníky, které leží celé uvnitř nebo vně hranice

hranica4

 

Související obsah

Jak generovat globální imperfekce EC3 na sloupech

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Gérald KOTA MIQUEL FAUSTHER V některých případech je podle EC3 nutné uvažovat globální imperfekce tak, aby bylo možné zohlednit možné…

Jak zohlednit excentricitu dynamických hmot a výpočet součinitele theta

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Ing. Alessandro Bordin V tomto článku se dozvíte, jak je možné zohlednit excentricitu dynamických hmot při seismickém výpočtu a jak…

Revoluce v trvalé udržitelnosti: Odhady emisí CO2 v Advance Design

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Lukasz Jedrzejewski Změna klimatu je zásadním celosvětovým problémem, který má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Stavební průmysl,…