Definice povrchu – povinné spojnice 1

8 září 2022BIM, Infrastructura

Partager

Definice povrchu – povinné spojnice 1

aneb jak správně triangulovat

Co jsou to povinné spojnice?

Přidání povinné spojnic je zásadní pro vytvoření přesného modelu povrchu – protože je to právě interpolace dat, ne pouze data samotná, co určuje tvar modelu. Povinné spojnice se používají pro definici objektů, jako např. opěrné zdi, obrubníky, vrcholky hřebenů a toky.

Poznámka: Povinné spojnice lze přidat pouze do povrchů TIN.

Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout půdorys a řez povrchu před a po přidání povinných spojnic.

2blog

Jaké typy povinných spojnic rozlišujeme?

  • Standardní: Vytvoří standardní povinné spojnice.
  • Aproximační / Výšky z bodů: Vytvoří povinné spojnice – výšky z bodů.
  • Stěna: Vytvoří povinné spojnice stěny.
  • Ze souboru: Importuje povinné spojnice ze souboru ve formátu FLT (.flt).
  • Nedestruktivní: Vytvoří nedestruktivní povinné spojnice.

Nejčastěji se používají první dva případy, jejichž hlavní rozdíl spočívá v typu použitých entit (konkrétně v hodnotách jejich souřadnic Z).

U standardních spojnic využijete pouze 3D křivky nebo návrhové linie, oboje s nenulovými souřadnicemi Z

Při tvorbě spojnic – výšek z bodů můžete použít i 2D křivky s nulovou souřadnicí Z, zároveň vrcholy křivek nemusí ležet přesně na bodech povrchu – bude vybrán ten bod povrchu, který je neblíže každému vrcholu objektu.

Zjednodušeně řečeno: znám Z => použiji „standardní spojnice“, neznám Z => použiji „výšky z bodů“. V obou případech si také všimněte, že nelze použít obyčejné úsečky!

Související obsah

Jak generovat globální imperfekce EC3 na sloupech

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Gérald KOTA MIQUEL FAUSTHER V některých případech je podle EC3 nutné uvažovat globální imperfekce tak, aby bylo možné zohlednit možné…

Jak zohlednit excentricitu dynamických hmot a výpočet součinitele theta

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Ing. Alessandro Bordin V tomto článku se dozvíte, jak je možné zohlednit excentricitu dynamických hmot při seismickém výpočtu a jak…

Revoluce v trvalé udržitelnosti: Odhady emisí CO2 v Advance Design

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Lukasz Jedrzejewski Změna klimatu je zásadním celosvětovým problémem, který má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Stavební průmysl,…