Modelování ohýbaných plechů s ohledem na zobrazení ve výkresu

27 března 2023BIM, Konstrukce

Partager

Modelování ohýbaných plechů s ohledem na zobrazení ve výkresu

Při vytváření dílenských výkresů ohýbaných plechů si uživatelé někdy všimnou, že plech se zdá být nakreslen ze „špatné“ strany. Například schodišťový stupeň se zdá být nakreslen zespodu nebo panel opláštění je nakreslen zevnitř a nikoliv zvenku.

Jedná se o běžný a dlouhodobý problém. Je to důsledek toho, jak je plech vymodelován. Jediná kontrola, kterou má uživatel nad zobrazením rozvinutého ohýbaného plechu ve výkresu nebo DXF souboru, je způsob, jakým plech vůbec vytvoří. Žádný z nástrojů pro změnu výkresových pohledů nemá na ohýbané plechy žádný vliv. Totéž platí pro NC a DXF soubory.

Je důležité si uvědomit, že i když se vykreslí zespodu, rozvinuté zobrazení ohýbaného plechu je správné. Když jej vyrobíte, tak jak je popsán, získáte správný tvar plechu.

Téměř jediným případem, kdy záleží na tom, z které strany je nakreslen, je modelování ohýbaných slzičkových plechů. Obvykle doporučujeme pro modelování slzičkového plechu používat objekty typu rošt s nastavením typu „Podlahový plech“. Avšak pokud slzičkový plech chcete mít ohnutý, nelze to takto udělat, protože objekty typu rošt nelze ohýbat. Pro ohýbaný slzičkový plech použitý např. jako schodišťový stupeň tedy musíte použít ohýbaný plech. Pokud vyrábíte pochozí plechy, je důležité, aby byly vyrobeny s výstupky na správné straně.

Pro jistotu vždy doporučujeme uvést na výkres poznámku pro upřesnění, např. „výstupky na této straně“ apod. To však nelze provést u NC souborů a u DXF souborů to není praktické. Nejlepším řešením je řešit to pečlivě již při modelování.

Jak můžete zajistit, aby se plech vykreslil vždy v pohledu shora?

USS

Pokud vám záleží na orientaci plechu v rozvinutém zobrazení, je NUTNÉ, abyste při modelování ohýbaného plechu vždy dbali na USS (Uživatelský Souřadný Systém).

Chcete-li zajistit, aby byl rozvinutý tvar ohýbaného plechu vždy vykreslen shora (výstupky na této straně), musíte plech vždy vytvořit s vhodným USS. Nejlepší je modelovat každý kus ohýbaného plechu v poloze s nastaveným USS tak, jak chcete daný kus vidět v rozvinutém tvaru. To je podobné tomu, jak byste jej nastavili pro sestavný výkres nebo kameru, s osou Z směřující nahoru.

Na obrázku 1 jsou vymodelovány tři ohýbané plechy s nastavením USS podle barevných čar – pro každý díl ohýbaného plechu jinak.

Obr. 1 – Model s ohýbanými plechy

Na obrázku 2 vidíte výsledné výkresy, které ukazují, že plech 3 je vykreslen zespodu.

Obr. 2 – Výkres s ohýbanými plechy

Existuje Default v sekci Výkres-obecné > Obecné > Výkresy plechů použijí souř. s., v kterém byly plechy vytvořeny. Zaškrtnutím této volby se případně změní orientace pohledu, ale nezmění se strana, ze které se kreslí – viz obrázek 3.

Obr. 3 – Vykreslení plechů s použitím USS, ve kterém byly vytvořeny.

Přidání ohybů

Při přidávání ohybů (pomocí Vytvořit ohýbaný plech – bez úpravy pozice) mějte neustále na paměti hlavní panel ohýbaného plechu. Tím by měl být největší panel – obvykle plochá část schodišťového stupně. První plech vybraný při přidávání ohybů je hlavní panel.

Například na obrázku 4 níže, pokud by se jednalo o schodišťový stupeň ze slzičkového plechu, panel 2 by byl hlavním panelem. Ten byste měli vymodelovat se správně nastaveným USS, jak je znázorněno na obrázku. Chcete-li přidat ohyby, vyberte 2 a poté 1 pro první ohyb. Pak 2 a 3 pro druhý ohyb. A nakonec 3 a pak 4 pro třetí ohyb. Tím zůstane plech 2 hlavním panelem. USS při vytvoření plechu 2 bude řídit rozvin a soubory DXF a měly by být vytvořeny s výstupky na bližší straně plechu. I v tom případě, ačkoliv je zobrazen shora, nemůžete ovlivnit natočení pohledu a ne vždy je to tak, jak očekáváte.

Obr. 4 – Model

Obr. 5 – Výkres

Obr. 6 –  DXF soubor (žluté čáry jsou ohyby dolů a zelené ohyby nahoru).

Jak vidíte, obě jsou nakresleny shora se dvěma ohyby dolů.

Pokud k vytvoření schodišťového stupně použijete schodišťové makro, pak se jedná o profily z ohýbaného plechu, nikoliv ohýbané plechy. Protože jsou vytvořeny pomocí makra, nemůžete ovlivnit, jak jsou vytvořeny, a obvykle se zdá, že se zobrazují zespodu. Výstup je správný pro plech bez výstupků, pokud nastavíte materiál na „Durbar (plech s oválnými výstupky)“ ve skupině materiálů Ostatní. V tomto případě tedy možná budete muset schody manuálně.

Nástroj Ohýbaný plech z Graitec PowerPack pro Advance Steel

V návaznosti na výše uvedený text bych chtěl upozornit na to, jak vám může Graitec Powerpack pomoci s prací s ohýbanými plechy.

Pro modelování ohýbaných plechů v aplikaci Advance Steel musíme buď vymodelovat plechy v požadované poloze a pak použít funkci „Vytvořit ohýbaný plech – bez úpravy pozice“, což však vyžaduje velkou manipulaci s USS.

Jiný způsob je nakreslit všechny plechy v jedné pracovní rovině a poté použít „Vytvořit ohýbaný plech s úpravou pozice“, kde uživatel přidá požadované úhly. To funguje dobře, ale uživatel se musí ujistit, že klikne na správnou hranu, jinak skončí s nesprávnou velikostí ohýbaného plechu.

V doplňkové aplikaci Graitec PowerPack pro Advance Steel je k dispozici příkaz, který uživatelům umožňuje přidat další plechy k hlavnímu plechu, aniž by museli měnit USS nebo modelovat další plech. PowerPack udělá vše za vás.

Tento plech bude mít ve výchozím nastavení šířku hlavního plechu a uživatel pak může změnit jeho délku., nadefinovat šířku, úhel, zarovnání a poloměr.

Tato funkce PowerPacku si také pamatuje délku, úhel, zarovnání a poloměr, takže pokud potřebujete přidat stejný ohyb na jinou hranu, nemusíte všechna nastavení zadávat znovu.

 

Robert Krňávek – Product Technical Specialist

Související obsah

Jak generovat globální imperfekce EC3 na sloupech

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Gérald KOTA MIQUEL FAUSTHER V některých případech je podle EC3 nutné uvažovat globální imperfekce tak, aby bylo možné zohlednit možné…

Jak zohlednit excentricitu dynamických hmot a výpočet součinitele theta

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Ing. Alessandro Bordin V tomto článku se dozvíte, jak je možné zohlednit excentricitu dynamických hmot při seismickém výpočtu a jak…

Revoluce v trvalé udržitelnosti: Odhady emisí CO2 v Advance Design

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Lukasz Jedrzejewski Změna klimatu je zásadním celosvětovým problémem, který má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Stavební průmysl,…