Novinky aktualizací Civil 3D 2022.2 a 2023.1

28 srpna 2022BIM, Infrastructura

Partager

Novinky aktualizací Civil 3D 2022.2 a 2023.1

Instalace aktualizace

Instalaci upgradů a správu licencí můžete provádět na portálu Autodesk Account nebo pomocí aplikace Autodesk Desktop App (pouze v systému Windows).

Aktualizace z účtu na portálu Autodesk Account

 • Na portálu Autodesk Account přejděte do části Aktualizace produktu a najděte aktualizace a opravy hotfix, které byly pro daný produkt vydány.
 • Vyberte a nainstalujte požadované aktualizace.

N1

Aktualizace z aplikace Autodesk Desktop App

 • Podívejte se na aktualizace produktů, které jsou v aplikaci Autodesk Desktop App automaticky přístupné.
 • Vyberte a nainstalujte požadované aktualizace.

N2

Průběh aktualizace

N3

Co je nového v pracovních postupech koridorů

Mapování cílů koridoru

 • Byla přidána možnost Nastavit vše, která umožňuje nastavit všechny cíle povrchu najednou.
N4

 

 • Uživatelské rozhraní pro cíle povrchů bylo změněno tak, aby umožňovalo výběr povrchu pomocí rozevíracího seznamu místo přepínacího tlačítka.

N5

 

 • Byla přidána možnost dynamicky nastavit cílovou hladinu (aby se koridor aktualizoval, když jsou do cílové hladiny přidány nové objekty). Pokud je jako cíl vybrána celá hladina, lze do této hladiny následně přidat nové objekty, které budou dynamicky přidány jako cíle.

Chcete-li aktualizovat koridor poté, co se změní nebo přidají objekty v hladině, je nutné použít jeden z následujících pracovních postupů:

 • Ve chvíli změny hladiny je nutné mít otevřený dialog Mapování cílů koridoru, nebo jej po změně hladiny musíte znovu otevřít.
 • Případně můžete spustit příkaz ForceUpdateCorridor nebo ForceUpdateAllCorridors, a vynutit tak přebudování koridoru a použití změn.
 • Pokud jsou ostatní aspekty koridoru zastaralé, což vyvolá zobrazení označení zastaralé položky u názvu koridoru ve stromu Prospektor, pak příkaz Přebudovat použije také změny z dynamické hladiny.

Byla zvýšena efektivita použití filtrů v dialogu Mapování cílů.

 • Byla přidána podpora použití hvězdičky při vyhledávání klíčových slov ve filtrech.
 • Ve filtru byla přidána možnost s názvem Vybrat všechny výsledky vyhledávání, která slouží k automatickému výběru výsledků vyhledávání klíčových slov ve filtrech.
 • Ve filtru byla přidána možnost s názvem Přidat aktuální výběr do filtru, která zajistí, že se při vyhledávání pomocí klíčových slov nezruší existující výběr.

Byl vylepšen popisek nástroje, který se zobrazuje, když existují různé cíle. Nyní zobrazuje deset nastavených cílů. Pokud byly vybrány všechny objekty v hladině, hladina se v popisku zobrazí jako jeden objekt a její objekty se tam nezobrazí jeden po druhém.

Koridory s návrhovými liniemi jako základnami nyní respektují umístění úseků uzamknutí geometrie, pokud je upravena geometrie 0+0 (proti směru), která změní staničení Typ hranice koridoru s názvem Meze koridoru jako vnější hranice povrchu byl aktualizován tak, aby respektoval mezery mezi úseky koridoru. Následující obrázek znázorňuje hranici kolem tří úseků, mezi kterými jsou mezery.

N6

Co je nového v tlakových sítích

V procesu úprav tlakových sítí v zobrazení profilu byla provedena následující vylepšení:

 • Pokud je styl odsazení profilu potrubní trasy nastaven na délku po úsecích, počet PVI v profilu potrubní trasy se sníží tak, aby byly umístěny pouze v délce po úsecích a v kolenech.
 • Byla přidána možnost přerušit tlakové potrubí v bodu PVI v zobrazení profilu při úpravách potrubní trasy, pokud je styl odsazení profilu potrubní trasy nastaven na možnost Délka po úsecích.

Předchozí chování při úpravách pomocí uzlů v zobrazení profilu

Přetažením uzlu by se nakreslila potrubí v místech, kde se nacházejí přerušované čáry.

 N7

Nové chování při úpravách pomocí uzlů v zobrazení profilu

Přetažením uzlu se vytvoří potrubí, které je nakresleno tak, jak je znázorněno výše.

 N8

Byla přidána možnost nastavit délku po úsecích pro tlaková potrubí, která nemají výchozí délku po úsecích.

 • Byla přidána možnost sledovat různé profily v potrubní trase. Tato funkce je k dispozici na kartě Přepsání v dialogu Nastavení profilu potrubní trasy ve sloupci Referenční profil a nahrazuje sloupec Dynamický. Tuto funkci můžete použít k vytvoření rozsahu staničení, který sleduje profil rozvržení.

Před následujícím referenčním profilem

N9

Po následujícím referenčním profilu v rozsahu přepsání

N10

 • V rozevíracím seznamu tlakových součástí byl přidán text Hledat podle klíčového slova, který označuje, že v seznamu lze vyhledávat.

N11

 • Byla přidána možnost zobrazit informace o sadě vlastností, která byla přidána do tlakové sítě nebo gravitační sítě v zobrazení půdorysu, v popisku zobrazení profilu.
 • Byla přidána možnost zobrazit informace o sadě vlastností, která byla přidána do tlakové sítě nebo gravitační sítě v zobrazení půdorysu, v popisku zobrazení profilu.
 • Byl aktualizován text upozornění týkající se nepodporované geometrie v potrubních trasách.
 • Byl přidán příkaz Znovu připojit potrubní trasu, který umožňuje opětovné připojení součástí tlakových sítí k jejich podkladové trase potrubní trasy, pokud se při úpravách odpojí od svých podkladových tras.
 • Na pásu karet byla přidána možnost poskytující přístup k příkazu Znovu vygenerovat tlakové těleso, pomocí které lze znovu vygenerovat chybějící 3D tělesa pro tvarovky a armatury. Tento příkaz můžete použít, pokud máte pocit, že v zobrazení půdorysu nebo profilu chybí součásti potrubí.
 • Umístění přepsání profilu potrubní trasy jsou nyní uzamknuta u geometrie, takže pokud se staničení proti směru toku (0+0) změní, přepsání zůstanou u příslušné geometrie a staničení se aktualizuje na základě přepsání.

Další novinky

Železnice

 • Popisek informací o převýšení koleje: K dispozici je nový typ popisku Informace o převýšení koleje. Máte možnost do těchto popisků přidat informace o trase, převýšení koleje a profilu, které lze umístit do kteréhokoli staničení na trase.
 • Styly popisků informací o převýšení koleje jsou k dispozici v knihovně stylů popisků trasy:

N12

Vylepšení výkonu

Mezi klíčové oblasti výkonu, které tato verze řeší, patří:

 • Byla zkrácena doba otevírání a regenerace výkresů obsahujících profily s velkým počtem popisků.
 • Byl zlepšen výkon při úpravách stop příčných řezů, pokud nadřazená skupina stopy příčného řezu obsahuje zobrazení příčného řezu s návrhovou linií přidanou jako projekce.
 • Opětovné generování výkresu (včetně času, který zabere kreslení některých objektů po úpravě)
 • Datové zkratky
 • Přebudování koridoru, cílení u podsestav a opětovné generování
 • Zobrazení příčných řezů
 • Tlaková potrubí

Rozhraní API

Aktualizace rozhraní API byly provedeny v následujících funkčních oblastech:

 • Mosty
 • Převýšení koleje
 • Koridory
 • Zobrazení příčných řezů
 • Datové zkratky
 • Zobrazení klopení

 

Související obsah

Jak generovat globální imperfekce EC3 na sloupech

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Gérald KOTA MIQUEL FAUSTHER V některých případech je podle EC3 nutné uvažovat globální imperfekce tak, aby bylo možné zohlednit možné…

Jak zohlednit excentricitu dynamických hmot a výpočet součinitele theta

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Ing. Alessandro Bordin V tomto článku se dozvíte, jak je možné zohlednit excentricitu dynamických hmot při seismickém výpočtu a jak…

Revoluce v trvalé udržitelnosti: Odhady emisí CO2 v Advance Design

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Lukasz Jedrzejewski Změna klimatu je zásadním celosvětovým problémem, který má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Stavební průmysl,…