Revit na steroidoch – s Powerpackom na výškové budovy

15 srpna 2021Architektura, BIM

Partager

Revit na steroidoch – s Powerpackom na výškové budovy

Pre nastavenie projektu výškových budov čaká projektanta v Revite na začiatku vytvorenie väčšieho množstva podlaží/Levels. Pomenovanie týchto prvkov v Revite je náročné, keďže pri každej zmene je potrebné prečíslovať ostatné prvky ručne. Takisto svetlú alebo konštrukčnú výšku potrebujete mať navzájom rovnakú.

V tomto blogu si ukážeme ako jednoducho nastaviť a následne aj upravovať tieto prvky hromadne a zároveň, ako nám sada nástrojov PowerPack pomôže pri rýchlom pre-/označovaní Podlaží/Levels.

Nastavenie podlaží

Pre náš príklad viacpodlažnej budovy budeme vychádzať zo schémy výšok:

  • Podzemné podlažia
  • Parter
  • Typické podlažia

Pomocou funkcie Podlaží/Levels vytvoríte podlažia nad a pod podlažiami v šablóne. Podlažia nemusíte pri práci premenovať, necháme to na PowerPack. Najrýchlejšia funkcia pre tvorbu veľa podlaží je funkcia Pole/Array, pričom vypnite zoskupenie prvkov – Seskupit a Asociovat/Group and Associate. Pri kopírovaní podlaží Revit nevytvorí výkresy, ale s tým nám opäť pomôže PowerPack. Pri práci postupujte voľne, nemusíte dodržiavať požadované výšky podlaží. Typické podlažia okótujte jednou priebežnou kótou a nastavte väzbu EQ. Následne zakótujte podlažia, táto kóta pre nás reprezentuje konštrukčnú výšku typických podlaží. Teraz nastavte v tejto kóte konštrukčnú výšku podlažia a všetky podlažia spojené kótou s väzbou EQ majú rovnako nastavenú konštrukčnú výšku. Po nastavení konštrukčnej výšky pre typické podlažia túto kótu zamknite. Podobným postupom môžete pokračovať aj v podzemných podlažiach.

Zakótujte parter, v našom prípade kótu medzi 1.NP a 2.NP a nastavte požadovanú konštrukčnú výšku. Uvidíte, že všetky typické podlažia sa posunuli, pričom si zachovali vďaka zamknutej väzbe nastavenú konštrukčnú výšku. Po nastavení konštrukčnej výšky v parteri aj túto kótu zamknite. Teraz, keď potrebujete zmeniť konštrukčnú výšku v typických podlažiach, túto kótu odomknite, nastavte novú hodnotu konštrukčnej výšky pre typické podlažie a opäť kótu zamknite. Pomocou väzieb teda môžete meniť výšky podlaží bez náhodnej zmeny susednej kóty.

steroidy1

Zložité ? Použite funkciu Globálni Parametry/ Global Parameters ! Vyberte kótu označujúcu konštrukčnú výšku podlažia a v záložke Upravit/Modify kliknite na tlačítko Vytvořit Parametr/Create Parameter. Pre zmenu výšky teraz môžete z menu Globálni Parametry/ Global Parameters meniť výšky podlaží a mate o nich prehľad na jednom mieste.

steroidy2

Revit ale pri vytváraní podlaží pomenúva podlažia abecedne. Pre pomenovanie podlaží podľa štandardnej terminológii XX.PP a XX.NP príde vhod funkcia PowerPacku – Číslovaní. Vyberte kategóriu podlažia pre prečíslovanie. Následne ako príponu zadajte PP pre podzemné a NP pre nadzemné podlažia. Vždy môžete takto číslovať len NP a len PP podlažia ! Preto je ešte potrebné vybrať Podlaží/Levels, ktoré budete prečíslovávať, ideálne oknom. Je potrebné ešte správne nastaviť smer číslovania: Pre NP musíte vybrať smer Dolu-> Nahoru -> XX a pre PP Nahoru -> Dolu-> XX:

steroidy3

V Prohlížeč Projektu/Project Browser máte teraz všetky výkresy, resp. pohľady podlaží, pričom Revit štandardne radí tieto pohľady podľa názvu, tj. 1NP, 1PP, 2NP, 2PP, … Pre správne zobrazenie jednotlivých výkresov je ale potrebné nastaviť v Project Browser, aby radenie výkresov nebolo podľa mena podlažia, ale podľa výšky podlažia: Stačí kliknúť pravým tlačítko na Pohledy/Views v Prohlížeč Projektu/Project Browser a vybrať Organizace Prohlížeče /Browser Organisation. Môžete si upraviť aktuálne zobrazenie alebo vytvoriť vlastnú triediacu schému. Následne pod tlačítkom Upravit/Edit v záložke Seskupení a třídení/Grouping and Sorting je potrebné zmeniť položku Třídit podle/Sort By na Asociované Podlaží/Associated Level:

Obrázok1

PowerPacku pre Revit sme venovali niekoľko našich webinárov.
Pozrite si záznam webinára noviniek PowerPacku verzie 2022, kde môžete tu predstavené nástroje vidieť priamo v akcii! 

steroidy

Související obsah

Funkce, na kterou jste čekali: Představujeme „Klonování výkresů“

20 července 2023Architektura, BIM, KonstrukcePetr Laník

Pokud jste si někdy přáli důsledně replikovat výkresy a ušetřit tak čas při práci, tuto novinku jistě oceníte. Tato jedinečná…