Revit – Novinky 2025 / 2

7 dubna 2024Architektura, BIM

Partager

revit.jpg

Ocelové konstrukce 

Pokročilé funkcionality dělení ocelových nosníků a sloupů 

 • ·        Konzistentní využití pásu karet pro použití příkazů “Rozdělit prvek” a “Rozdělit s mezerou” na ocelových prvcích
 • ·        Dělení ocelových nosníků a sloupů, na nichž jsou již definovány přípoje

Aktualizovaná sada pravidel pro automatizaci přípojů 

 • ·        Možnost zadání více typických přípojů za použití menšího množství skriptů Dynama
 • ·        Výběr polohy ocelových přípojů

Použití označení položek & dílců z Advance Steel v Revitu 

 • ·        Přenos a synchronizace označení jednotlivých položek a montážních dílců
 • ·        Tvorba dispozičních a montážních výkresů ocelových konstrukcí

Popis a kótování komponent přípojů 

 • ·        Při použití příkazu Rozpojit u ocelových přípojů zůstanou zachovány popisy a kóty komponent

 

Analytický model  

Orientace LSS analytických prvků 

 • ·        Změna nebo zarovnání orientace X-ové osy pro více analytických prvků najednou
 • ·        Použití referenční čáry pro zarovnání orientace X-ové osy nebo zarovnání/otočení směru Z-ové osy na více analytických prvcích najednou
 • ·        Podpora snazší kontroly orientace zatížení, podpor, výsledků vnitřních sil atd.
 • ·        Jasná a přesná interpretace výsledků konstrukční analýzy

 

Revit a TZB

Ťažisko noviniek pre TZB je primárne v rámci udržateľného návrhu budov, čo reprezentuje nástroj pre analýzu uhlíkovej stopy a možnosť vlastného nastavenia prevádzky budovy. Revit 2025 podporuje gbXML 7.03 pre  export energetického modelu pre napríklad analýzu tepelných strát v populárnom programe Protech. Analýzam sa v Revit 2025 venuje zvlášť pozorne: Autodesk Forma je software návrh a sledovanie vplyvov budov v území. Nový add-in umožňuje okrem prenosu geometrie medzi Forma a Revit aj výsledky a zobrazenie analýz priamo v Revite.

Modelovanie TZB elementov sa viac zameriava na profesiu elektro a montáž TZB elementov. Revit sa zameriava na rozšírenie návrhu elektroinštalácií v slaboprúdových inštaláciách, prináša podporu pre jednofázové sústavy a nastavenie počtu okruhov aj pre slaboprúdové rozvádzače /switch, modem, …/.

 

IFC

Ani v tejto verzii Autodesk nevynechal update práce s IFC: Pri exporte do IFC je nové okno Mapovania IFC Class. Pomocou tohto okna je možné pohodlne mapovať kategórie Revitu na IFC Class a tieto nastavenia uložiť, importovať a používať ako šablóny pre ďalšie exporty.

 

Dynamo

Dynamo, aktuálne vo verzii 3.03 prináša zásadné vylepšenie pri práci s linkovanými modelmi: Teraz je možné priamo pracovať s geometriou v linkovaných súboroch.

Okrem nových nodov sa sprehľadnila práca v Dynamo, najmä vyhľadávanie, ktoré je teraz rýchlejšie a presnejšie. Nový Package Manager, zvýraznenie externých nodov a rýchlejšie spúšťanie Dynamo Player výrazne pomáha pri nasadení Dynamo skriptov v kancelárii medzi užívateľmi.

 

Revit a výroba

Autodesk sa zameriava na integrálny návrh budov naprieč celým portfóliom dodávateľov stavby. Prepojenie Revit a Inventor je už dlhšie dostupné, a Revit 2025 prehlbuje integráciu najmä so strojárskymi programami pomocou obecného formátu STEP. Import STEP súborov bol predstavený už v koncoročnom update Revit 2024.2, ale Revit 2025 umožňuje linkovanie STEP súborov priamo do projektu.

Zlepšila sa práca s prvkami TZB elementov tzv. Fabrication Parts/Díl výroby v  MEP Fabrication Data Manager

 

Záver

Okrem priamych vylepšení Autodesk promuje najmä celkový update Revitu na platformu .NET 8 – tento technický aspekt mimo bežných užívateľov ale prináša výhodu pre vývojárov add-inov do Revitu, makier a lepšie previazanie s OS počítača.

Podobným vylepšením je Revit Personal Accelerator, utilita, ktorá optimalizuje výkon pri práci s cloudovými modelmi. Administrátori majú teraz pod kontrolou využívanie disku počítača týmto programom a prístup k logom pre pohodlnejšiu analýzu prípadných chýb.

Revit 2025 prináša množstvo zmien: Možno menej viditeľných na prvý pohľad, ale práca je teraz s týmito vylepšeniami podstatne jednoduchšia a rýchlejšia.

Související obsah

UVEDENÍ AUTODESK PRODUKTŮ 2025

27 března 2024Advance Steel, Architektura, BIM, Infrastructura, Konstrukce, mechanical, OstatníPavel Hájek

Na konci března Autodesk tradičně uvádí nové verze produktů. Termíny dostupnosti jednotlivých produktů řady 2025 a jejich českých verzí uvidíte…

Revit – Novinky 2025

7 dubna 2024Architektura, BIMMilan Nemec

Apríl je tradične čas nových verzií programov Autodesk, a s rokom 2024 je tu Revit 2025. V porovnaní s predchádzajúcou…

Revit Structure – Novinky 2025

4 dubna 2024OstatníPetr Laník

Na konci března Autodesk tradičně uvádí nové verze produktů.