Revit – Novinky 2025

7 dubna 2024Architektura, BIM

Partager

revit.jpg

Apríl je tradične čas nových verzií programov Autodesk, a s rokom 2024 je tu Revit 2025. V porovnaní s predchádzajúcou verziou Revit 2024 neprináša zásadné zmeny, je to skôr vylepšenie existujúcich funkcií – ale prínosné ! Autodesk totiž masívne implementoval najmä požiadavky užívateľov na Revit Ideas, a tak sa môžeme tešiť na zrýchlenie a vylepšenie postupov v Revite.

 

Toposolid, part II

Toposolid, predstavený v Revite 2024 zásadne zmenil Revit na plnohodnotný nástroj pre úpravy terénu v pozemných stavbách a krajinnej architektúre. V Revit 2025 ide tento nástroj ešte ďalej: Nová funkcia Excavations/Výkopy umožňuje priamo vytvárať výkopy pomocou prvkov z kategórii Floor/Podlaha a Roof/Strecha, pomocou nástroja Join/Spoj môžete spájať terén napríklad so stenami. Okrem klasického výkazu s výkopmi je vo vlastnostiach toposolidu prehľadná tabuľka s elementami, ktoré tvoria v ňom výkop a zároveň objem výkopu. Na plochy výkopu je teraz možné vkladať “hostované” rodiny.

Spolu s nástrojom Graded Region/Nová úroveň povrchu je možné vytvoriť a vykázať terénne úpravy a nová možnosť prichytávania bodov terénu v 3D umožňuje rýchlo vytvoriť rôzne násypy apod.

Pribudla nová možnosť tvorby terénu, terén je možné vytvárať aj z plochy prvku Mass/Objem.

Zlepšilo sa aj zobrazenie zložitejších/podrobnejších terénov: ostré plochy je možné vizuálne nastaviť na hladké zobrazenie.

Toposolid dostal aj vlastné nody v rámci Dynamo 3.03, je teda možné mnoho veci automatizovať a parametrizovať.

 

Ďalšie novinky v Revite

Kontinuálne vylepšovanie stien v tejto verzii dostalo interaktívne ikony pre ovládanie Wrap/Zalomení a najmä možnosť automatického Join/Spoja stien, modelovaných pri sebe. Teraz, pokiaľ pridávate zateplenie, alebo obklad, pribudla ikona pre Automatické spojenie stien a už nemusíte dodatočne používať príkaz spoj pre grafiku a otvory v stenách. Je možné konštrukcie aj zamknúť a pri posune jednej zo stien sa posunú aj všetky pripojené steny.

Profil Mullions/Příčel pre obvodové plášte už môžu mať viac obrysov a tak je možné pridať detail steny profilu. Bohužiaľ stále absentuje možnosť rozdielnych materiálov pre časti priečky, napríklad zvýrazniť tesnenie priečnika.

Zlepšilo sa aj vyhľadávanie v Project Browser/Prohlížeči projektu: Vyhľadané prvky je možné prehľadávať aj v rámci podriadených uzlov.

Budúcnosť Autodesku je v cloude – Revit 2025 umožňuje priamo v Revite sledovať zmeny v linkovaných koordinačných modeloch z cloudu a upraviť tak napríklad polohu prierazov, alebo elementov podľa aktuálnych zmien.

Úžasné vylepšenie dostal editor rodín: Array/Pole môže mať počet prvkov menší ako 2 – počet prvkov v poli môže byť 1 alebo 0 – už nepotrebujete nastavovať zložité podmienky viditeľnosti prvkov, všetko si riadi Revit sám. Pozor, toto nastavenie nie je možné použiť v projekte.

Prehliadač materiálov umožňuje hromadné mazanie materiálov – konečne tak môžeme rýchlo upratať importované materiály z dwg.

 

Dokumentácia a výkresy

Tagy/Popisky sú perfektný nástroj, ktorý zásadne zrýchľuje dokumentáciu projektu. A Revit 2025 prináša možnosť rýchleho, hromadného zarovnania Tagov/Popiskov na výkrese

Revit 2025 pridáva ďalšiu možnosť radenia Sheets/Výkresov – okrem Sets/Setov pridáva možnosť Sheets Collection/Kolekce. Narozdiel od Sets/Setov, kolekcia je parametrom Sheet/Výkresu a tento parameter je možné použiť pri triedení dokumentácie v Project Browser, samozrejme a môžu byť súčasťou rozpisky výkresu a vo výkaze. Vďaka tomuto parametru môžu mať výkresy rovnaké číslo, pokiaľ sú v rôznej kolekcii: Zvlášť výhodné napríklad pri dokumentácii rekonštrukcií objektov a pod.

Pre export do PDF pribudla možnosť exportu výkresu na pozadí, pri tlači množstva výkresov tak užívateľ môže pokračovať ďalej v práci.

 

Revit a vystužovanie

Revit 2025 prináša zásadné vylepšenia pri práci s výstužou, spolu s nástrojom Toposolid prináša najviac noviniek v rámci Revit 2025. Pohľad kolegu Petra Laníka na novinky:

Parametrické dělení a stykování výztuže přesahem

 • · Výběr čáry pro definici stykování výztuže přesahem pro jednu nebo více řad (sad) výztuže
 • · Definice stykování výztuže přesahem délkou položky výztuže
 • · Úprava přesahů výztuže
 • · Typy přesahů a nastavení přesahové délky
 • · Automatické vazby na koncích přesahů

Zvýraznění položek výztuže přesahujících maximální délku

 • · Vizuální kontrola položek výztuže, u kterých je nutné upravit jejich délku
 • · Použití filtrů aplikace Revit pro zvýraznění položek výztuže, které je nutné rozdělit

Zabránění nechtěným změnám tvaru výztuže v modelu

 • · Zakázání automatických vazeb jednotlivých segmentů výztuže
 • · Posuvník (úchop) se zakázanou vazbou nereaguje na úpravy tvaru betonového prvku
 • · Manuální posunutí úchopu výztuže se zakázanou vazbou
 • · Editace vazby pro více položek a zakázání všech vazeb najednou
 • · Kontrola statusu nastavení vazeb výztuže pomocí výkazů nebo filtrů

Schématické rozkreslení výztuže v popisech výztuže

 • · Volba zobrazení pouze tvaru výztuže nebo tvaru s popisem rozměrů segmentů
 • · Podrobnější a přesnější prováděcí výkresy výztuže

Pokročilé popisy v rozkreslení tvaru výztuže

 • · Lepší ovládání popisů v rozkreslení tvaru výztuže (výtah)
 • · Výběr a posun popisu délek segmentů a kót v rozkreslení tvaru výztuže
 • · Zarovnání popisů v realistickém zobrazení tvaru výztuže
 • · Zarovnání popisů u více rozkreslení tvarů výztuže najednou

Zdokonalené zobrazení sad (řad) výztuže

 • · Výběr zobrazovaných položek řady z více sad (řad) výztuže najednou
 • · Nastavení způsobu zobrazení sady (řady) výztuže pro více sad (řad) výztuže najednou

 

Pro pokračování článku klikněte na:: >> Ocelové konstrukce 

Související obsah

UVEDENÍ AUTODESK PRODUKTŮ 2025

27 března 2024Advance Steel, Architektura, BIM, Infrastructura, Konstrukce, mechanical, OstatníPavel Hájek

Na konci března Autodesk tradičně uvádí nové verze produktů. Termíny dostupnosti jednotlivých produktů řady 2025 a jejich českých verzí uvidíte…

Revit Structure – Novinky 2025

4 dubna 2024OstatníPetr Laník

Na konci března Autodesk tradičně uvádí nové verze produktů.