Zatížení od jeřábů

12 července 2021BIM, Konstrukce

Partager

Zatížení od jeřábů

Software pro statickou analýzu konstrukcí GRAITEC Advance Design umožňuje automatickou generaci zatížení od jeřábů, a to jak od podvěsných monorail jeřábů, tak i od mostových jeřábů.  

1j

Je možné generovat účinky jednoho jeřábu na jedné dráze, ale i řešit více jeřábových drah najednou, případně seskupovat více jeřábů na jedné jeřábové dráze. Při seskupení více jeřábů na jedné jeřábové dráze Advance Design zohledňuje jejich vzájemnou polohu a generuje pouze ta zatížení, která jsou díky vzájemné poloze jeřábů možná. Například v případě 2 jeřábů na jedné jeřábové dráze, je rozsah poloh jeřábu 2 vždy limitován polohou jeřábu 1. 

2j

Zadání údajů pro generaci zatížení se skládá z několika kroků. Nejprve je generována jeřábová dráha. V případě monorail jeřábů je možné zadat jeřábovou dráhu v modelovém okně Advance Design grafickým výběrem dvou bodů (případně více bodů, pokud se má jeřáb pohybovat po polygonální dráze). U mostových jeřábů je možné zadat pouze přímé dráhy opět zadáním dvou bodů, zadání třetího bodu určuje polohu druhého nosníku jeřábové dráhy a tím i rozpětí jeřábu. Při zadání třetího bodu je automaticky vygenerována poloha druhého nosníku jeřábové dráhy. Volbu zda se jedná o zadání mostového nebo monorail jeřábu vybírá uživatel z menu. 

3j

Na jednotlivé jeřábové dráhy je pak potřeba přidat jeden či více jeřábů. Umístění jeřábů se provede označením příslušné jeřábové dráhy v Prohlížeči projektu přes kontextové menu (pravé tlačítko myši). 

4j

Posledním krokem před generací silových účinků od jeřábů je definice zatížení na jednotlivá kola jeřábu. V Advance Design je možné zvolit jeden ze tří postupů. Prvním je přímé zadání sil Fx, Fy a Fz pro jednotlivá kola jeřábu. 

5j

Druhým je definice zatížení podle ČSN EN 1991-3 zadáním hodnot Qc (vlastní tíha jeřábu), Qh (zatížení kladkostroje), HL (podélné síly způsobené zrychlením a zpomalením jeřábu), HT (příčné síly způsobené zrychlením a zpomalením jeřábu), HT,3(příčné síly způsobené zrychlením a zpomalením kočky) a HS (vodorovné síly způsobené příčením jeřábu).  

Posledním je zadání parametrů jeřábů podle ČSN EN 1991-3 (případně podle ASCE/NBCC), kdy se definuje vlastní tíha jeřábu a kočky, nosnost jeřábu, způsob výpočtu kolových tlaků a další parametry. V obou těchto případech jsou pak síly Fx, Fy a Fz generovány automaticky. 

7j

Při použití těchto dvou postupů jsou generovány skupiny zatížení 1-6 pro MSÚ podle tabulky 2.2 – Skupiny zatížení a dynamických součinitelů uvažovaných jako jedno charakteristické zatížení od jeřábu normy ČSN EN 1991-3. Dynamické součinitele pak odpovídají hodnotám definovaným v tabulkách 2.4 a 2.6 stejné normy. 

8j

Dalším krokem pak je definice specifického typu zatěžovacích stavů „Zatížení jeřábu“ ve stromové struktuře prohlížeče projektu a automatická přiřazení jednotlivých jeřábů na příslušné jeřábové dráhy s možností volby délky kroku pro generaci poloh zatížení od jeřábu. 

9j

Následně je možné spustit vlastní generaci zatížení. Výsledkem je pak sada jednotlivých zatěžovacích stavů v předem definovaných krocích (ve zmíněném příkladu po 3,0 m, zobrazeny polohy 1, 2 a 6) a současně generované preprocesorové obálky (max a min) těchto zatěžovacích stavů pro jednotlivé vnitřní síly, které je po výpočtu konstrukce možné v postprocesoru použít pro zobrazení výsledků stejně jako zatěžovací stavy. 

10j

V postprocesoru je pak možné pro nosníky jeřábové dráhy zobrazit i průběhy příčinkové čáry, respektive posunutí a pootočení jednotlivých uzlů sítě konečných prvků v závislosti na polohách zatížení od jeřábu v jednotlivých definovaných krocích. 

12j

Generátor slouží zejména pro automatickou generaci účinků zatížení od jeřábů na nosnou konstrukci, obecně pro železobetonové nebo ocelové haly s jeřábovými drahami.  

13j

Pro definici kombinací účinků zatížení od jeřábů s dalšími typy zatížení (stálé, užitné …) je pak možné použít standardních postupů v GRAITEC Advance Design, například použít maticový generátor kombinací. 

Součástí generátoru není návrh a posouzení nosníku jeřábové dráhy. Pro tento návrh je možné použít GRAITEC Crane Runway Designer. 

 

Související obsah

Jak generovat globální imperfekce EC3 na sloupech

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Gérald KOTA MIQUEL FAUSTHER V některých případech je podle EC3 nutné uvažovat globální imperfekce tak, aby bylo možné zohlednit možné…

Jak zohlednit excentricitu dynamických hmot a výpočet součinitele theta

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Ing. Alessandro Bordin V tomto článku se dozvíte, jak je možné zohlednit excentricitu dynamických hmot při seismickém výpočtu a jak…

Revoluce v trvalé udržitelnosti: Odhady emisí CO2 v Advance Design

27 srpna 2023BIM, KonstrukcePetr Laník

Lukasz Jedrzejewski Změna klimatu je zásadním celosvětovým problémem, který má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Stavební průmysl,…