graitec-banner-31-test-2.jpg

Stavebnictví

Pomáháme profesionálům ve stavebnictví digitalizovat a zefektivňovat jejich procesy, zlepšovat výkonnost a budovat udržitelný zítřek.

PROMLUVTE SI S ODBORNÍKEM

Most na silnici I/75 přes Váh v km 1,795 stavby Silnice I/75 Šaľa – obchvat

Most je součástí obchvatu města Šaľa a převádí silnici I/75 přes inundační území a koryto Váhu a polní cestu částečně v náspu na pravém břehu. Celková délka mostu je 690 m. Maximální rozpětí překlenující řeku Váh navržené technologií letmého odlévání dosahuje 100 m.

Zjistit více
Most na silnici I/75 přes Váh v km 1,795 stavby Silnice I/75 Šaľa – obchvat | GRAITEC Czech Republic

Pilotní BIM projekt VD Orlík

Investor využije pro řízení výstavby metodiku BIM. Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení staveniště, organizaci práce a dodržení harmonogramu.

Zjistit více
Pilotní BIM projekt VD Orlík | GRAITEC Czech Republic

Hvězdárna Teplice

Původní objekt se stavěl jako tzv. akce Z. Podkladem pro projekt byla původní projektová dokumentace, ale při realizaci rekonstrukce se ukázalo, že tehdejší projekt byl spíš zbožným přáním, jak by stavba mohla vypadat. Proto bylo nutné v průběhu výstavby řešit dodatky a změny PD hlavně v oblasti základů a spodní stavby.

Zjistit více
Hvězdárna Teplice | GRAITEC Czech Republic

Propojené produkty

Depozitář Severočeské vědecké knihovny

Projekt byl původně navržen již v roce 2012, ale přerušen a znovuzahájen až v roce 2017. Použití Advance Design umožnilo znovunavrhnout projekt podle platných norem ČSN EN, původní projekt byl totiž navržen ještě podle dnes již neplatných starších norem ČSN.

Již během projektu přišel požadavek hlavního dodavatele rozdělit stavbu na 2 etapy z důvodu omezeného prostoru (rozdělení na 2 části v půdorysu). Tento požadavek byl však odmítnut a ve finále byla konstrukce modelovaná ze 3 částí odddělených dilatačními spárami.

Zjistit více
Depozitář Severočeské vědecké knihovny | GRAITEC Czech Republic

Propojené produkty

Ocelová lávka přes Moravu včetně
přístupové komunikace v archeologickém
parku Mikulčice – Kopčany

Zajímavým aspektem projektu a jeho realizace byla otázka způsobu a postupu výstavby nosné konstrukce lávky.

Požadavky odborů životního prostředí výrazně omezily přístup na český břeh, kde bylo možné dopravovat materiál pro stavbu a budovat konstrukce pouze mimo období hnízdění v ptačích rezervacích, které trvalo zhruba od března do června, přičemž termín dokončení montáže ocelové nosné konstrukce byl stanoven na konec srpna. Dále bylo nutné dodržet podmínky vyjádření Povodí Moravy, které zamezily umístění podpěr do koryta řeky, byť dočasných, určených pro montáž.

Zjistit více
Ocelová lávka přes Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany | GRAITEC Czech Republic

Array

BIM v projektování technologie a stájí

Od konce roku 2016 probíhá ve společnosti Farmtec a.s. kontinuálně v pravidelných intervalech implementace BIM řešení. Cílem implementace byl přechod projektování zemědělských objektů včetně používané technologie z roviny 2D kreslení v programu AutoCAD na práci s 3D informačním modelem. Pro tento přechod byl vybrán software Autodesk Revit a související řešení podporující BIM proces.

Rozsah a postup chronologicky – 3 související fáze:

Část stavební, tzn. projektování stavebních objektů jako jsou převážně stáje a zimoviště
Část technologická, tzn. specifické prvky, které jsou nedílnou součástí každého objektu.
Část technického zařízení budov, konkrétně zdravotechnika

Zjistit více
BIM v projektování technologie a stájí | GRAITEC Czech Republic

Array

Proč pracovat s GRAITEC

Prvotřídní obchodní a technické poradenství pro optimalizaci vašeho nákupu

Více než 700 aktivních odborníků na digitální transformaci

Kompletní podpora a školení, ať jste kdekoli

Více než 270 000 spokojených klientů po celém světě

Společnost Graitec nám vždy poskytovala prvotřídní služby. Nejenže mají zkušenosti a jsou odborníky na software Autodesk Advance Steel a obecněji na práci s ocelovými detaily, ale jsou také velmi pohotoví. Pokud máme někdy nějaké problémy, jednoduše zadáme dotaz na podporu a víme, že nám rychle odpoví.

Chris Hurst, Byrom Associates

Graitec poskytl vynikající podporu. Hned první den používání softwaru jsem mohl zavolat, když jsem se zasekl, a i když se daný bod měl probírat druhý nebo třetí den kurzu, poradili mi, jak na to, abych mohl pokračovat v práci.

Ian Murray , majitel společnosti I J Murray Associates Ltd.

VIZ PŘÍBĚHY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Jakýkoli dotaz?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se našich produktů, školení, poradenských služeb nebo akcí, kontaktujte nás. Náš tým odborníků je zde, aby vám pomohl získat z vašich projektů to nejlepší.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: