Advance Design – Rozšíření | GRAITEC Czech Republic

Advance Design

GRAITEC

#Structural analysis#Design#BIM

OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA

FUNKCE STANDARDNÍ PREMIUM ULTIMATE MODUL PRO NAVRHOVÁNÍ VÝZTUŽE A DETAILŮ

MODELOVÁNÍ

expand_more

2D a 3D konstrukce done done done
Lineární prvky: nosník, S-nosník, proměnný nosník, lano, vazník, vzpěra, tyč. done done done
Rovinné prvky: skořepina, deska, membrána, rovinná deformace, ocelové paluby done done done
Bodové, lineární a plošné podpory; tuhé, pružné a podpory pouze v tahu/tlaku done done done
Bodová, lineární a plošná zatížení, zatížení hmotou, kapalinou a tlakem půdy, vynucené posuny done done done
Prvky zatěžovací plochy done done done
Knihovny s předdefinovanými prvky: portálové rámy, vazníky, lineární klenby, plošné klenby done done done
Rodiny zatěžovacích stavů: Vlastní tíha, živá zatížení, sníh, vítr, seismické zatížení, teplo, nahodilá zatížení, dynamická časová zatížení, dopravní zatížení done done done
Vazby mezi stupni volnosti (DOF) done done done
Rychlá definice úkosů pro lineární prvky done done done
Polotuhé vazby mezi lineárními prvky s uživatelem definovaným nelineárním chováním done done done
Okrajové podmínky na hranách rovinných prvků done done done
Složené průřezy done done done

KNIHOVNY PRŮŘEZŮ

expand_more

Parametrické průřezy: Beton, ocel, dřevo done done done
Knihovny průřezů: Evropské profily, britské profily, profily AISC/CISC done done done
Modul pro výpočet charakteristik průřezu, včetně konstant deformace (Iw) a smykových ploch done done done
Průřezy Autodesk Advance Steel (k dispozici také pro Steel Design) done done done

KNIHOVNY MATERIÁLŮ

expand_more

Beton (EN-206, NFB, STAS 10107/0-90, ACI318M, ACI318, CSA A23.3-04, NTC2008) done done done
Ocel (EN 10025-2 – 6, EN 10210 -1, EN 10219-1, ASTM, CSA G40.21) done done done
Dřevo (EN14374/14279, EN14080, EN338, NP005) done done done

MOTORY S OKY

expand_more

Automatické síťování: Delaunay a mřížka done done done
Zpřesnění sítě: postupné, místní a parametrické zpřesnění done done done
Síťování pomocí geometrických entit done done done
Konečné prvky T3 – Q4 a T6 – Q9 done done done

TYPY ANALÝZY

expand_more

Statická analýza done done done
Modální analýza (včetně metody RITZ) done done done
Seismická analýza (EC8, P100/2006, P100/2013, PS92, PS92/2010, NTC2008, NTC2018, RPS2011, RPA99-2003, NBC2010, NBC2015, IBC2012, ASCE 7-16). done done done
Nelineární statická analýza 2. řádu done done done
Zobecněný vzpěr done done done
Přechodová dynamická analýza done done done
Výpočet pomocí konečných prvků, který lze provést v několika krocích done done done
Vícevláknový a vícejádrový engine konečných prvků done done done
Analýza tlakové síly done done done

KLIMATICKÉ GENERÁTORY

expand_more

Zatížení sněhem a větrem podle norem EN1991-3 a EN1991-4 (NA pro Francii, Německo, Spojené království, Českou republiku, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Španělsko a Portugalsko). done done done
Zatížení sněhem a větrem podle NV2009, CR 1-1-3/2012 a CR1-1-4/2012, NTC 2008, NTC2018. done done done
Zatížení sněhem a větrem podle NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16. done done done

GENERÁTORY POHYBLIVÝCH ZATÍŽENÍ

expand_more

Dopravní zatížení podle EN 1991-2 done done done
Zatížení jeřábem podle EN 1991-3, ASCE 7-16 a NBCC 2015. done done done

AUTOMATICKÝ GENERÁTOR KOMBINACÍ ZATÍŽENÍ

expand_more

Definované kombinace (uživatelské modely lze dodatečně zpracovat) done done done
EN1990 (NA pro: Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika, Rumunsko, Polsko, Slovensko, Španělsko a Portugalsko). done done done
NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 done done done
CR 0-2012, BAEL91, CM66, NTC2008, NTC2018 done done done
Kombinace Newmark done done done
Úplná správa souběhů mezi zatěžovacími stavy a rodinami zatížení (pravidla pro vyloučení nebo vynucenou kombinaci). done done done

NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ

expand_more

Ukládání pohledů po zpracování done done done
Zobrazení výsledků pomocí sady předdefinovaných parametrů pro analýzu výkonnosti vaší konstrukce done done done
Automatická aktualizace výpočtových sestav a uložených pohledů done done done
Výsledkové křivky done done done
Interaktivní grafické znázornění výsledků v izooblastech done done done
Modální analýza se složkami tvaru módu (vlastními vektory) a seismická analýza spektra odezvy návrhu done done done
Nelineární analýza s postupnými výsledky done done done
Analýza časové historie vypočtená v několika po sobě jdoucích časových okamžicích done done done
Výsledné síly na stěnách a skupinách stěn done done done
Výsledné síly na lineárních podporách done done done
Automatické vyhlazování špičkových zón na rovinných prvcích done done done
Výsledky MKP zobrazené podél uživatelem definované délky lineárního prvku (funkce oříznutí) done done done

GENEROVÁNÍ ZPRÁV

expand_more

Předdefinované výpočtové sestavy done done done
Sestavy parametrických výpočtů done done done
Uživatelem definované výpočtové sestavy done done done
Vkládání obrázků done done done
Automatická aktualizace výpočtových sestav done done done
Podrobné výkazy výměr pro betonové, ocelové a dřevěné konstrukce done done done
Export výpočtových sestav ve formátech Word, Excel, PDF done done done

IMPORT / EXPORT / ODKAZY NA BIM

expand_more

Import a export: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, soubory DXF. done done done
Synchronizace BIM se softwarem kompatibilním s GRAITEC a Revit©. done done done
Export dat do IDEA StatiCa Connection done done done
Balíčky výsledků pro Revit done done done
Export do DWG done done done

NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONU

expand_more

Skutečný výpočet výztuže pro nosníky podle EC2 done done
Ověření betonových sloupů pomocí interakčních křivek done done
Ověření trhlinových otvorů na lineárních a rovinných prvcích done done
Podrobné ověření děrování na rovinných prvcích podle EC2 done done
Posouzení únosnosti nosníků a sloupů podle EC2 a EC8 done done
Provedené předpisy: EN1992-1-1 (NA pro: Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika, Polsko, Slovensko a Rumunsko, Španělsko a Portugalsko), BAEL91, ACI 318-14, CAN/CSA A23.3-14, NTC2008, NTC2018 done done
Teoretická plocha výztuže v důsledku torzního účinku done done
Výpočet skutečného průhybu pro lineární a rovinné prvky done done
Požární posouzení podle oddílu 5 normy EN 1992-1-2 done done

NÁVRH OCELOVÝCH PRUTŮ

expand_more

Délka vzpěru a boční torzní vzpěr, ověření a výpočet průhybů done done
Koncepce superprvku done done
Ověření pevnosti a stability ocelových prutů done done
Optimalizace ocelových průřezů done done
Prováděné předpisy: EN1993-1-1 (národní příloha pro: Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika, Polsko, Slovensko a Rumunsko, Španělsko a Portugalsko); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008; NTC2018 done done
Požární konstrukce podle EN 1993-1-2 done done
Navrhování profilů tvářených za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5 done done
Projektant konstrukcí done done

NÁVRH OCELOVÝCH SPOJŮ

expand_more

Navrhování ocelových spojů (modul Ocelové spoje) done done
Grafické následné zpracování done done
Podrobné zprávy s kontrolou kódu done done
Automatické výkresy done done

NÁVRH DŘEVA

expand_more

Délky vzpěru a délky bočního a torzního vzpěru, ověření a výpočet průhybů. done done
Ověření pevnosti a stability dřevěných prvků done done
Optimalizace průřezů dřeva done done
Dostupné normy: EN1995-1-1 (národní příloha pro: Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika, Polsko, Slovensko a Rumunsko, Španělsko a Portugalsko), NTC2008 a NTC2018, NDS 2018, O86 2018 done done
Ověření požární odolnosti podle normy EN 1995-1-2 done done

MODULY PRO NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONU A ZDIVA

expand_more

Modul pro navrhování železobetonových nosníků a detailů done done
Modul pro navrhování a detailování železobetonových sloupů done done
Modul pro navrhování železobetonových nosných stěn a zpracování detailů done done
Modul návrhu a vypracování detailů železobetonových smykových stěn a skupin smykových stěn done done
Modul pro navrhování a detailování železobetonových izolovaných a spojitých patek done done
Modul pro navrhování a vypracování detailů železobetonových desek done done
Modul pro navrhování zděných stěn (EN 1996-1, EN 1996-3, NTC, CR6) done
Interakční křivky, diagramy a grafiky stability done done
Podrobné grafické výsledky provedených kontrol done done
Automatické 3D parametrické klece pro výztuž navržené podle Eurokódů a severoamerických předpisů done done
Podrobné protokoly o posouzení pro kontroly železobetonu podle předpisů done done
Pásková metoda návrhu pro desky RC done done
Automatické výkresy done done
Automatické rozvrhy pro pruty a tkaniny done done
Moduly pro navrhování a zpracování detailů dostupné jako samostatné aplikace done done
Nástroje pro navrhování a detailování pro Autodesk Revit done done
3D export klecí výztuže do Autodesk Revit done done

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: