Autodesk Point Layout

Autodesk®

#Sravebnictvi #Onsite #Total Station #Point Layout

Pomocí funkce Point Layout můžete propojit svůj virtuální model s reálným staveništěm. Sdílejte data obousměrně prostřednictvím připojeného mobilního zařízení, které řídí robotické totální stanice včetně Leica, Topcon a Trimle.

PROMLUVTE SI S ODBORNÍKEM
Podívejte se na naše školení

Proč si koupit službu Point Layout

Point Layout propojuje virtuální model s reálným staveništěm prostřednictvím mobilní technologie

Automatické vytváření bodů

Vytvářejte body na všech typech modelů a prvků během životního cyklu stavby

Export, import a porovnávání

Exportujte body pomocí přímých formátů souborů pro větší přesnost a méně chyb.

Rozvržení na základě 3D modelu

Snadno vkládejte body přímo do mobilní aplikace BIM360 Layout.

Dynamické typy

Body Revitu lze nastavit na libovolnou hodnotu, což vám dává větší volnost při generování

Sledování odchylek bodů Revit

Vytvářejte v Revitu vlastní šablony zobrazení a sledujte odchylky

Porovnávání bodů Revit 

Vizualizace odchylek a nástroje pro porovnávání bodů jsou zabudovány do softwaru

Autodesk Point Layout | GRAITEC Czech Republic

5 hlavních výhod bodového rozvržení

  • Sdílení bodů prostřednictvím mobilního zařízení
  • Porovnávejte a ověřujte body
  • Propojení s totální stanicí prostřednictvím mobilní aplikace
  • Odesílání souřadnic v reálném světě prostřednictvím přímých formátů souborů
  • Automatické vytváření bodů

Proč si vybrat GRAITEC

Prvotřídní obchodní a technické poradenství pro optimalizaci vašeho nákupu

Více než 700 aktivních odborníků na digitální transformaci

Kompletní podpora a školení, ať jste kdekoli

Více než 270 000 spokojených klientů po celém světě

Autodesk Point Layout | GRAITEC Czech Republic

Jste připraveni vyzkoušet Point Layout??

Zaručujeme specializovanou podporu a kompletní sadu profesionálních školení. Kontaktujte náš tým a dozvíte se více.

ZÍSKEJTE CENOVOU NABÍDKU

Point Layout key features

Discover now how Point Layout can perfectly match your projects.
Our team of experts explains all and if you need a demo, please contact us.

Autodesk Point Layout | GRAITEC Czech Republic

Automatically Create Points

Autodesk Point Layout enables you to automatically create points on all model types and elements during the construction lifecycle

 

Export, Import, and Compare

As a user of Autodesk Point Layout, you have the opportunity to export, import and compare points used on any design model you are working on. You can also export the points using direct file formats for more accuracy and fewer errors

3D Model-based Layout

With Autodesk Point Layout, you have the opportunity to push points directly into the BIM360 Layout mobile app with ease, thereby creating a 3D-model-based layout

 

Dynamic Types

The Autodesk Point Layout software solution allows Revit points to be dynamically set to any value, thereby giving you more freedom when generating points and developing designs

Autodesk Point Layout | GRAITEC Czech Republic
Autodesk Point Layout | GRAITEC Czech Republic

Revit Point Deviation Tracking

With Autodesk Point Layout, you can create custom view templates in Revit intuitively – and easily see point deviations

 

Revit Compare Points

Autodesk Point Layout software enables you to visualise deviations and compare points, using tools that are built into the software

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: