graitec-banner-29-3.jpg

Civil 3D

Autodesk®

#AutoCAD #Civil 3D #BIM

Software pro navrhování pozemních staveb Civil 3D® podporuje BIM (Building Information Modelling) a nabízí integrované funkce pro zlepšení kreslení, navrhování a stavební dokumentace pro pozemní stavitelství, energetiku a inženýrské sítě, infrastrukturu, územní rozvoj a obnovitelné zdroje energie.

OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA
See our training

Proč používat Civil 3D

Zažijte efektivnější pracovní postupy s dynamickými modely pro všechny stavební projekty

Modelování povrchů

Vytvářejte dynamické modely povrchů z geodetických podkladů, včetně mračen bodů a dat LIDAR

Modelování koridorů

Modelujte silnice, železnice, chodníky, cyklostezky, protipovodňovou ochranu nebo opěrné zdi. Včetně pokročilých nástrojů pro navrhování křižovatek

Návrh staveniště

Modelujte terén a vytvářejte dynamické návrhové prvky. Snadné výpočty kubatur

Potrubní sítě

Generujte/analyzujte gravitační potrubní sítě pro dešťové a kanalizační sítě. Včetně rozšířených nástrojů pro tlakové sítě

Tvorba výkresů a dokumentace

Používejte nástroje určené k usnadnění tvorby situace, profilů a příčných řezů a výpočtu kubatur

Integrované nástroje GIS

Získejte bezproblémový přístup k datům GIS pomocí technologie FDO. Import a export mnoha datových formátů

Civil 3D | GRAITEC Czech Republic

5 hlavních výhod aplikace Civil 3D

Práce s inteligentním přístupem založeným na modelu

Urychlete procesy navrhování pomocí pokročilých návrhových a analytických nástrojů

Snižte počet opakovaných prací díky dynamickému modelu, který se automaticky aktualizuje

Umožněte pracovní postupy BIM díky integraci do služby Autodesk Construction Cloud

Dosáhněte interoperability s aplikacemi Dynamo, Infraworks, Revit, Recap, 3ds Max a ArcGIS.

Proč si vybrat GRAITEC

Prvotřídní obchodní a technické poradenství pro optimalizaci vašeho nákupu

Více než 700 aktivních odborníků na digitální transformaci

Udržitelnost není jen slogan: jde o budování lepšího zítřka

Více než 270 000 spokojených klientů po celém světě

Civil 3D | GRAITEC Czech Republic

Jste připraveni vyzkoušet Civil 3D?

Zaručujeme vám specializovanou podporu a kompletní sadu profesionálních školení. Kontaktujte náš tým a dozvíte se více.

Get a quote

Klíčové funkce Civil 3D

Objevte nyní, jak může Civil 3D dokonale vyhovovat vašim projektům.
Náš tým odborníků vám vše vysvětlí, a pokud potřebujete ukázku, kontaktujte nás.

Civil 3D | GRAITEC Czech Republic

Modelování povrchů

Software Civil 3D umožňuje vytvářet dynamické modely povrchů z geodetických podkladů, včetně mračen bodů a dat LIDAR. Efektivně tak dodáte svému návrhu nový rozměr a oživíte jej, abyste zúčastněným stranám poskytli nový pohled na věc.

 

Modelování koridorů

Software Civil 3D vám pomůže modelovat silnice, železnice, chodníky, cyklostezky, protipovodňové ochrany a opěrné zdi a zároveň provádět pokročilé návrhy křižovatek.

Navrhování staveniště

Softwarové řešení Civil 3D umožňuje modelovat terén a vytvářet dynamické návrhové prvky a zároveň snadno provádět objemové výpočty

 

Potrubní sítě

Software Civil 3D umožňuje generovat/analyzovat gravitační potrubní sítě pro dešťové a kanalizační účely. Zahrnuje také vylepšené nástroje pro tlakové sítě

Civil 3D | GRAITEC Czech Republic
Civil 3D | GRAITEC Czech Republic

Tvorba výkresů a dokumentace

Software Civil 3D umožňuje používat nástroje určené k usnadnění tvorby situace, profilů a řezů a výpočtu kubatur

 

Integrované nástroje GIS

Software Civil 3D umožňuje kromě importu a exportu mnoha datových formátů dosáhnout bezproblémového přístupu k datům GIS pomocí technologie FDO.

Další funkce

Návrh křižovatek
Vytvářejte dynamické modely tříproudých (ve tvaru T) nebo čtyřproudých a okružních křižovatek.

Geotechnické modelování
Vizualizujte a analyzujte data o podpovrchových vrstvách a snadno tato data využijte přímo v režimu návrhu Civil 3D

Pracovní postupy pro staveniště a průzkum
Stahujte, vytvářejte, analyzujte a upravujte data z průzkumů a přenášejte data pořízená v terénu do kanceláře.

Návrh a analýza odvodnění
Spravujte návrh dešťové a splaškové kanalizace. Definujte trasy potrubí optimalizované pomocí hydraulické/hydrologické analýzy.

Interoperabilita
Využijte možnosti importu, exportu a propojení s běžně používanými formáty CAD včetně IFC – a propojení s daty Esri ArcGIS a Bentley.

Materiály a množství
Používejte materiály a informace o řezech nebo profilech k vytváření sestav pro objemy, porovnávání návrhových a stávajících povrchů a přebírání množství.

Tlakové sítě
Rozvrhněte horizontální a vertikální návrhy tlakových sítí; modelujte segmenty s vychýleným ohybem a používejte kontroly návrhu a hloubky

Automatizace návrhu
Používejte vizuální programování k vytváření skriptů, které automatizují opakující se a složité úlohy, včetně elektrifikace a signalizace.

Navrhování mostů
Efektivněji koordinujte pracovní postupy napříč různými obory, které pracují na komplexních projektech návrhu mostů.

Optimalizace třídění
Začněte rychle pracovat se speciálním centrem nápovědy a získejte větší přehled o optimalizaci

Related products

Autodesk®Stavebnictví, Strojírenství

Revit je soubor nástrojů, které pomáhají projektantům ve stavebnictví. Revit obsahuje nástroje speciálně určené pro architektonické, stavební, strojní a elektrotechnické…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: