graitec-banner-36-test.jpg

Opentree

GRAITEC

#DocumentManagement #AEC #BIM

Správa výkresů a dokumentů pro architekty a inženýry.
Intuitivní systém pro správu výkresů a dokumentů pomáhá architektonickým a inženýrským firmám zefektivnit jejich procesy a zároveň splnit náročné požadavky na kontrolu dokumentů podle nejnovějších norem.

OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA
Podívejte se na naše školení

Proč používat Opentree

Pomáhá spravovat projekty, vydávat a zveřejňovat obsah stavebního projektu.

Automatizace pojmenování souborů

Konvence pojmenování souborů pomáhají firmám udržet si pořádek a usnadňují identifikaci výkresů a dokumentů.

Rychlé vyhledávání

Snaha najít, zpřístupnit a upravit informace je častým problémem, který sráží produktivitu.

Kontrola a schvalování

Opentree nabízí automatizovaný proces přezkoumání a schválení, který pomáhá zlepšit komunikaci a zefektivnit procesy.

Řízení verzí a revizí

Řízení verzí a revizí je v procesu návrhu přínosné, protože pomáhá sledovat postupné a významné změny.

Inteligentní propojení dat

Opentree výrazně zkracuje čas potřebný ke kontrole správnosti informací v razítku díky automatické aktualizaci rozpisek.

Nahrávání do běžných datových prostředí

Opentree automaticky nahrává soubory a metadata do běžných datových prostředí a šetří tak váš čas.

Opentree | GRAITEC Czech Republic

Pět klíčových výhod aplikace Opentree

Vlastník podniku: Zlepšení produktivity, zvýšení ziskovosti, získání více zakázek a minimalizace rizik.

IT: Zvýšení bezpečnosti, ochrana duševního vlastnictví, zlepšení toku dat a snížení nákladů.

BIM/Design Manager: Automatické dodržování norem, včasné dodávky a zlepšení kvality.

Správce dokumentů: Snižte dobu kontroly, čas strávený nahráváním, přepracováním a odmítnutím kvality.

Projektant: Rychlé vyhledávání, automatizace manuálních časově náročných úkonů a zlepšení přehledu.

Proč si vybrat GRAITEC

Prvotřídní obchodní a technické poradenství pro optimalizaci vašeho nákupu

Více než 700 aktivních odborníků na digitální transformaci

Udržitelnost není jen slogan: jde o budování lepšího zítřka

Více než 270 000 spokojených klientů po celém světě

Opentree | GRAITEC Czech Republic

Jste připraveni vyzkoušet Opentree?

Zaručujeme vám specializovanou podporu a kompletní sadu profesionálních školení. Kontaktujte náš tým a dozvíte se více.

ZÍSKEJTE CENOVOU NABÍDKU

Opentree | GRAITEC Czech Republic

Správa výkresů a dokumentů pro architekty a inženýry

Zlepšete efektivitu, přehlednost, kvalitu a shodu s předpisy u svých projektů stavebního projektování.

Pevná kontrola všech výkresů a dokumentů stavebního projektu s Opentree.
Intuitivní systém pro správu výkresů a dokumentů pomáhá architektonickým a inženýrským firmám zefektivnit jejich procesy a zároveň splnit náročné požadavky na kontrolu dokumentů podle nejnovějších norem.

Řídit efektivitu
Dodávejte projekty v kratším čase díky zefektivnění každodenních procesů.
Automatizujte mnoho manuálních činností náchylných k chybám spojených se správou výkresů a dat.

Zlepšete kvalitu
Staňte se preferovaným dodavatelem ve stavebním dodavatelském řetězci tím, že budete včas dodávat kvalitní obsah. S robustním procesem řízení změn zahrnujícím verze a revize rychle vydávejte obsah s vědomím, že prošel správným kontrolním postupem.

 

Klíčové funkce Opentree

Objevte nyní, jak může Opentree dokonale vyhovět vašim projektům.
Náš tým odborníků vám vše vysvětlí, a pokud potřebujete ukázku, kontaktujte nás.

Automatizace konvencí pro pojmenování souborů

Konvence pro pojmenování souborů pomáhají podnikům udržet si pořádek a usnadňují identifikaci výkresů a dokumentů.
Díky důsledné organizaci souborů budete moci rychle najít to, co potřebujete. Ve sdíleném prostředí nebo při skupinovém sdílení souborů to ostatním pomůže snadněji se orientovat ve vaší práci.
Aplikaci Opentree lze nakonfigurovat tak, aby nasadila libovolný standard pojmenování souborů (včetně normy ISO 19650 pro projekty BIM). Software vede uživatele za ručičku, automatizuje pojmenovávání, kde je to možné, a zajišťuje, že vaše projekty budou v souladu s nastavenou projektovou normou.

Rychlé vyhledávání

Snaha najít, zpřístupnit a upravit informace je častým problémem, který sráží produktivitu.
Nesprávně pojmenované soubory, soubory uložené na špatném místě a verzování (více kopií téhož), to vše tento problém ještě zhoršuje a zvyšuje zbytečné náklady.
Opentree se postará o správu souborů, čímž zajistí, že soubory jsou správně pojmenovány, jsou uloženy tam, kde byste je očekávali, a díky rozsáhlým metadatům za nimi můžete rychle nastavit výkonné vyhledávání, abyste našli správné informace, když je potřebujete.

Kontrola a schvalování

Manuální a papírové procesy kontroly a schvalování mohou mít velký dopad na produktivitu, ovlivnit dobu realizace projektu a dokonce zvýšit finanční riziko a odpovědnost v případě zveřejnění nesprávných informací.
Opentree nabízí automatizovaný proces přezkoumání a schvalování, který pomáhá zlepšit komunikaci a zefektivnit procesy.
Kromě toho odstraňuje z projektu stavebního návrhu jakékoli dohady a zanechává podrobný záznam o všech, kteří viděli změny a provedli úpravy.

Řízení verzí a revizí

Řízení verzí a revizí je v procesu projektování přínosné, protože pomáhá sledovat postupné a zásadní změny.
Umožňuje všem členům týmu spolupracovat na základě poslední aktualizované verze a zároveň uchovává neocenitelné informace o historii dokumentu.
Schopnost Opentree spravovat všechny verze a revize poskytuje vedení komplexní pohled na vývoj jejich stavebního projektu.
Jasný a otevřený způsob komunikace také pomáhá omezit zbytečné zdvojování úsilí, zlepšit výsledek projektu a zároveň dává jistotu, že je vždy zveřejňován správný obsah.

Inteligentní propojení dat

V rámci projektu stavebního návrhu může být vytvořeno mnoho dokumentů. Například smlouvy, podmínky, rozsah prací, výkresy a specifikace.
Proto je důležité, aby správce dokumentů byl zodpovědný za vedení přesné evidence veškeré firemní dokumentace a za zajištění distribuce správných informací včas a lidem, kteří je potřebují.
Opentree výrazně zkracuje čas potřebný ke kontrole, zda jsou informace o výkresech a dokumentech správné, a to díky automatické aktualizaci rozpisek s inteligentním propojením dat.
Jak soubor prochází pracovním postupem, Opentree průběžně aktualizuje informace a zajišťuje, aby veškerý obsah odpovídal nastaveným standardům.

Nahrávání do běžných datových prostředí

Společné datové prostředí je jednotný zdroj informací, který se používá ke shromažďování, správě a šíření grafických modelů, dokumentace a dat pro celý projektový tým. To pomáhá zamezit zdvojování úsilí a zlepšit celkovou spolupráci v dodavatelském řetězci.
Ačkoli používání CDE přináší mnoho výhod, je spojeno s náklady a je důležité data spravovat. Koneckonců jsou právem vaše.
Opentree automaticky nahrává soubory a metadata do společných datových prostředí, čímž šetří váš čas a zajišťuje účinný postup správy při sdílení a publikování vašeho duševního vlastnictví. To zahrnuje hloubkový auditní proces toho, co bylo odesláno, komu a k jakému datu.
Mezi běžná datová prostředí, do kterých můžete nahrávat pomocí Opentree, patří BIM 360 Docs, Autodesk Docs, SharePoint, AspeHub, ViewPoint for Projects, Asite, Acconex a Business Collaborator.

Další funkce

Vzhled a prostředí systému Windows

Zavedení nových technologií a nástrojů do vaší firmy může zvýšit produktivitu, posílit morálku a pomoci přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí.
Velkou výzvou při zavádění nových technologií je jejich přijetí uživateli. Funkčnost je rozhodující, ale stejně tak i „uživatelská přívětivost“, pokud chcete při zavádění nových technologií uspět.
Opentree je řešení pro správu výkresů a dokumentů, které vypadá a působí jako systém Windows. Díky známému rozhraní a struktuře složek poskytuje software prostředí, které uživatelé již dobře znají. To pomáhá rychle získat srdce a mysl vašich zaměstnanců a zvýšit návratnost investic.

Vestavěné nástroje pro označování

V minulosti bylo zcela běžné, že se k prohlížení, kontrole a označování výkresů používal software CAD, například AutoCAD.
S nákupem softwaru byly spojeny nejen náklady, ale také nekontrolované prostředí, které instalovalo více kopií stejného softwaru, což vedlo k problémům s dodržováním předpisů a k problémům s IT.
Opentree má vlastní vestavěný prohlížeč s rozsáhlými značkovacími nástroji, který dokáže prohlížet více než 30 různých formátů souborů včetně PDF, Microsoft Office, DWG, DWX, DGN, RVT, DWF + dalších.
Vše se uchovává v systému, který nabízí efektivní proces, hloubkový audit toho, co se stalo, a zároveň snižuje zbytečné náklady na CAD.

Automatické vytváření výstupů

Stavební projekty jsou do značné míry závislé na sdílení velkého množství informací mezi různými zúčastněnými stranami.
Požadavky na výměnu informací pomáhají definovat přenos informací, v jakém formátu, na jaké úrovni informací, kdy a jakými prostředky.
To může být časově náročný úkol, který je nutné „uložit-vyplnit“ jako požadovaný formát, proto Opentree pomáhá tomuto procesu prostřednictvím svého workflow boxu, kde software automatizuje vytváření výstupů, jako jsou PDF, .IFC, .DWG.
Namísto čekání na konec dne, týdne nebo měsíce a hromadného exportu umožní jednoduchá konfigurace softwaru provádět tento úkol v reálném čase.

Správa e-mailů pomocí doplňku aplikace Microsoft Outlook

Každý den je na celém světě odesláno a přijato více než 319 miliard e-mailů a téměř každý má svůj jedinečný způsob správy a ukládání těchto informací.
Bez technologie, která by tomuto procesu pomohla, je obtížné získat ostrý obraz o veškeré projektové komunikaci související s projektem stavebního návrhu, protože informace jsou roztříštěné a těžko přehledné.
V případě soudních sporů se zdokumentované důkazy velmi hromadí, takže je pro podniky životně důležité mít prostředky pro zachycení a správu těchto informací.
Opentree se svým doplňkem pro Outlook umožňuje uživatelům rychle procházet centrální úložiště souborů a ukládat do něj důležité informace. Při ukládání e-mailů a souborů pomáhá Opentree zachytit metadata, která pomáhají rychle vyhledávat v jakémkoli e-mailu.

Related products

GRAITECArchitektura, Stavebnictví, Strojírenství, Výroba

Graitec PowerPack pro Revit je klíčovým rozlišovacím prvkem při efektivní realizaci projektů. PowerPack dává projektovým týmům do rukou výkon, automatizaci…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: