PowerPack pro Vault

GRAITEC

#productlifecycle #productdesignmanagement #documentmanagement

Graitec PowerPack for Vault pro Autodesk® Vault® má funkce pro zvýšení produktivity tím, že urychluje vaše každodenní úlohy a pracovní postupy správy dat Vault®. Nasazení rozšířených funkcí pro správu dat, zvýšení kontroly a automatizace v rámci platforem Autodesk® Vault® Professional a Autodesk® Vault® Workgroup.

OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKA
Podívejte se na naše školení

Proč používat PowerPack pro Vault

Zvyšte produktivitu v rámci správy dat a výstupů softwaru Vault a Inventor.

Nástroje pro export souborů

Balíček PowerPack pro Vault obsahuje řadu nástrojů speciálně navržených pro vylepšení pracovních postupů exportu správy souborů, které vám poskytnou novou úroveň flexibility.

Nástroje pro export struktury sestavy

Balíček PowerPack obsahuje sadu výkonných nástrojů pro export struktury sestavy, které vám poskytují další možnosti pro urychlení procesu exportu struktury sestavy a zvýšení produktivity. Výstupní formáty PDF, DXF

Vodoznaky souborů

Tento příkaz umožňuje aktivovat vodoznaky při exportu souborů. Možnosti zahrnují možnost označit vodoznakem běžné typy souborů při exportu souborů do PDF, DXF a DW.

Omezení změny stavu

Tento nástroj umožňuje řídit Omezení změny stavu v rámci Uložiště, které se řídí řadou pravidel v průběhu životního cyklu.

PowerPack pro Vault | GRAITEC Czech Republic

5 klíčových výhod balíčku PowerPack pro Vault

Automatizace pracovních postupů správy dat pomocí aplikace Autodesk® Vault®.

Zvýšení efektivity výstupů správy dokumentů pomocí příkazů pro export do mnoha formátů.

Kombinované struktury sestav lze exportovat a zvýšit tak efektivitu správy těchto úloh v rámci Autodesk® Vault®.

Funkce vodoznaku umožňují snadnou aplikaci nad více typy exportních souborů, čímž se dosáhne plynulejšího pracovního postupu pro exportní formáty.

Funkce vodoznaku umožňují snadnou aplikaci na více typů exportních souborů, čímž se dosáhne plynulejšího pracovního postupu pro exportní formáty.

Proč si vybrat GRAITEC

Prvotřídní obchodní a technické poradenství pro optimalizaci vašeho nákupu

Více než 700 aktivních odborníků na digitální transformaci

Kompletní podpora a školení, ať jste kdekoli

Více než 270 000 spokojených klientů po celém světě

PowerPack pro Vault | GRAITEC Czech Republic

Jste připraveni vyzkoušet PowerPack pro Vault?

Garantujeme cílenou podporu a odborné školení. Kontaktujte náš tým a dozvíte se více.

ZÍSKEJTE CENOVOU NABÍDKU

00:0000:00
PowerPack pro Vault | GRAITEC Czech Republic

Klíčové funkce balíčku PowerPack for Vault

Objevte, jak může PowerPack pro Vault dokonale vyhovovat vašim projektům.
Náš tým odborníků je vám k dispozici, a pokud máte zájem o ukázku, kontaktujte nás.

Nástroje pro export souborů

Nástroje pro export souborů
Balíček PowerPack pro Vault obsahuje řadu nástrojů speciálně navržených pro vylepšení pracovních postupů exportu správy souborů, které vám poskytnou novou úroveň flexibility.
Nástroje zahrnují:

  • IDW2PDF: Export souborů IDW jako PDF do externí složky.
  • IDW2DWG: Export souborů IDW z Uložiště jako souborů DWG do externí složky.
  • IDW2DXF: Export souborů IDW jako souborů DXF do externí složky.
  • IPT2DXF: Export souborů IPT jako souborů DXF do umístění externí složky
  • DWG2PDF: Exportovat soubory DWG jako soubory PDF do umístění externí složky
  • DWG2DXF: Ex:souborů DWG jako DXF do externí složky.
    Všechny výše uvedené úlohy lze spustit jednoduchým výběrem souboru/souborů ve Vaultu, kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti přidat úlohu do fronty. Poté vyberete požadovanou úlohu ve frontě úloh a stisknete tlačítko ok. Tyto úlohy pak zpracuje procesor úloh ve Vaultu.

Nástroje pro export struktury sestavy

Balíček PowerPack obsahuje sadu výkonných příkazů nástrojů pro export struktury sestavy, které poskytují další možnosti pro urychlení procesu exportu struktury sestavy a zvýšení produktivity.

  • Exportovat strukturu sestavy do formátu PDF, to umožní exportovat všechny vybrané *.IDW sestavy do formátu PDF. Příkaz umožňuje exportovat strukturu sestavy (*.IDW) do formátu PDF. Stačí vybrat sestavu v uložišti, kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Exportovat strukturu do PDF. Soubory struktury sestavy z uložiště se vyexportují do externí složky a převedou se do formátu PDF.
  • Exportovat strukturu do DXF, tento příkaz umožňuje exportovat strukturu sestavy(*.IDW) do DXF. Stačí vybrat sestavu v uložišti, kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat exportovat strukturu do DXF. Soubory struktury sestavy uložené v uložišti se vyexportují do externí složky a převedou se do formátu DXF.

Vodoznaky souborů

Nástroj PowerPack pro vodoznaky dává uživateli možnost zahrnout do pracovního prostoru výkresu vlastní značení razítkem, což umožňuje přizpůsobené zadání pomocí řady předdefinovaných souborů šablon symbolů vodoznaku s výběrem typů souborů podle názvu. Ty lze následně aplikovat na exporty souborů v různých formátech, běžně PDF, DXF a DWG.
Tento proces se používá ve spojení s procesem Graitec „Přidat do fronty“, přičemž se vybere soubor/soubory a poté se na základě počátečního výběru souboru, do kterého se má vodoznak přidat, vytvoří požadovaný formát.

Omezení změny stavu

Nástroj PowerPack pro omezení změny stavu, umožňuje správci systému použít speciální kontrolní rutinu, která zajistí, že komentáře jsou vyplněny při každé změně stavu Změna v rámci životního cyklu dílu.
Omezení změny se aplikuje pomocí vyhrazeného výběru souboru šablony XMl, v rámci souboru je řádek shody, který udává minimální požadavek na pole Komentář v rámci dialogu Změna stavu.
Toho se pak využívá, když uživatel změní stav dílu bez jakéhokoli záznamu v poli Komentář, zobrazí se vyskakovací dialog, který uživatele informuje, že nesplnil požadované.

Related products

Autodesk®Design výrobků, Výroba

Software Vault pro správu produktových dat (PD&M) pomáhá podnikům spravovat jejich data prostřednictvím centrálního umístění a přidává kontrolu a oprávnění…

Autodesk®Design výrobků, Výroba

Inventor je kompletní 3D produkt pro mechanické navrhování a tvorbu dokumentace s možností simulovat váš návrh a související materiály. Vytváří…

PowerPack pro Inventor

GRAITECDesign výrobků, Strojírenství, Výroba

Graitec PowerPack pro uživatele Autodesk® Inventor®, tento doplněk pro Inventor obsahuje doplňující nové funkce, které povedou ke zvýšení produktivity, urychlí…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: