Depozitář Severočeské vědecké knihovny

Projekt byl původně navržen již v roce 2012, ale přerušen a znovuzahájen až v roce 2017. Použití Advance Design umožnilo znovunavrhnout projekt podle platných norem ČSN EN, původní projekt byl totiž navržen ještě podle dnes již neplatných starších norem ČSN. Již během projektu přišel požadavek hlavního dodavatele rozdělit stavbu na 2 etapy z důvodu omezeného prostoru (rozdělení na 2 části v půdorysu). Tento požadavek byl však odmítnut a ve finále byla konstrukce modelovaná ze 3 částí odddělených dilatačními spárami.

Partager

evropska-knihovna-vizualizace-20120229_galerie-980.jpg

Kdo je Ing. Jiří Kozák

Ing. Jiří Kozák, CSc. do roku 2020 spolumajitel projektové firmy čermák&kozák s.r.o., dnes samostatný statik se sídlem v Ústí nad Labem. Statickým návrhům se věnuje již od roku 1980. Zabývá se projektovou a posudkovou činností v oblasti statiky, a to zejména návrhy a posouzení železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí převážně v regionu Ústí na Labem. Spolupracuje s projektovými kancelářemi jako atelier AVN s.r.o. (Ing.arch. V. Novák), AK HRUŠKA (ing.arch. L. Hruška), AGN (Ing.arc. Gabriel) nebo Atelier AP (Ing.arch. Z. Havlík).

Z dalších zajímavých projektů můžeme zmínit například projekty ČNB v Ústí n.L (nová budova), Komerční banka v Ústí n.L. (Rekonstrukce a dostavba), Ocelová konstrukce zastřešení letního kina v Chomutově, Ocelová konstrukce vysílačů pro ČRa (Jimramov a Loučovice), Rekonstrukce Městského muzea v Ústí n.L., Podlažní parking Ústí n.L., Centrální parking Liberec a desítky dalších. Předností je dobrá znalost lokálního trhu, spolupráce s kvalitními architektonickými kancelářemi, mnohaletá praxe v oboru statika a využití moderního software pro navrhování a posouzení konstrukcí.

Projekt: Depozitář Severočeské vědecké knihovny
Klient: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118 /48, Ústí nad Labem
Lokace: Ústí nad Labem
Použitý software: Advance Design

Autoři: architektura – Ateliér AVN s.r.o.
.. ………….statika – Ing. Jiří Kozák. CSc.

>> Kompletní reference v PDF

O projektu

Dne 1. února 2022 byla pro veřejnost otevřena novostavba depozitáře v centru Ústí nad Labem, která řeší dlouhodobě neuspokojivé podmínky uložení knihovního fondu.

Depozitář je stavebně propojitelný se sousední historickou budovou, která se nazývá Vila Kind. Jedná se o vilu ústeckého průmyslníka Richarda Kinda postavenou v roce 1896. Stojí v těsné blízkosti historického jádra města v prudkém jižním svahu na masivní terase. Hlavní průčelí vystavuje nezvykle mimo uliční čáru, na jih do labského údolí a nabízí tak úchvatné výhledy proti hradu Střekov a výletní restauraci Větruše. Vila Kind patří k význačným stavebním památkám architektury 19. století v Ústeckém kraji.

Depozitář Severočeské vědecké knihovny | GRAITEC Czech Republic
Depozitář Severočeské vědecké knihovny | GRAITEC Czech Republic

Stavba přitom byla už záhy po své dostavbě opakované publikována v odborném tisku. Je vzácnou ukázkou díla známého vídeňského architekta Hartwiga Fischela, který vynikl především coby teoretik a publicista, a realizoval tak jen málo staveb roztroušených po Evropě. Navíc je ústecká vila jeho vůbec prvním známým dílem v oblasti obytné architektury.

Po odchodu původních majitelů byla vila využívána jako odborné učiliště a později jako kanceláře krajského úřadu. Po rekonstrukci by se prostory vily měly stát neveřejnou součástí depozitáře.

Novostavba depozitáře je proto koncipovaná tak, aby naplnila účel stavby a vytvořila moderní a estetické prostory pro uživatele knihovny, ale zároveň netvořila konkurenci okolním významných historickým budovám – nejen vile Kind, ale třeba Wolfrumově vile.

Hlavní přístup do depozitáře je z ulice Na schodech po novém krytém venkovním schodišti. Konstrukčně se jedná o kombinovanou železobetonovou a ocelovou konstrukci. V podzemním podlaží a v 1. nadzemním podlaží je použita železobetonová deska podepřená železobetonovými sloupy a stěnami (deska je podepřena 4 řady sloupy s roztečí 5.4 m, v druhém směru je rastr sloupů 6,0+3,15+9×5,4 m. Obvodové stěny jsou namáhány zemním tlakem a dilatace je řešena zdvojením sloupů.

Veřejně přístupná část v 1. NP je navržena jako ocelová konstrukce se šikmými ocelovými sloupy a ocelovou konstrukcí střechy s proměnnou výškou. Zbývající část střechy je opět navržena jako železobetonová deska podepřená sloupy a stěnami, včetně otvorů pro světlíky. Celá konstrukce je založena na pilotových základech.

Depozitář Severočeské vědecké knihovny | GRAITEC Czech Republic

Postup modelování konstrukce v Advance Design z pohledu statika:

• Konstrukce byla rozdělena na jednotlivé modely po jednotlivých deskách a dilatačních celcích.
• Model byl do Advance Design naimportován jako soubor dxf.
• Načtené čáry ze souboru dxf byly použity pro definici desky a bodových (sloupy) a lineárních (stěny) podpor
• Načtený model rovněž slouží k přesné definici zatížení
• Následně byly vygenerovány kombinace ZS
• Návrhové momenty na desce byly použity pro návrh a výkres výztuže

Depozitář Severočeské vědecké knihovny | GRAITEC Czech Republic

Výhody při modelování v Advance Design z pohledu statika Ing. Jiří Kozák

Depozitář Severočeské vědecké knihovny | GRAITEC Czech Republic

Možnost načtení souborů dxf i ve 3D

Generátor klimatických zatížení

Generátor kombinací

Možnost zobrazení návrhových momentů pro rychlejší definici vyztužení konstrukce

Možnost použití Návrhových modulů pro návrh a posouzení jednotlivých typů konstrukcí.

Geometrické podklady pro výpočtový model AdvanceDesign byly importovány ze stavebních
výkresů přes formát dxf. Strop 1.PP je železobetonový deskový s konzolou a strop 1.NP
nad přednáškovým sálem je z ocelových nosníků s dřevěnými nosníky zasunutými do přírub.
Důvodem návrhu střešní konstrukce byla minimalizace tloušťky střechy nad přednáškovým sálem.

Použití AdvanceDesignu dovolilo výpočet obou stropů v jednom modelu. To umožnilo návrh
dimenzí konstrukce s reálným průhybem železobetonové desky a následné posouzení
všech nosných prvků jak z hlediska únosnosti a použitelnosti, tak i požární odolnosti.

Ing. Jiří Kozák. CSc.

Související příklady použití

Školení Civil 3D v oblasti infrastrukturního projektování

Ve spolupráci se společností Graitec jsme měli privilegium využívat jejich odborné školení zaměřené na produkt Autodesk Civil 3D.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Výstavba nejvyššího kontrolního úřadu je přelomová hned v několika ohledech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku pro pozemní…

PROMA propojila spolupráci mezi pobočkami díky ACC

Proma má na Slovensku tři pobočky ve městech Žilina, Bratislava a Košice, přičemž každé centrum má vlastní fyzický server, který…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: