Implementace Vault Professional s napojením na TPV 2000

Součástí změn procesů byl i návrh vhodnějších nástrojů na daný proces. Standardizace obsahu modelu a informací přidávaných k souborům byla nutná podmínka plného využití správy dokumentace. Vytvořili se šablony, nastavili adresáře na discích a sjednotili se iVlastnosti modelů Inventoru. Bylo třeba také nastavit Skupiny a Role uživatelů.

Partager

cover-inze-site.jpg

Kdo je Elektrizace železnic Praha a.s.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se již 60 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.

Společnost neustále prochází soustavnou a komplexní modernizací, při které klade důraz zejména na kvalitu, efektivitu a životnost našich řešení, včetně individuálního a flexibilního přístupu k požadavkům zákazníků. Tyto zásady z Elektrizace železnic Praha a.s. činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v rámci železniční infrastruktury v České republice.

>> Kompletní reference v PDF

 

O projektu:

Zavedení správy dokumentace

V rámci zavedení správy dokumentace se nastavil Životní cyklus projektu, životní cyklus modelů a životní cyklus položek. V těchto cyklech bylo respektováno schvalovací řízení ve firmě. Toto řízení bylo od prvního cyklu Rozpracováno až po finální cyklus Výrobně schváleno.

Propojení Vault Professional a TPV 2000

Mezi Vaultem a TPV 2000 byla vytvořena komunikační brána. Výměna dat probíhá mezi SQL databázemi pomocí projení dotazů na databázi TPV 2000. Samotný export probíhá ve Vaultu pomocí buď schvalování položek nebo ručního exportu přes rozhraní ve Vaultu. V obou případech se vytvoří Jobprocess, který zasílá informace z databáze Vaultu do TPV 2000. Byl i naprogramován náhled přímo z rozhraní Vaultu do databáze TPV 2000 pro snadnou orientaci v již odeslaných prvcích do Výroby. Konstruktéři přistupovali k serverům přes program Autodesk Inventor a Autodesk Vault . Ostatní oddělení přistupovali k datům v úložišti přes Vault Office klienta nebo webového klienta. Mezi Vaultem a TPV 2000 byla vytvořena již zmíněná komunikační brána přes databázové tabulky.

Realizace byla rozdělená na dvě fáze. První fáze zahrnovala samotnou instalaci, konfiguraci systému a doprogramování systému. V druhé fázi bylo samotné spuštění, odladění systému a zaškolení uživatelů. Nutností byla součinnost s dodavatelem TPV 2000, při vytváření propojení s Autodesk Vault.

Implementace Vault Professional s napojením na TPV 2000 | GRAITEC Czech Republic

Výhody implementace

z pohledu Elektrizace železnic Praha a.s.

Implementace Vault Professional s napojením na TPV 2000 | GRAITEC Czech Republic

Centralizované uložiště, s řízeným přístupem k datům, změnové řízení a dostupnost všech náležitých informací a dokumentů.
Jednoduché opětovné využití existujících dat v jiných projektech či výrobcích.
Všichni pracují vždy s aktuálními informacemi a daty.
Systém správy dokumentů je navrhnut speciálně pro práci s technickými dokumenty a je přímo integrovaný v prostředí aplikací AutoCAD, Inventor a MS Office.
Většina operací, které se doposud dělaly manuálně se zautomatizovali. Eliminovaly se tak chyby a tím i nadbytečné práce vznikající při manuálním procesu.
Konstruktéři se mohou soustředit na primární konstruktérskou práci.
Výsledný efekt nespočívá jen v rychlém nalezení požadovaného dokumentu, podle stanovených kritérií, ale i zjištění v jakém stavu nebo v jaké fázi vývoje či výroby se daný komponenta momentálně nachází.

Zautomatizoval se proces komunikace mezi Konstrukcí (Autodesk Inventor) a Výrobou (TPV2000).
Návrh je založený na už existujících znalostech uživatelů a široké datové základně.
Logika sestavy je součástí digitálního prototypu (DP), tzn. Zdrojových dat.
Tento postup umožňuje vyšší úroveň standardizace a tím snížení nákladů.
Snížení rizika vzniku chyb manuálního procesu zadávání z výkresové dokumentace.
Toto řešení umožňuje lidské zdroje určené na tvorbu technické dokumentace zapojit do vývojově-konstrukčního procesu.
Díky implementaci Autodesk Vault se snížily náklady na realizaci změnového řízení a správy dokumentace.
Snížila se závislost na informacích projektových managerů.
Standardizace přinesla snížení nákladů na správu programového vybavení a školení.

Oslovili jsme firmu Graitec s.r.o. s požadavkem na zavedení programu pro správu dat Vault. Pro plné využití dat spravovaných Vaultem jsme potřebovali vytvořit propojení Vaultu s TPV, které využíváme pro zpracování technologických postupů ve výrobě. Na základě našich požadavků byl vytvořen konektor, který toto spojení umožnil. Nyní tak máme možnost odevzdávat konstrukční řešení nejen ve formě modelů s výkresovou dokumentací, ale i zakládat celá konstrukční řešení do TPV. Díky konektoru tedy odpadá ruční zadávání dat a urychluje se proces přípravy výroby.

Ing. Jiří Škoda, systémový inženýr, Elektrizace železnic Praha a.s.

Související příklady použití

Školení Civil 3D v oblasti infrastrukturního projektování

Ve spolupráci se společností Graitec jsme měli privilegium využívat jejich odborné školení zaměřené na produkt Autodesk Civil 3D.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Výstavba nejvyššího kontrolního úřadu je přelomová hned v několika ohledech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku pro pozemní…

PROMA propojila spolupráci mezi pobočkami díky ACC

Proma má na Slovensku tři pobočky ve městech Žilina, Bratislava a Košice, přičemž každé centrum má vlastní fyzický server, který…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: