Pilotní BIM projekt VD Orlík

Investor využije pro řízení výstavby metodiku BIM. Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení staveniště, organizaci práce a dodržení harmonogramu.

Partager

6_vizualizace_vtoku_do_prelivu_na_horni_vode.jpg

Kdo je AQUATIS a.s.

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.

Projekt: VD Orlík zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
Klient: Povodí Vltavy, s.p.
Lokace: : Milešov – Klenovice, Středočeský kraj
Použitý software: CADKON RCD, Revit Architecture

Autor: AQUATIS a.s.

 

O projektu

Investor využije pro řízení výstavby metodiku BIM. Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení staveniště, organizaci práce a dodržení harmonogramu. Velkou výzvou je provádění masivních železobetonových konstrukcí v pracovních postupech přesahujících objem 200 m3.

Celkový objem konstrukčních betonů přesahuje 50 tisíc m3. Pro objasnění podmínek realizovatelnosti masivních betonů byl zrealizován výzkumný úkol zaměřený na technologii betonové směsi, betonáže, vývin hydratačního tepla a objemové změny. S ohledem na velmi vysoké rychlosti proudění vody ve skluzu jsou zadány přísné podmínky pro kvalitu betonu a rozměrovou přesnost.

Pilotní BIM projekt VD Orlík | GRAITEC Czech Republic

Na CADKONu RCD oceňuji snadné editace
výztuže díky provázanosti jednotlivých řezů.

Ing. Pavel Bárta

Zdroj poskytl Povodí Vltavy, s.p., investor akce VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Související příklady použití

Depozitář Severočeské vědecké knihovny

Projekt byl původně navržen již v roce 2012, ale přerušen a znovuzahájen až v roce 2017. Použití Advance Design umožnilo…

Hvězdárna Teplice

Původní objekt se stavěl jako tzv. akce Z. Podkladem pro projekt byla původní projektová dokumentace, ale při realizaci rekonstrukce se…

Green House Bridge

Spolupráce mezi společnostmi DEKONTA, a.s. a Graitec s.r.o. začala kvůli přípravě šablony pro 2D výstupy projektů zemních prací, které jsou…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: