Projekt HTÚ výrobního areálu

Projektovým úkolem bylo vypracování prováděcího projektu hlavních terénních úprav ve 3D v projektu výrobního areálu v blízkosti Prahy, kde se současně zahajují projektové práce i přípravné práce na staveništi.

Partager

o.jpg

Kdo je Storing spol. s.r.o.

Společnost Storing spol. s.r.o. je projektová a inženýrská společnost, která navrhuje stavby, zpracovává projektové dokumentace, zajišťuje potřebná povolení ke stavbě i k jejímu užívání, zajišťuje kontrolu provádění staveb a koordinuje BOZP
na stavbách.

Dlouholetá praxe v projektové činnosti, již více než 20 let se věnují investorsko-inženýrským činnostem a realizacím staveb. Hlavním zaměřením jsou pozemní stavby – průmyslové, zdravotnické, školské a vzdělávací, stavby sociálních služeb, stavby bytové a stavby občanské vybavenosti.

Klient: Storing spol. s.r.o.
Lokace: Praha
Projekt: Projekt HTÚ výrobního areálu
Použitý CAD/BIM software: Autodesk Civil 3D

>> Kompletní reference v PDF

Výchozí podmínky

Projektový úkol

Projektovým úkolem bylo vypracování prováděcího projektu hlavních terénních úprav ve 3D v projektu výrobního areálu v blízkosti Prahy, kde se současně zahajují projektové práce i přípravné práce na staveništi. Nová výrobní hala je půdorysné velikosti cca 20.200 m2, související řešená plocha areálu cca 16.500 m2, dále jsou řešeny drobné provozní objekty a samostatně umístěna retenční nádrž. Výrobní hala je vícepodlažní, malá část s podzemním podlažím. V rámci HTÚ bylo celkově přemístěno cca 29 tis m3 výkopů, 26 tis m3m násypů a z plochy stavby odvezeno cca 43 tis m3 ornice. Podrobnost projektu byla požadována v rozsahu pro možnost využití 3D zemního stroje. Projektové práce probíhaly převážně v průběhu výstavby, kromě základního návrhu bylo nutné řešit i provozní úkoly stavby, jako jsou provizorní komunikace, plocha zařízení staveniště a průběžná datová spolupráce s geotechnikem a geodetem stavby.

Projekt HTÚ výrobního areálu | GRAITEC Czech Republic

O projektu

Projekt HTÚ výrobního areálu | GRAITEC Czech Republic

Výuka Civil 3D v době projektu

Výuka byla zahájena zhruba v době zahájení přípravných prací stavby, bez předchozí znalosti programu Civil 3D. Postup výuky byl optimalizován tak, aby cca po 2 týdnech bylo možné prezentovat základní výstupy, se zhotovitelem stavby bylo dohodnuto rozdělení plochy stavby na části hala a komunikace, zahájeno bylo jednodušším objektem haly. V průběhu prací byly postupně doplňovány podklady pro HTÚ komunikací, které byly projektovány po částech, dílčí návrhy schvalovány klientem a postupně vkládány do modelu HTÚ. Komplikací v projektovém procesu byly časté změny zejména v komunikacích a skutečnost, že s téměř každou revizí podkladu komunikací bylo nutné přepracovávat celý model HTÚ, části komunikací.

Výuka a spolupráce se specialistou GRATEC byla nutná na denní bázi. V průběhu cca 2 týdnů byla cca 3x týdně výuka, převážně elektronicky pomocí MS Teams, zbytek času práce na modelu a online spolupráce nad řešenými problémy. Společně s vývojem projektu byla garantem GRAITEC tvořena i šablona, kde byly nastavovány a opětovně v modelu zkoušeny různé styly nastavení hlavních parametrů výkresu. Do servisu bylo zapojeno více specialistů GRAITEC a možnost operativní spolupráce.

Výsledek 3 měsíční spolupráce

Projekt je v současné době z hlavní části dokončen a na stavbě z poloviny zrealizován. Chybí dokončení části komunikací v místech, které byly provozně upřesňovány. Spolupráce Storing – GRAITEC se zúžila na pravidelné meetingy 1x týdně s možností operativního telefonátu kdykoliv dle potřeby. Lze konstatovat, že program Civil 3D jsme zvládli v potřebném rozsahu základních nástrojů pro HTÚ, samozřejmě s potřebou dalšího vzdělávání a optimalizace využití. Vzdálená forma výuky prostřednictvím MS Teams byla dostatečná i operativní pro řešení problémů.

Storing se dále zaučuje v programu, postupně se připravuje jeho využití i na jiných projektech.

Projekt HTÚ výrobního areálu | GRAITEC Czech Republic

Nespornou výhodou nového projektového nástroje je snížení pracnosti rutinních činností, strojní zpracování dat a omezení lidských chyb. Další důležitou výhodou je nezávislost na objemu zadaných dat a možnost poměrně rychlého vyhodnocení a optimalizace výškového osazení objektu již v počáteční fázi projektování ve vazbě na vyrovnanou bilanci zemních prací.

Storing spol. s.r.o

Související příklady použití

Školení Civil 3D v oblasti infrastrukturního projektování

Ve spolupráci se společností Graitec jsme měli privilegium využívat jejich odborné školení zaměřené na produkt Autodesk Civil 3D.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Výstavba nejvyššího kontrolního úřadu je přelomová hned v několika ohledech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku pro pozemní…

PROMA propojila spolupráci mezi pobočkami díky ACC

Proma má na Slovensku tři pobočky ve městech Žilina, Bratislava a Košice, přičemž každé centrum má vlastní fyzický server, který…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: