Silniční projekty

V projektech jsme využili silniční podsestavy a nastavení šablony pro Civil 3D. Projekt podzemního koridoru byl zpracován pro významného objednatele z ČR, který má systém na správu 3D modelu. Dokázali jsme splnit přísné požadavky na podrobnost modelu včetně negrafických informací. V projektu se modelovaly 3D prvky stávajícího i nového stavu, a kromě silničních vrstev v Civilu 3D se tvořili prvky osvětlení, vzduchotechniky atd. v Revitu.

Partager

1.jpg

Kdo je Sweco Hydroprojekt

Sweco Hydroprojekt je součástí Skupiny Sweco od roku 2007. Poskytujeme konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí, dopravní infrastruktury, architektury a pozemního stavitelství. Jsme inženýrská, poradenská a projektová firma, která je v oboru vodního hospodářství leaderem trhu v České republice.

Historie
Společnost Sweco Hydroprojekt byla založena jako národní (později státní) podnik v roce 1952. Po privatizaci se zahraniční kapitálovou účastí v roce 1992 úspěšně pracovala v několika mezinárodních uskupeních. Od roku 2007 se společnost stala součástí inženýrské skupiny Sweco

Odborníci
Naši zaměstnanci mají kvalifikaci a zkušenosti v oborech hydraulického, stavebního, chemicko-technologického, dopravního, strojního a elektrotechnického inženýrství, statiky staveb a konstrukcí, architektury, IT, územního řízení a financování investic. V České republice máme některé z předních odborníků ve svých oborech.

Kde Sweco Hydroprojekt působí
Sweco Hydroprojekt působí především na trhu v České a Slovenské republice, zároveň se stále častěji zapojuje do mezinárodních projektů. Hlavní sídlo má v Praze, oblastní kanceláře v Brně a v Ostravě.

Projekty: Silniční projekt okružní križovatky
Podzemní koridor (modelování všech prvků a následně doplněny negrafické informace)
Použitý CAD/BIM software: Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit
Autoři: Sweco Hydroprojek

>> Kompletní reference v PDF

O projektech

V projektech jsme využili silniční podsestavy a nastavení šablony pro Civil 3D. Projekt podzemního koridoru byl zpracován pro významného objednatele z ČR, který má systém na správu 3D modelu. Dokázali jsme splnit přísné požadavky na podrobnost modelu včetně negrafických informací. V projektu se modelovaly 3D prvky stávajícího i nového stavu, a kromě silničních vrstev v Civilu 3D se tvořili prvky osvětlení, vzduchotechniky atd. v Revitu.

Silniční projekty | GRAITEC Czech Republic
Silniční projekty | GRAITEC Czech Republic

Okružní křižovatka

Vytvoření 3D modelu kvůli problematickým výškovým návaznostem + odvodnění (nebylo požadováno od investora).
Dále byly modelovány autobusové zastávky a nástupiště

 

Podzemní koridor

Celý projekt byl v režimu BIM i s negrafickými informacemi, společný model všech profesí. Bylo využito nástrojů Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit.

 

Výhody používání Civil 3D z pohledu Sweco Hydroprojekt

Automatizace tvorby 3D modelů při návrhu liniových staveb – v intravilánu i v extravilánu

Schopnost modelů dynamicky reagovat na změny v projektu, minimalizace časové náročnosti pro zapracování změn

Standardizace a zefektivnění tvorby 2D dokumentace s cílem přehledných výstupů pro zadavatele a realizátora stavby

Vzdělávání a rozvoj projekčního týmu za účelem maximalizace efektivního využití funkcionalit softwaru

Rozvoj spolupráce se společností Graitec na vývoji nových nástrojů – zaměřených na automatizaci postupů a parametrizaci a dynamičnost modelu (šablony, podsestavy, Dynamo skripty)

Silniční projekty | GRAITEC Czech Republic

Dlouhodobě využíváme v projekci moderní nástroje, které nám umožňují realizovat ty největší výzvy. Hlavní výhody modelování ve 3D v Civil 3D vidíme v přesném řešení a eliminaci chyb. Od firmy Graitec využíváme silniční šablonu a podsestavy, které jsou tzv. BIM ready a jsme tak připraveni na projekty, které teprve přijdou.

Jiří Moc, Sweco Hydroprojekt

Související příklady použití

Školení Civil 3D v oblasti infrastrukturního projektování

Ve spolupráci se společností Graitec jsme měli privilegium využívat jejich odborné školení zaměřené na produkt Autodesk Civil 3D.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Výstavba nejvyššího kontrolního úřadu je přelomová hned v několika ohledech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku pro pozemní…

PROMA propojila spolupráci mezi pobočkami díky ACC

Proma má na Slovensku tři pobočky ve městech Žilina, Bratislava a Košice, přičemž každé centrum má vlastní fyzický server, který…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: