Suchá nádrž a zkapacitnění zatrubnění v Krsicích

Jedná se o stavbu protipovodňové ochrany obce Krsice formou zkapacitnění 2 úseků stávajících zatrubnění DN 400 a DN 600 a realizaci nové suché nádrže nad Krsicemi včetně přeložení cesty na její hráz.

Partager

obrazok8.jpg

Kdo je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. je projektová a inženýrská společnost, poskytující komplexní služby od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, až po veřejnoprávní projednání staveb. Projektová činnost zahrnuje celou šíři odborných projektových prací od studií až po prováděcí projekty a autorský dozor. Zabýváme se modelováním vodohospodářských problémů, plánováním v oblasti vod, zpracováním digitálních povodňových plánů a. komplexních pozemkových úprav.

Dále poskytujeme konzultační služby v široké škále oborů vodního hospodářství a životního prostředí, právní služby, zajišťujeme technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie. VRV a.s. má také rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby nebo supervizí. V naší společnosti pracuje přibližně 160 kmenových zaměstnanců. VRV a.s. je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů, dále členem SOVAK, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Asociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.

Klient: Obec Čimelice
Lokace: Krsice
Projekt: Suchá nádrž a zkapacitnění zatrubnění v Krsicích
Použitý CAD/BIM software: Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit
Autoři: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Holeček Ph.D
Projektant BIM: Ing. Martin Lexa

>> Kompletní reference v PDF

O projektu

Jedná se o stavbu protipovodňové ochrany obce Krsice formou zkapacitnění 2 úseků stávajících zatrubnění DN 400 a DN 600 a realizaci nové suché nádrže nad Krsicemi včetně přeložení cesty na její hráz.

Hráz suché nádrže je navržena jako zemní sypaná s čelní hlavní hrází a bočním nižšími hrázemi. Povrch hráze bude převážně zatravněn, pouze v okolí vodní hladiny (trvalé nadržení) je navrženo opevnění kamenivem, jako ochrana proti nepříznivým vlivům smáčení zeminy.

Suchá nádrž a zkapacitnění zatrubnění v Krsicích | GRAITEC Czech Republic
Suchá nádrž a zkapacitnění zatrubnění v Krsicích | GRAITEC Czech Republic

Na levé boční hrázi bude vedena cesta. Sdružený objekt (bezpečnostní přeliv, základová a výpusť) jsou navrženy jako technické objekty z železobetonu a betonu. Odtokové koryto je navrženo jako opevněné ze záhozu a z rovnaniny. Sdružený objekt suché nádrže Krsice byl zpracován s využitím metody 3D modelování v prostředí REVIT s podporou CIVIL 3D pro návrh zemních prací.

Výsledný 3D model objektu byl využit pro tvorbu výkresové dokumentace, tvorbu výkazu výměr, vizualizaci začlenění stavby
do krajiny

Výhody používání Autodesk Civil 3D z pohledu společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba

 

Spolupráce s firmou GRAITEC fungovala na bázi pravidelných on-line meetingů, kde se řešil celkový přístup k problému a nalezení optimální spolupráce v softwarech Autodesk Civil 3D a Autodesk Revit.

Suchá nádrž a zkapacitnění zatrubnění v Krsicích | GRAITEC Czech Republic

Využitím kombinace softwarů Civil 3D a Revit bylo ověřeno, že návrh stavby lze efektivně provést touto technologií i pro hydrotechnické stavby, které se vyznačují velkou variabilitou s důrazem na vazbu na horninové prostředí a unikátními návrhovými parametry.
Předmětem konzultací bylo mimo jiné hledání optimálního využití výhod jednotlivých softwarů pro aplikaci v oblasti hydrotechnických staveb a tvorba individuálních nástrojů, které jsou pro tento typ aplikace nezbytné. “ 

Ing. Martin Lexa

Související příklady použití

Školení Civil 3D v oblasti infrastrukturního projektování

Ve spolupráci se společností Graitec jsme měli privilegium využívat jejich odborné školení zaměřené na produkt Autodesk Civil 3D.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Výstavba nejvyššího kontrolního úřadu je přelomová hned v několika ohledech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku pro pozemní…

PROMA propojila spolupráci mezi pobočkami díky ACC

Proma má na Slovensku tři pobočky ve městech Žilina, Bratislava a Košice, přičemž každé centrum má vlastní fyzický server, který…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: