Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Výstavba nejvyššího kontrolního úřadu je přelomová hned v několika ohledech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku pro pozemní stavby zadanou v ČR na smluvním základě tzv. Žluté knihy FIDIC (The Yellow Book of FIDIC, 1999) a zároveň metodou Design & Build. Současně jde o pilotní veřejný projekt kompletně prováděný metodou BIM.

Partager

obrazek5.png

Kdo je PORR a.s.

PORR je v České republice zastoupen několika pobočkami a dceřinými společnostmi. Specializovaná a administrativní oddělení na centrále v Praze se starají o efektivní interní procesy a umožňují našim zaměstnankyním a zaměstnancům na stavbách plně se koncentrovat na úspěšnou realizaci jejich projektů.

Nabízí klientkám a klientům v České republice všechny služby stavebního koncernu – pozemními a dopravními stavbami počínaje a speciálním zakládáním a monolitickými konstrukcemi konče. Rozsah služeb poskytovaných v Česku můžeme doplnit díky přístupu ke know-how celého koncernu PORR.

Projekt: Nejvyšší kontrolní úřad
Klient: Nejvyšší kontrolní úřad
Lokace:Praha
Použitý software: Autodesk Revit, Autodesk BIM 360

Autor: PORR a.s.

O projektu

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | GRAITEC Czech Republic

Vlastní objekt je polyfunkční s převažující administrativní funkcí. Budova je rozdělena na dvě křídla, která jsou v rámci širšího areálu označena jako H a G. Křídla jsou propojena podzemním podlažím 1.PP a spojovacím „krčkem“ na úrovni 4. – 6.NP.

Konstrukčně se jedná o nosný monolit, který je založen hlubinně (objekt H) a částečně plošně (objektG).

Spodní stavba je tvořena bílou vanou a stavební jáma byla zajištěna kotveným záporovým pažením. Objekt má dvoutraktové (H), respektive trojtraktové (G) kombinované nosné schéma.

Vrchní stavba je tvořena nosnými obvodovým stěnami, které jsou doplněny vnitřními sloupy a pilíři s hlavicemi a deskovými průvlaky.

Unikátní je vlastní spojovací objekt (tzv. krček), který je tvořen příhradovými vazníky z lepeného lamelového dřeva.

Součástí zadávacích podmínek byl kromě dalších dokumentů, jako jsou strukturované zadávací podmínky včetně konstrukčních standardů, bezpečnostních a provozních schémat nebo LCC analýzy, i smluvní standard pro BIM – tzv. BIM Protokol. V něm byla jasně uvedena pravidla pro digitální spolupráci. Součástí BIM protokolu byla příloha Specifikace BEP (Building Execution Plan / Plán realizace BIM) a příloha týkající se CDE – Common Data Enviroment – Společného datového prostředí.

V příloze Specifikace BEP byl kromě jiného definován LOI (Level of Information) požadavek na informace, a to formou tabulky s definovanými jednotlivými parametry pro dané části modelu. Kromě informací byl v tabulce u každé části předepsán číselně LOD (Level of Development). Pro upřesnění byla společně se zadavatelem část LOD doplněna o LOG (Level of Geometry), grafický a textový popis jednotlivých částí modelu. Díky LOG bylo už na začátku vyjasněno, jak obě strany chápou číselnou definici LOD a co od BIM modelu očekávají.

Díky zadání metodou Design & Build a poskytnutí BIM modelu jako součást zadávací dokumentace bylo ze strany zadavatele možné plné využití zkušeností a know-how týmu PORR a.s., například navržením optimalizací TZB.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | GRAITEC Czech Republic
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | GRAITEC Czech Republic

Na projektu Výstavba Nejvyššího kontrolního úřadu byl využit program Autodesk Revit a Autodesk BIM 360.

Autodesk Revit byl základním softwarem pro vytvoření projektové dokumentace a BIM modelu splňující požadavky zadavatele. Software zefektivnil celou práci nad projektem, jak samotné navrhování, tak prezentaci průběžné realizace modelu, spolupráci velkého týmu projektantů a koordinaci profesí v reálném čase.

V rámci spolupráce bylo využíváno CDE Autodesk BIM 360 – platforma, se kterou má PORR a.s. dlouhodobé zkušenosti a která umí kromě klasické správy dokumentace pracovat přímo s BIM modely.

V části projektování byl konkrétně využíván modul BIM 360 Design umožňující spolupráci všech projektantů v reálném čase.

Veškeré dílčí BIM modely jsou uloženy na BIM 360 a projektanti s nimi pracují v Revitu přímo z tohoto CDE. Tento způsob práce umožňuje vytvořit a udržovat model stavby, označovaný jako „digitální dvojče“ reálně vznikající stavební zakázky.

Výsledek

Zpětným vyhodnocením a porovnáním s jinými projekty, které nebyly projektovány metodou BIM, jsou především následující benefity:

  • efektivnější využití personálu zhotovitele;
  • úspora nákladů a času na opravy;
  • zkrácení doby realizace;
  • možnost rozdělení subdodávek na menší dodavatelské celky.
  • úspora materiálu díky možnosti volby optimálních délek tras, sdružování – např. kabelové žlaby, závěsné systémy;
  • využití souřadnic z modelu pro automatické vytyčování na stavbě, vysoká míra přesnosti, úspora času;
  • možnost využití robotické práce;
  • možnost využití prefabrikace.
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | GRAITEC Czech Republic
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | GRAITEC Czech Republic

Za všechny účastníky podílející se na tomto průlomovém projektu a zejména za všechna oddělení generálního dodavatele, společnosti PORR a.s., lze konstatovat, že nespornými výhodami digitalizace jsou především snadnější komunikace jak s investorem, tak i mezi jednotlivými odděleními společnosti (například komunikace mezi projektovým oddělením fungujícím v sídle společnosti a samotným vedením stavby in-situ), subdodavateli a všemi dalšími zúčastněnými stranami.

Vlivem zřízení společného datového prostředí CDE jsou do projektu zapojeny všechny články
procesu najednou, a to již od chvíle zahájení prací na projektové dokumentaci až po provedení stavby.

 

Související příklady použití

Školení Civil 3D v oblasti infrastrukturního projektování

Ve spolupráci se společností Graitec jsme měli privilegium využívat jejich odborné školení zaměřené na produkt Autodesk Civil 3D.

PROMA propojila spolupráci mezi pobočkami díky ACC

Proma má na Slovensku tři pobočky ve městech Žilina, Bratislava a Košice, přičemž každé centrum má vlastní fyzický server, který…

Most na silnici I/75 přes Váh v km 1,795 stavby Silnice I/75 Šaľa – obchvat

Most je součástí obchvatu města Šaľa a převádí silnici I/75 přes inundační území a koryto Váhu a polní cestu částečně…

Vítejte na stránkách společnosti GRAITEC!

Budete přesměrováni na stránku GRAITEC CZ. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko níže:

Chcete-li změnit zemi/jazyk, vyberte si níže: