Advance Design 2023 – Etapy konstrukcyjne

27 kwietnia 2022Advance DesignAdvance Design

Partager

advance-design-2023--etapy-konstrukcyjne.png

blog Etapy konstrukcyjne advance design

W Graitec Advance Design 2023 pojawi się nowe rozwiązanie pozwalające modelować konstrukcje realizowane etapami. W przypadku pewnej grupy obiektów budowlanych istnieje konieczność uwzględnienia kilku ważnych efektów:

  • zmieniającego się w czasie schematu statycznego,
  • zmieniającej się sztywności elementów,
  • obciążeń działających w wybranym czasie lub po realizacji całego obiektu.

Etapy konstrukcyjne w Advance Design 2023 będą widoczne jako opcja dostępna w ‘Przeglądarce projektu’ co pozwoli wyświetlać i zarządzać nimi analogicznie jak ma to miejsce z innymi elementami modelu:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 1

Użytkownik będzie miał pełną swobodę w przypisywaniu obiekty konstrukcyjnych oraz obciążeń do etapu utworzonego samodzielnie lub automatycznie (kondygnacje):

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 2

Po utworzeniu etapów dostępne będą właściwości podsumowujące jego parametry (np. czas trwania etapu) i obiekty do niego przypisane:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 3

Właściwości elementów MES wzbogacone zostaną o prezentacje, które z cech mogą być modyfikowane, a które muszą być niezmienne dla całego procesu obliczeń:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 4

Koncepcja obciążeń etapowych wpłynie również na sposób prowadzenia obliczeń MES oraz prezentacji ich wyników. Np. dla modelu budynku, w którym skonfigurowane zostały etapy konstrukcyjne obliczenia MES będą mogły wykonane dla wszystkich lub wskazanego etapu:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 5

Domyślnie wykonane obliczenia statyczne pozwolą zaprezentować wyniki MES dla każdego etapu niezależnie oraz poprzez nową funkcję wyników skumulowanych, będących faktycznie formą obwiedni:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 6

Obliczenia etapowe pozwolą uwzględnić utworzone kombinacje obciążeń i wymiarować elementy na podstawie finalnych obliczeń.

Powiązane treści

Co nowego w Advance Design 2025

11 czerwca 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Advance Design oferuje niezrównany zestaw innowacyjnych narzędzi i funkcji, które znacznie zwiększają kreatywność, precyzję i wydajność, wyznaczając nowy standard w…

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…