Advance Design 2023 – Etapy konstrukcyjne

27 kwietnia 2022Advance Design, konstrukcje, ogólneAdvance Design

Partager

Advance Design 2023 – Etapy konstrukcyjne

blog Etapy konstrukcyjne advance design

W Graitec Advance Design 2023 pojawi się nowe rozwiązanie pozwalające modelować konstrukcje realizowane etapami. W przypadku pewnej grupy obiektów budowlanych istnieje konieczność uwzględnienia kilku ważnych efektów:

  • zmieniającego się w czasie schematu statycznego,
  • zmieniającej się sztywności elementów,
  • obciążeń działających w wybranym czasie lub po realizacji całego obiektu.

Etapy konstrukcyjne w Advance Design 2023 będą widoczne jako opcja dostępna w ‘Przeglądarce projektu’ co pozwoli wyświetlać i zarządzać nimi analogicznie jak ma to miejsce z innymi elementami modelu:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 1

Użytkownik będzie miał pełną swobodę w przypisywaniu obiekty konstrukcyjnych oraz obciążeń do etapu utworzonego samodzielnie lub automatycznie (kondygnacje):

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 2

Po utworzeniu etapów dostępne będą właściwości podsumowujące jego parametry (np. czas trwania etapu) i obiekty do niego przypisane:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 3

Właściwości elementów MES wzbogacone zostaną o prezentacje, które z cech mogą być modyfikowane, a które muszą być niezmienne dla całego procesu obliczeń:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 4

Koncepcja obciążeń etapowych wpłynie również na sposób prowadzenia obliczeń MES oraz prezentacji ich wyników. Np. dla modelu budynku, w którym skonfigurowane zostały etapy konstrukcyjne obliczenia MES będą mogły wykonane dla wszystkich lub wskazanego etapu:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 5

Domyślnie wykonane obliczenia statyczne pozwolą zaprezentować wyniki MES dla każdego etapu niezależnie oraz poprzez nową funkcję wyników skumulowanych, będących faktycznie formą obwiedni:

Advance Design etapy konstrukcyjneAD etap 6

Obliczenia etapowe pozwolą uwzględnić utworzone kombinacje obciążeń i wymiarować elementy na podstawie finalnych obliczeń.