Advance Design 2023 – Ściany wolnostojące wg EC 1991-1-4

20 kwietnia 2022Advance Design, konstrukcje, ogólneAdvance Design

Partager

Advance Design 2023 – Ściany wolnostojące wg EC 1991-1-4

 

Advance Design Ściany wolnostojące baner

W Graitec Advance Design 2023 zostanie rozbudowany generator obciążenia wiatrem wg EC1-1-4 dla przegród określonych w normie jako ściany wolnostojące. Tak jak dotychczas aby zamodelować taki obiekt w postaci okładziny, w programie pojawi się dla niej w oknie właściwościach stosowana opcja:

Advance Design Ściany wolnostojące AD ŚW 01

Dla tak zdefiniowanej okładziny obciążenia zostaną przyłożone strefami  ściennymi od A do D zgodnie z geometrią i wytycznymi z rysunku 7.19 normy:

Advance Design Ściany wolnostojące AD ŚW 02
Advance Design Ściany wolnostojące AD ŚW 03

Ściana wolnostojąca może być stosowana zgodnie z normą nie tylko jako samodzielny ustrój, ale jest ona ważnym uzupełnieniem w procedurze tworzenia obciążeń dla budynków w znacznej części otwartych:

Advance Design Ściany wolnostojące AD ŚW 04

Rozdziały 7.3 i 7.4 odnoszą się do wiat i ścian wolnostojących. Od wersji 2023 generator będzie zawierał oba te schematy obciążeń co pozwoli na wyznaczanie obciążeń np. dla wiat z dwoma ścianami:

Advance Design Ściany wolnostojące AD ŚW 05

Na koniec zwrócę uwagę, że dla ściany wolnostojącej będzie można definiować współczynnik wypełnienia (0,8-1), który zostanie wyznaczony automatycznie z uwzględnieniem całkowitej geometrii modelu okładzin. Współczynnik osłonięcia określany będzie automatycznie lub samodzielnie definiowany przez użytkownika.

Advance Design Ściany wolnostojące AD ŚW 06