Advance Design 2023 – Tabele wyników

5 kwietnia 2022Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
tabele wyników blog

W Advance Design 2023 użytkownik będzie miał możliwość jeszcze szybszego filtrowania i sprawdzania wyników obliczeń MES. Wszystko to za sprawą nowego narzędzia „Tabele wyników”.

Funkcja jest dostępna po zakończeniu obliczeń MES i pozwala na wygenerowanie tabeli dla  węzłów, elementów liniowych, powierzchniowych oraz podpór. Użytkownik skorzystać może z domyślnych tabel wyników, bądź też stworzyć swój własny szablon z konkretnymi kolumnami wyników i ustawieniami. Zapisane szablony tabel będzie można użyć we wszystkich projektach lub usunąć je, gdy nie będą już dłużej potrzebne.

tabele wyników advance design 1

Tabele mogą być generowane dla wszystkich elementów modelu lub dla wybranych elementów. Lista przypadków/kombinacji użytych do generacji kombinacji jest do decyzji użytkownika. Dodatkowo użytkownik ma możliwość filtrowania wyników w już wygenerowanej tabeli.

Przykłady wykorzystania tabeli

Przykład 1:

Wygenerować tabelę wyników dla całej konstrukcji. Tabelę wyfiltrować w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wartość momentu  dla elementu liniowego nr 120.

tabele wyników advance design 2

Mimo, że tabela prezentowała wyniki z wszystkich przypadków i wszystkich elementów ograniczono jej zakres tylko do elementu 120. Poszukiwano max wartości dodatniej momentu. Dzięki tabeli wiemy ponadto, w którym węźle ta wartość występuje, oraz który przypadek obciążenia generuje tę wartość.

Przykład 2:

Odczytać siły podłużne w prętach w węźle kratownicy.

tabele wyników advance design 3

W tym przypadku użytkownik wyfiltrował tabelę do konkretnego węzła. Tabela została ponadto ograniczona do prezentacji jedynie siły podłużnej Fx. Dzięki numeracji siatek elementów liniowych znane są siły po każdej stronie węzła 2 (mimo, że element 3 jest ciągły).

Wykorzystanie danych z tabeli

Dzięki tabelom nie tylko znajdziemy poszukiwane wartości sił wewnętrznych. Możemy też znaleźć w konstrukcji element, wybierając wskazany wiersz tabeli.

Ponadto dane z tabeli można bezpośrednio wyeksportować do aplikacji Excel, co pozwoli na zewnętrzną pracę z wynikami.

Powiązane treści

Co nowego w Advance Design 2025

11 czerwca 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Advance Design oferuje niezrównany zestaw innowacyjnych narzędzi i funkcji, które znacznie zwiększają kreatywność, precyzję i wydajność, wyznaczając nowy standard w…

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…