Advance Design Connection – wymiana danych i wymiarowanie połączeń stalowych

17 sierpnia 2020Advance DesignAdvance Design

Partager

Advance Design Connection – wymiana danych i wymiarowanie połączeń stalowych
Graitec Advance Design Jak uniknąć wielokrotnego modelowania połączeń stalowych Konrad Ociepka

Możliwość wymiany danych pomiędzy programami pozwala oszczędzić sporo czasu na wprowadzaniu danych w różnych środowiskach. Konstruktor, zajmujący się wieloma różnymi czynnościami projektowymi, takimi jak koordynacja, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe czy detalowanie konstrukcji często zmuszony jest do pracy w różnych środowiskach.

Jeżeli nie współpracują one ze sobą konieczne jest modelowanie tych samych elementów kilka razy. Producenci oprogramowania coraz częściej jednak tworzą dodatki umożliwiające sprawną wymianę danych. Może ona się odbywać na formatach otwartych a także na formatach natywnych.

Na przykładzie modelu hali stalowej omówiona zostanie wymiana danych pomiędzy programami Revit, Advance Design oraz Advance Design Connection. Do tego łańcucha programów można by dołączyć także program Advance Steel na potrzeby detalowania konstrukcji stalowej.

1. Workflow

Podstawowy model BIM znajduje się w programie Revit. W tym środowisku może odbywać się koordynacja międzybranżowa czy przygotowanie rysunków zestawczych, rzutów i przekrojów oraz zestawień.

Graitec Advance Design Connection 1 workflow

2. Revit

Na potrzeby wymiarowania konstrukcji została wyeksportowana do programu Advance Design poprzez działającą w środowisku Revit aplikację Graitec BIM Connect. Umożliwia ona dopasowanie ustawień eksportu, importu i synchronizacji ściśle według preferencji użytkownika. Istnieje możliwość m.in. określenia folderów źródłowych rodzin, importu elementów nieposiadających modelu analitycznego czy eksportu tylko warstw konstrukcyjnych ścian. BIM Connect bierze pod uwagę zarówno model analityczny jak i fizyczny określając w ten sposób offsety, które na późniejszym etapie mogą i tak nie być brane pod uwagę w obliczeniach.

Graitec Advance Design Connection 2 Revit

3. BIM Connect

Po eksporcie modelu do programu Advance Design na podstawie elementów belek i słupów zamodelowano okładziny tworzące bryłę hali i umożliwiające automatyczną generację obciążeń klimatycznych. Następnie utworzone zostały kombinacje oraz zadano parametry wymiarowania elementów. Oczywiście generacji obciążenia i kombinacji można dokonać także w programie Revit. Ze względu jednak na wbudowany generator normowy zdecydowanie szybszą opcją jest obciążenie konstrukcji w Advance Design.

Graitec Advance Design Connection 3 BIM Connect

4. Advance Design

Kolejnym krokiem jest instalacja dodatków umożliwiających synchronizację geometrii i wyników połączenia programu Advance Design Connection. Należy uruchomić aplikację BIM Links instalującą się wraz z ADC. Wybierając „Instaluj” przy odpowiedniej wersji Revita i Advance Design zostaną dodane opcje importu i eksportu w obydwu programach.

Graitec Advance Design Connection 4 Advance Design

5. BIM Links

Po zamodelowaniu dokładnej geometrii połączenia w Revicie eksportuje się połączenie do Advance Design Connection. Połączenie to nie zawiera wyników obliczeń statycznych, dlatego należy wyeksportować odpowiednie połączenie także z Advance Design. Do otwartego modelu w Advance Design Connection importuje się plik z wynikami obliczeń statycznych. Połączenie jest kompletne – należy przeprowadzić jego wymiarowanie.

Graitec Advance Design Connection 5 BIM Links

6. Advance Design Conection

Po zwymiarowaniu połączenia istnieje możliwość wygenerowania zrzutów wyników i raportu z obliczeń i zamieszczenia ich w głównym modelu BIM w programie Revit, tak aby wszystkie niezbędne dane znajdowały się w jednym miejscu.

Graitec Advance Design Connection 6 Advance Design Connection

7. Zebranie danych w modelu

Graitec Advance Design Connection 7 zebranie danych w modelu

 

Praktyczne przedstawienie opisanych zagadnień zostanie przestawiona na webinarium w ramach „Graitec Summer Academy” – serdecznie zapraszam!

—————————————————————————————————————————————————————

Dołącz do Graitec Summer Academy

Więcej na temat przedstawionego zagadnienia dowiesz się z naszego materiału video opublikowanego w ramach w ramach „Graitec Summer Academy” – sedecznie zapraszam!

Zapisz się już dziś i korzystaj z dostępu do niepublikowanych wcześniej materiałów oraz sesji LIVE z naszymi inżynierami.

Kliknij poniżej

Graitec Summer Academy 2020

Powiązane treści

Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

29 sierpnia 2023Advance DesignGRAITEC Expert

Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

Jak wygenerować globalne imperfekcje EC3 na słupach?

28 sierpnia 2023Advance DesignGRAITEC Expert

W niektórych przypadkach, zgodnie z EC3, konieczne jest uwzględnienie imperfekcji globalnych.

GRAITEC skupia się na zrównoważonym rozwoju wraz z Advance Design 2024

17 lipca 2023Advance DesignGRAITEC Expert

GRAITEC skupia się na zrównoważonym rozwoju wraz z Advance Design 2024