ADVANCE Design – prezentacja wartości obciążeń

14 listopada 2018Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

W programie Advance Design po wprowadzeniu obciążenia jest ono zaprezentowane wektorowo jako siła skupiona, obciążenia liniowe lub powierzchniowe. Wartość poszczególnych oddziaływań można sprawdzić w oknie „Właściwości” zaznaczając wybrane obciążenie lub ich grupę:

Advance Design - prezentacja wartosci obciążeń

Możliwa jest również prezentacja intensywności obciążenia poprzez zmianę sposobu ich prezentacji. Ustawienia wyświetlania dostępne są menu wstążkowym lub kontekstowym (prawy przycisk myszki):

AD image 2 2
AD image 4

W kolejnym etapie należy zmienić ustawienia dla wybranego typu/typów obciążenia poprzez modyfikacje „Oznaczenia”:

AD image

Po wybraniu „Intensywność i jednostki” dla skonfigurowanych typów obciążeń program zaprezentuje w następujący sposób:

AD image

W ustawieniach prezentacji możliwe również zarządzanie rozmiarem tekstu stosowanego w opisie, sterowanie rozmiarem symboli obciążenia, a także opcja „Stała skala obciążenia”, która jest szczególnie przydatna gdy poszczególne obciążenia znacząco różnią się wartościami.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi szkoleniami Advance Design, jeśli chcesz poszerzyć swoje umiejętności z zakresu tego wydajnego oprogramowania Graitec do analizy strukturalnej MES.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

przygotował:
mgr inż. Michał Nowicki
Inżynier Serwisu – GRAITEC Polska

Powiązane treści

Co nowego w Advance Design 2025

11 czerwca 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Advance Design oferuje niezrównany zestaw innowacyjnych narzędzi i funkcji, które znacznie zwiększają kreatywność, precyzję i wydajność, wyznaczając nowy standard w…

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…