ADVANCE Design – szablony projektowe

8 października 2018Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

W trakcie konfiguracji modelu geometrycznego przed przystąpieniem do wymiarowania w Advance Design należy przypisać elementom szereg parametrów związanych z planowanymi obliczeniami zgodnie z wybraną normą. Mają one wpływ jedynie na wymiarowanie elementów i nie są istotne z punktu widzenia samej statyki. Parametry mogą być przypisane poszczególnym elementom lub ich grupie poprzez:

  • Wprowadzenie parametrów indywidualnie dla dowolnego elementu bezpośrednio w oknie „Właściwości” w zakładce „Design Expert”
  • Przypisanie wspólnego „Szablonu projektowego”, zawierającego wcześniej zdefiniowane parametry
Advance Design - Szablon projektowy

W niniejszym artykule opisane będzie drugie z wymienionych rozwiązań z uwagi na jego szerokie możliwości, wpływające przede wszystkim na efektywność pracy w programie Advance Design. Jeśli chcesz zobaczyć pełną wersję artykułu, pobierz nasz pdf, klikając tutaj.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Powiązane treści

Procedura wyznaczania sztywności na ścinanie blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3

6 maja 2024Advance DesignGRAITEC Expert

Program Advance Design daje możliwość wymiarowania profili stalowych wykorzystując nieliniową analizę skręcania skrępowanego (metoda numeryczna uwzględniająca deplanację).

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…

Okładziny w Advance Design

13 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule przyjrzymy się okładzinom, czyli ważnym elementom w Advance Design, które pozwalają użytkownikowi uwzględnić rzeczywisty rozkład obciążeń w…