Automatyzacja pracy z wykorzystaniem Autodesk Dynamo

15 września 2022InneAdvance Design

Partager

Automatyzacja pracy z wykorzystaniem Autodesk Dynamo
widok 1

Autodesk Dynamo jest środowiskiem które umożliwia projektantom specjalizującym się na pracy w oparciu o Autodesk Revit na pierwsze kroki w zakresie szeroko pojętego programowania. W kontekście Dynamo mówimy o programowaniu blokowym. Programowanie blokowe można powiedzieć jest uproszczoną formą programowania. Polega ona w kontekście Autodesk Dynamo na wykorzystanie „bloczków”/ węzłów które niosą w sobie linijki kodu, a sam węzeł wykonuje precyzyjne operacje przewidziane w kodzie. Na widoku poniżej pokazano przykładowy węzeł umożliwiający wyświetlenie rzędnej poziomu do którego należy dany obiekt. (przykładowo dla nawiewnika na Poziomie 1 węzeł po uruchomieniu pokazałby wartość 4000 mm).

widok 1

Dzięki łączeniu wybranych węzłów w logiczną całość wynikającą z pomysłu projektanta możemy tworzyć bardzo użyteczne narzędzia, które mogą zaoszczędzić nam wiele godzin podczas procesu projektowego.

Autodesk Dynamo posiada rozbudowany interfejs umożliwiający użytkownikom na bardzo szybką adaptację z tym środowiskiem – gotowe skrypty, przykłady i ćwiczenia, fora oraz obszerną bazę wiedzy i źródeł nowych węzłów. Jeżeli przykładowy projektant chciałby sam rozpocząć naukę skróty w interfejsie dostępnym wprost z Revita będą bardzo dobrym początkiem.

3

Po kliknięciu w utwórz „Nowy skrypt’ otworzy nam się okno dzielące się na prostą wstążkę, panel z węzłami oraz obszar pracy.

4

Dla początkujących użytkowników zachęcam do skorzystania ze szkoleń, które umożliwią kompleksowe omówienie podstawowych zasad pracy w Autodesk Dynamo, ponieważ poruszając się w programie i starając się coś wykonać, spotkamy się w wrażeniem, że tak naprawdę nie wiemy czego i gdzie szukamy. Samo łączenie węzłów jest proste, ale odnaleźć dobre węzły, które będą się ze sobą komunikowały to już inny temat.

Bardziej zaawansowani zauważą, że brakuje im jakichś węzłów „robiących” określone zadania, ale inaczej. Na szczęście na ratunek wychodzą ludzie tworzący społeczność skupioną wokół Autodesk Dynamo. Jest to rzesza pasjonatów niekoniecznie stricte projektantów, którzy tworzą liczne „węzły” po czym budują z nich paczki i darmowo dzielą się nimi z resztą społeczności. Jeżeli dany projektant nie posiada umiejętności programowania są one niezbędne do rozwinięcia możliwości budowy własnych skryptów.

Paczki takich skryptów można wgrywać do Dynamo wchodząc na wstążkę wybierając zakładkę Packages oraz Search for Packages. Podczas wgrywania ich należy się jednak kierować rozsądkiem i nie pobierać wszystkich od razu. Najlepiej jest budować coraz to nowe skrypty i jeżeli jakichś węzłów nam brakuje korzystać z forów i poszukiwać węzłów w określonych paczkach.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na „case sensitivity” oraz język. Podczas tworzenia skryptów należy wpisywać nazwy parametrów dokładnie tak jak nazywają się w programie oraz na wersji językowej takiej, którą wytłumaczyliśmy naszemu skryptowi. (Przykład: Pracujemy w Revit w wersji polskiej więc chcąc uzupełniać wartość Komentarza w skrypcie wpisujemy Komentarz – jeżeli użyjemy tego skryptu w wersji angielskiej Revita skrypt nie zadziała, ponieważ szuka wartości w języku polskim, a nie Comments).

Autodesk Dynamo daje nam olbrzymie możliwości przyspieszania codziennej pracy i dlatego bardzo zachęcam wszystkich wykorzystujących Revita do zapoznania się z tym środowiskiem lub skontaktować się z Państwa opiekunem technicznym.

 

 

5

michal zajac tlo  Autor: Michał Piotr Zając | Technical Manager | Graitec Polska