Belki złożone w programie Advance Steel – zachowanie i numeracja

13 września 2019advance steelAdvance Design

Partager

Belki złożone w programie Advance Steel – zachowanie i numeracja

W trakcie modelowania konstrukcji, przy użyciu oprogramowania do analizy strukturalnej, najczęściej korzystamy ze standardowych profili, jak dwuteowniki, kątowniki, ceowniki czy rury gorącowalcowane lub zimnogięte – są to zazwyczaj profile pojedyncze. Zdarzyć się może natomiast, że projekt będzie wymagał od nas zastosowania różnego rodzaju złożonych profili, jak np. blachownice czy inne belki spawane – skrzynkowe, wielogałęziowe lub np. belki ze środnikiem falistym.

Teoretycznie profile takie możemy przygotować poprzez ręczne spawanie odpowiednich blach, natomiast powodować to może duże trudności przy ewentualnych zmianach. Na potrzeby tworzenia spawanych belek złożonych, w programie przygotowano zestaw odpowiednich narzędzi.

Przykład profili złożonych w programie Advance Steel

Rys. 1. Przykład profili złożonych w programie Advance Steel

Program do projektowania konstrukcji stalowych Advance Steel pozwala tworzyć profile spawane oraz składać profile pojedyncze (2x I, 2x C, itd. w różnych konfiguracjach).

Narzędzia dla belek złożonych w programie Advance Steel

Rys. 2. Narzędzia dla belek złożonych w programie Advance Steel

Jeżeli chodzi o belki ażurowe lub o środniku falistym, które również są belkami złożonymi, to dostępne są one tylko z poziomu dodatku do programu – Graitec PowerPack for Advance Steel.

Belki złożone w dodatku Graitec PowerPack for Advance Steel

Rys. 3. Belki złożone w dodatku Graitec PowerPack for Advance Steel

Domyślnie belki złożone zachowują się jak jeden profil – pomimo tego, że przykładowo blachownica składa się z trzech blach lub płaskowników, całość dostanie w trakcie numeracji jeden numer pozycji oraz numer elementu wysyłkowego.

Domyślne zachowanie profilu złożonego

Rys. 4. Domyślne zachowanie profilu złożonego
[Kliknij, aby powiększyć]

Numeracja belki złożonej zachowującej się jak 1 profil

Rys. 5. Numeracja belki złożonej zachowującej się jak „1 profil”

Użytkownik może natomiast to zachowanie zmienić – numerowane będą wszystkie komponenty profilu złożonego i dostaną one numery pozycji. Numer elementu wysyłkowego pozostaje jeden – w końcu są to elementy spawane na warsztacie i tworzą wspólnie belkę. Istotne jest, by prezentacja obiektu również była ustawiona jako oddzielne komponenty.

Prezentacja obiektu złożonego jako oddzielne profile

Rys. 6. Prezentacja obiektu złożonego jako oddzielne profile
[Kliknij, aby powiększyć]

Podczas prezentacji oddzielnej mamy dostęp do każdego z komponentów belki złożonej, ale w dowolnym momencie jesteśmy w stanie również wyświetlić okno edycji profilu złożonego – żeby przedefiniować przykładowo geometrię segmentów, czy wrócić do prezentacji/numerowania jak dla całości (dostęp do edycji belki złożonej mamy, klikając na nią prawym przyciskiem myszy).

Numeracja oddzielnych komponentów profili złożonych

Rys. 7. Numeracja oddzielnych komponentów profili złożonych

Na potrzeby identyfikacji program numeruje również profil złożony jako całość – nadając mu numery z wartością ujemną (nie pojawią się one na rysunku, zestawieniach itd.). Element wysyłkowy posiada natomiast obecnie część główną, którą stanowi jeden z profili/blach w zespole.

Na koniec zachęcam do zapoznania się z tematyką naszych certyfikowanych szkoleń z programu Autodesk Advance Steel.

Wyślij zapytanie