BIM Designers Steel Connections 2020 Nowe połączenia stalowe

4 czerwca 2019Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

NOWE POŁĄCZENIA STALOWE I USPRAWNIENIA W MODULE WYMIARUJĄCYM POŁĄCZENIA

Co zyskujesz?

  • Możliwość wymiarowania nowych typów połączeń – różnego rodzaju wykratowania rurowe i podstawa słupa za zredukowaną blachą
  • Przyśpieszenie procesu wymiarowania połączeń stalowych dzięki nowemu interfejsowi modelowania geometrii

Nowa wersja programu Advance Design 2020 to również nowości w modułach BIM Designers. Moduły te dla projektantów konstrukcji mają bardzo szerokie zastosowanie. Poza samym wymiarowaniem z poziomu programu Advance Design mogą pracować jako niezależne kalkulatory. Moduły do wymiarowania elementów żelbetowych można również wykorzystać w środowisku Revit do modelowania zbrojenia.

Moduł BIM Designers Steel Connections (Połączenia stalowe) służy do wymiarowania połączeń zgodnie z wybraną normą. Połączenia te możemy definiować bezpośrednio w programie Advance Design, dzięki czemu z poziomu modelu MES przeniesiemy do moduły wszystkie niezbędne informacje – siły w węźle i jego geometrię.

Wersja 2019 pozwalała na definicję i wymiarowanie wielu różnego rodzaju typów połączeń. Ich listę przedstawiam poniżej:

Steel Connections1

Możliwe połączenia do stosowania w wersji 2020

 Istotne jest aby rozwiązania te mogły zaspokoić potrzeby wszystkich wykonywanych przez nas projektów, dlatego w nowych wersjach programu pojawiają się kolejne typy połączeń.

Wersja 2020 wprowadza możliwość obliczania połączeń wykratowań z dowolnych przekrojów rurowych (prostokąne, kwadratowe, okrągłe) łączonych do belki głównej poprzez blachę węzłową. Belka główna może posiadać dowolny przekrój- połączenie dopuszcza obliczenia nawet dla 3 prętów skratowania.

Steel Connections2

Nowe połączenia kratowe dla przekrojów rurowych

Innym nowym typem połączenia stalowego dla wymiarowania jest połączenie z fundamentem ze zredukowaną blachą podstawy – skuteczne dla połączeń przegubowych.

Steel Connections3

Nowe połączenie blachy podstawy – ze zredukowaną blachą

Poza dodatkowymi połączeniami wersja 2020 wprowadza zmiany w interfejsie, które mają przyśpieszyć pracę orz ułatwić projektantowi poruszanie się w module. Definicja geometrii odbywać się będzie w sposób hierarchiczny (swojego rodzaju drzewo elementów) co pozwoli na bardzo szybką modyfikację geometrii połączenia i efektywne sprawdzenie wielu różnorodnych rozwiązań

Steel Connections4

Nowe okno definicji geometrii połączenia – znacznie przyśpieszające pracę

Jeśli chcesz otrzymać wycenę lub uzyskać więcej informacji o programie Advance Design, zadzwoń do nas pod numer +48 12 639 25 00 lub kliknij przycisk poniżej.

Wyślij zapytanie   Pobierz wersję testową

 

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi artykułami z cyklu Graitec Advance 2020:

Nowości 2020: Optymalizacja profili stalowych wg kryterium masy

Nowości 2020: Wyświetlanie deformacji dla pełnego kształtu konstrukcji

Nowości 2020: BIM Designers Steel Connections – Nowe połączenia stalowe

Nowości 2020: BIM Designers Belki Żelbetowe – nowości

Nowości 2020: Analiza czasowa – trzęsienie ziemi

Nowości 2020: Nowości w generatorze obciążenia wiatrem

Powiązane treści

Jak uwzględnić mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych

14 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule dowiemy się, jak uwzględniać mimośród mas dynamicznych w obliczeniach sejsmicznych zgodnie z Eurokodem 8, korzystając z narzędzi…

Okładziny w Advance Design

13 lutego 2024Advance DesignGRAITEC Expert

W tym artykule przyjrzymy się okładzinom, czyli ważnym elementom w Advance Design, które pozwalają użytkownikowi uwzględnić rzeczywisty rozkład obciążeń w…