CADKON+ RC – Tworzenie dodatkowych widoków konstrukcji

18 lipca 2022Cadkoncadkon, konstrukcje

Partager

blog-male-zdjecie.png

CADKON+ RC – Tworzenie dodatkowych widoków konstrukcji

CADKONRC tworzenie dodatkowych widoków konstrukcji

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Cadkon+ RC, to w tym artykule zwrócimy twoją uwagę na narzędzie ułatwiające uzyskanie oczekiwanego widoku zbrojenia 3D elementu konstrukcji.

Program CADKON+RC służy do detalowania zbrojenia elementów konstrukcji żelbetowych. Zbrojenie definiowane jest na płasko (rysunki 2D) oraz dodatkowo program automatycznie tworzy model przestrzenny zbrojonego elementu.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków

Rysunek  1. Rysunki zbrojenia wraz z modelem przestrzennym.

Przedstawienie prętów o specyficznym kształcie lub indywidualnym podejściu przy układaniu na płaskich rysunkach bywa często problematyczne, bądź niedostatecznie jasno obrazuje oczekiwany efekt. W przypadku specyficznych elementów konstrukcji warto dodać dodatkowy widok 3D zbrojenia, który ułatwi późniejsze odczytywanie dokumentacji. Ustawienie takiego widoku w rzutni jest możliwe, natomiast łatwiejszym i wygodniejszym sposobem jest utworzenie nowego widoku. Widoki możemy tworzyć w menedżerze widoków znajdującym się w zakładce „Widok” na karcie „Widoki”.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków2

Rysunek  2. Narzędzie Menedżer widoków.

Na początku ustalamy wygląd naszego nowo tworzonego widoku.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków3

Rysunek  3. Ustawiony widok ściany do utworzenia w menedżerze widoków.

Następnym etapem jest uruchomienie menedżera widoków, w którym wybieramy „Nowy”.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków4

Rysunek  4. Menedżer widoków – tworzenie nowego widoku.

Przechodzimy do tworzenia nowego widoku. Określamy nazwę pod jaką będzie dostępny, styl wizualny wyświetlania elementu oraz dodatkowo możemy edytować granicę wyświetlania, po wprowadzeniu wszystkich ustawień zatwierdzamy je wybierając „OK”.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków5

Rysunek  5. Menedżer widoków – ustawienia nowego widoku.

Mając utworzony widok w prosty sposób możemy go ustawić, aby dodać widok 3D ściany na arkuszu papieru musimy utworzyć rzutnię. Rzutnie tworzymy wybierając narzędzie „Nowe rzutnie…” znajdujące się w zakładce „Widok”, na karcie „Rzutnie”. Następnie rysujemy prostokątną rzutnię, w której przedstawiony zostanie nasz nowy widok ściany. Widok ustawiamy dwukrotnie klikając wewnątrz rzutni, a następnie wybierając z menedżera widoków odpowiedni widok (w tym przypadku Ścian-model(3D)) oraz ustawiając go jako bieżący.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków6

Rysunek  6. Widok 3D – ustawiony nowo utworzony widok ściany.

Ostatnim etapem jest dostosowanie skali widoku 3D, w tym celu klikamy na ramkę rzutni ściany 3D i we właściwościach zmieniamy skalę użytkownika na 1:50 wpisując w odpowiedni sposób (1/50 lub 0.02).

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków7

Rysunek  7. Widok 3D – dostosowanie skali rysunku.

Krótki filmik instruktażowy pokazujący narzędzie ułatwiające uzyskanie oczekiwanego widoku zbrojenia 3D elementu konstrukcji.

Kliknij tutaj.

blog cadkon tworzenie dodatkowych widoków you tube