Definiowanie przekrojów użytkownika w Advance Design

7 czerwca 2022Advance DesignAdvance Design

Partager

definiowanie-przekrojow-uzytkownika-w-advance-design-1.png
przekroje advance design social.jpg

Podczas pracy projektanci często spotykają się z profilami o nietypowych kształtach, które nie są dostępne w najbardziej popularnych bibliotekach przekrojów. Program Advance Design daje możliwość wprowadzenia profili użytkownika o dowolnym kształcie oraz obliczenie charakterystyk geometrycznych takich profili przy wykorzystaniu kalkulatora przekrojów.

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie algorytm postępowania, przedstawiający proces wprowadzania profilu począwszy od podkładu DXF.

1. Stworzenie pliku DXF

W programie umożliwiającym wygenerowanie pliku DXF stworzyć należy kontur profilu.

przekroje advance design 1

Plik zapisać należy do formatu dxf.

Uwagi:
– zaleca się, aby obrys był wykonany z pojedynczych linii,
– podkład ma zawierać wyłącznie linie (brak bloków, linii wymiarowych itp.).

 

2. W programie Advance Design uruchomić należy „Kalkulator przekroju” (Zarządzaj > Kalkulator przekroju).

przekroje advance design 2

3. Zaimportować należy wcześniej stworzony plik DXF (Plik > Import DXF)

przekroje advance design 3

Uwagi:
– wybrać należy jednostki, w jakich obrys został narysowany

przekroje advance design 4

– wskazać należy docelowy materiał

przekroje advance design 5

4. Konfiguracja okna „Kalkulatora przekroju”

Każdy obrys posiada swój własny kształt w przeglądarce (1), który jest opisany przez szereg właściwości (2). Dla sprawdzenia poprawności zaimportowanego podkładu użytkownik może stworzyć linie wymiarowe (3), bądź też graficznie zweryfikować geometrię korzystając z pionowych oraz poziomych osi odniesienia (4). Jednostki na osiach dla większej dokładności mogą być zmienione (5).

przekroje advance design 6

5. Obliczenia charakterystyk geometrycznych przekroju

Przed rozpoczęciem obliczeń warto zajrzeć do zakładki Analiza > Ustawienia.

Kalkulator daje możliwość prowadzenia obliczeń metodą analityczną (dla prostych profili metoda wystarczająca) oraz numeryczną (dla profili złożonych, gdzie określić należy domyślny rozmiar siatki elementu – im mniejszy, tym obliczenia bardziej dokładne). Często metoda analityczna nie jest wystarczająca dla obliczenia wycinkowego momentu bezwładności Iw.

przekroje advance design 7

Następnie przeprowadzić należy obliczenia (Analiza > Oblicz).

6. Analiza wyników

Wyniki przeglądać można po prawej stronie ekranu, bądź też w notce obliczeniowej (Dokument > Notka).

przekroje advance design 8
przekroje advance design 9

7. Eksport przekroju do biblioteki użytkownika Advance Design

Eksportu należy dokonać poprzez Plik > Eksport…

Wprowadzić należy nazwę profilu, która wyświetlana będzie w bibliotece.

przekroje advance design 10

8. Wykorzystanie profilu w modelu Advance Design

W programie przejść należy na Zarządzaj > Przekroje >Dodaj Użytkownik.

Następnie wybrać należy profil o odpowiedniej nazwie i kliknąć „Importuj”.

przekroje advance design 11

Po imporcie użytkownik ma możliwość weryfikacji charakterystyk geometrycznych.

przekroje advance design 12

9. Wykorzystanie profilu w projektowaniu

Zdefiniować należy element liniowy, któremu przypisać należy materiał oraz stworzony profil.

 

przekroje advance design 13

10. Element o tak przygotowanym profilu jest gotowy do obliczeń MES

przekroje advance design 14