Dowiedz się jak szybko zamodelować płatwie w budynku halowym w oprogramowaniu BIM Advance Design

20 marca 2020Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Intuicyjne opcje przesuwania i kopiowania

Operacje modelowania w programie do analizy konstrukcji Advance Design są wyjątkowo łatwe. W przypadku konieczności generacji elementów w określonym szyku np. płatwie czy rygle ścienne w programie przewidziano zaawansowane opcje kopiowania. Na poniższym przykładzie pokażę jak w poprawny i szybki sposób zamodelować zestaw płatwi stalowych w budynku hali.

Płatew zamodelowana w okapie hali

Rys. 1. Płatew zamodelowana w okapie hali

Pierwszą płatew wprowadziłem w skrajnym węźle ramy. Zdecydowałem, że będzie to płatew ciągła, wieloprzęsłowa. Gdybym jednak zmienił zdanie i płatew chciał modelować jako jednoprzęsłową, mogę ją w dowolnym momencie podzielić.

[Kliknij, aby powiększyć]
Rys. 2. Przesunięcie skrajnej płatwi z opcją wektor + odległość

Skrajną płatew zdecydowano przesunąć się o 20cm od krawędzi. W tym celu wykorzystano opcję przesuwania, ale w trybie wektor + odległość. Dzięki temu nie potrzebne są żadne linie ani punkty pomocnicze. Jako punkt wektora wskazano węzeł kalenicowy hali, a odstęp zdefiniowano w oknie dialogowym.

Analogicznie zamodelowano płatew w kalenicy i również odsunięto ją od węzła tą samą metodą. Kolejnym krokiem jest ustalenie szyku płatwi na tej połaci. W tym celu wykorzystano narzędzie kopiowania, ale również z bardziej zaawansowanym trybem.

Kopiowanie w trybie wektor i ilość kopii opt

Rys. 3. Kopiowanie w trybie wektor / ilość kopii

W trybie kopiowania wektor z podziałem na ilość kopii użytkownik wskazuje wektor – w moim przypadku między pierwszą a skrajną płatwią. Ilość kopii zdefiniuje ilość podziałów wektora na równe odcinki. W ten sposób łatwo można modyfikować ilość (rozstaw) płatwi na połaci.

Sterowanie_kopiowaniem_w_szyku_za_pomocą_liczby_podziałów

[Kliknij, aby powiększyć]
Rys. 4. Sterowanie kopiowaniem w szyku za pomocą liczby podziałów

Co istotne, zarówno narzędzie przesuwania jak i kopiowania posiada opcję „Podglądu”, co pozwala na zobrazowanie efektu działania narzędzia przed akceptacją. Ostatnim krokiem będzie lustrzana kopia płatwi na drugą połać.

Kopiowanie symetryczne względem kalenicy opt

Rys. 5. Kopiowanie symetryczne względem kalenicy

Najprościej wykonać to poprzez narzędzie Symetrii z funkcją kopiowania- jeżeli konstrukcja jest zdefiniowana w osiach globalnych wtedy łatwo można wskazać płaszczyznę (w moim wypadku YZ), środkiem symetrii będzie kalenica. W innych przypadkach użytkownik może wskazać dowolną oś poprzez rysowanie, względem której wykonana zostanie kopia.

Finalny efekt generacji płatwi w modelu obliczeniowym programu Advance Design opt

Rys. 6. Finalny efekt generacji płatwi w modelu obliczeniowym programu Advance Design

Autor: Kamil Dziedzic