Jak korzystać z grupowania połączeń stalowych w modelach programu Advance Design

25 maja 2020Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
800 Jak korzystać z grupowania połączeń stalowych w modelach programu Advance Design

 

Projektując konstrukcję stalową, z reguły chcemy grupować połączenia stalowe, które mogą mieć taką sam typ i geometrię. Po zgrupowaniu możemy zaprojektować je na „najgorszy przypadek” – w efekcie oszczędzając czas i zapewniając, że przeprowadzimy weryfikację dla wszystkich połączonych elementów.

Schemat grupowania

W tym blogu, będzie zaprezentowany schemat, jak grupować połączenia w programie służącym do analizy obiektów budowlanych i inżynierskich tj. Advance Design. Po zgrupowania uruchomimy analizę MES i sprawdzimy wyniki dla całej grupy połączeń. Na początek zaczniemy od stworzenia prostej konstrukcji – ramy portalowej 2D ze skośnym ryglem i zastosujemy połączenia sztywne „słup-belka” zarówno do wyższego, jak i niższego słupa w ramie.

1

 

Po wygenerowaniu obciążenia wiatrem za pomocą generatora klimatycznego i uproszczonych kombinacji obciążeń zgodnie z EC1, uruchamiamy „Analizę” (MES). Stamtąd otwieramy moduł BIM Design Steel Connections z poziomu Advance Design i zaczynamy projektować połączenie  przy wyższym słupie ramy. Otwarcie modułu jest możliwe poprzez menu kontekstowe po wcześniejszym zaznaczeniu połączenia (funkcja „Otwórz w BIM Designers”). Na poniższym zrzucie zaprezentowane są siły wewnętrzne w formie obwiedni sił wewnętrznych.

2

Wystarczy kilka prostych kroków

Proces ten jest bardzo prosty i wystarczający dla ramy 2D, natomiast po przejściu do konstrukcji w 3D, nie będziemy przecież chcieli sprawdzać każdego połączenia indywidualnie.

Po zamodelowaniu przestrzennej ramy zaczynamy od grupowania połączeń przy wyższych słupach ramy, następnie przy niższych a na końcu dla wszystkich podstaw słupowych. Stosowane funkcja dostępna jest menu kontekstowym.

3

Po wykonaniu grupowania efekt można sprawdzić w oknie dialogowym „Grup połączeń”.

4

Teraz podczas przeglądania sił wewnętrznych poprzez okno „obciążenia i kombinacje” dla całej grupy połączeń w module BIM Designers Steel Connections,  widzimy także numer połączenia, dla którego występuje najgorszy przypadek. Warto również zauważyć, że w przeglądarce projektu jest tylko jeden „wpis” dostępny dla całej grupy połączeń (np. w systemie „Połączenia”), a także widoczny mały symbol 6obok typu połączenia. Jest to wyraźny znak, że przeprowadzamy wymiarowanie połączeń bazując na obwiedni wyników MES dla kombinacji.

5

 

Teraz możemy być pewni, że dokładnie weryfikujemy konstrukcję pod kątem połączeń w obiekcie, unikając konieczności kontroli każdego z nich, dla każdej kombinacji obciążenia, tak aby znaleźć przypadek miarodajny. To pozwala nam zaoszczędzić czas i  skupić się bardziej na projektowaniu aniżeli na przetwarzaniu danych do wszystkich węzłów analizowanej konstrukcji.