Jak przyspieszyć tworzenie modelu i optymalizację konstrukcji dzięki Dynamo for Revit

11 sierpnia 2020InneAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
KO MODELOWANIE PARAMETRYCZNE

Coraz bardziej zaawansowane narzędzia oprogramowania dla konstruktorów pozwalają na szybkie modelowanie i edycję elementów.

Przesuwanie, kopiowanie, kopiowanie z obrotem czy wyciąganie pozwalają na sprawne tworzenie geometrii – jednak zazwyczaj w układach kartezjańskich bądź biegunowych. Problemy zaczynają się w konstrukcjach opartych na innej, bardziej złożonej geometrii – łukach, elipsach, innych krzywych, które można opisać wzorami czy dowolnymi krzywymi.

Na pomoc przychodzi modelowanie parametryczne a w tym konkretnym artykule także programowanie wizualne.

1. Model parametryczny

Zadanie będzie obejmowało zamodelowanie geometrii stadionu, który zbudowany jest na planie elipsy. Dodatkowym utrudnieniem dla klasycznego modelowania będą niepoziome pasy dźwigarów – również można by utworzyć pasy łukowe w jednej czy dwóch płaszczyznach.

Graitec Dynamo for Revit 1 model parametryczny

2. Geometria stadionu

Zadanie rozpoczyna się od określenia parametrów elips, z których wynikać będzie geometria całej konstrukcji. Wyróżnione zostały 3 podstawowe elipsy, z których tylko zewnętrzna jest niezależnie definiowana, natomiast pozostałe krzywe są od niej zależne i odpowiednimi parametrami reguluje się te zależności.

Graitec Dynamo for Revit 2 geometria stadionu

3. Kształty źródłowe

W kolejnym kroku elipsy zostaną zdyskretyzowane na podstawie liczby podziałów na układy główne (elipsa obręczy zewnętrznej) oraz na podstawie liczby podziałów dla płatwi promieniowych (pozostałe dwie elipsy). Wykorzystując wstawione na krzywych punkty utworzone zostają elementy dźwigarów głównych – linie pasów górnych, pasów dolnych oraz elementów rozporowych a także płatwie promieniowe.

Graitec Dynamo for Revit 3 ksztalty zrodlowe

4. Dyskretyzacja elips – układy główne

Graitec Dynamo for Revit 4 dyskretyzacja elips uklady glowne

5. Dyskretyzacja elips – płatwie promieniowe

W układach głównych należy dodać jeszcze wieszaki. Wstawiając punkty w odpowiednich parametrach na pasie dolnym i następnie rzutując je na pas górny, a następnie tworząc pomiędzy linie otrzymano podstawę do utworzenia wieszaków.

Graitec Dynamo for Revit 5 dyskretyzacja elips platwie promieniowe

6. Wieszaki

Tworzenie płatwi obwodowych rozpoczęto od wstawienia punktów podziału na płatwiach promieniowych i pasach dolnych dźwigarów. Traktuje się je jako punkty początkowe odcinków płatwi obwodowych.  Następnie przesuwając pierwszą podlistę punktów na koniec listy otrzymuje się zestaw punktów końcowych. Tworząc linie pomiędzy dwiema listami punktów otrzymano płatwie obwodowe.

Graitec Dynamo for Revit 6 wieszaki

7. Płatwie obwodowe

Aby utworzyć słupy, punkty ze środkowej elipsy, na podstawie której słupy mają być utworzone, zrzutowano na płaszczyznę XY, którą uprzednio można odpowiednio przesuwać, aby uzyskać oczekiwane położenie w pionie.

Graitec Dynamo for Revit 7 platwie obwodowe

8. Słupy

Linie ściągów zostały utworzone na połączeniu punktów z elipsy zewnętrznej oraz utworzonych w poprzednim punkcie punkty dolne słupa.

Graitec Dynamo for Revit 8 slupy

9. Ściągi

Wszystkie niezbędne punkty dla utworzenia stężeń już istnieją, dlatego należy je tylko odpowiednio użyć. Dla punktów końcowych ponownie pierwszy z elementów listy należy przerzucić na jej koniec a następnie wygenerować pomiędzy tymi punktami linie.

Graitec Dynamo for Revit 9 sciagi

10. Stężenia

Wszystkie linie w zależności od funkcji należy zamienić na elementy modelu Revit, zadając odpowiedni przekrój i poziom wstawienia. Gotowym elementom można zadawać parametry, takie jak obrót przekroju poprzecznego czy wyrównanie, aby odpowiednio ustawić je w modelu.

Zmieniając parametry wejściowe skryptu można utworzyć wiele wariantów geometrycznych konstrukcji i prowadzić optymalizację nie tylko ze względu na przekroje elementów czy warunki podparcia, ale także zmieniając geometrię układu statycznego. Wymieniając dane z programem obliczeniowym można utworzyć niezależne modele równolegle lub synchronizując edytowaną geometrię nadpisywać ją.

W programie Advance Design używając odpowiedniego grupowania elementów oraz możliwości wyłączenia ich z modelu MES można rozpatrywać także różne warianty na jednym modelu obliczeniowym.

Graitec Dynamo for Revit 10 stezenia

11. Edycja parametrów układu

Graitec Dynamo for Revit 11 edycja parametrow układu

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Dołącz do Graitec Summer Academy

Praktyczne przedstawienie opisanych zagadnień zostanie przedstawione na webinarium w ramach „Summer Academy” – sedecznie zapraszam!

Zapisz się już dziś i korzystaj z dostępu do niepublikowanych wcześniej materiałów oraz sesji LIVE z naszymi inżynierami.

Kliknij poniżej

Graitec Summer Academy 2020

 

Powiązane treści