Jak szybko modelować pokrycia platform i podestów?

3 stycznia 2024advance steel, PowerPack for Advance Steel

Partager

ppas-podesty-01.jpg

W tym artykule przestawimy możliwości makra automatyzującego tworzenie pokrycia dla stropów, podestów i platform. Niezależne od tego jak powstała konstrukcja wsporcza, ten dostępny w Graitec PowerPack for Advance Steel generator pozwoli Tobie w kilku prostych krokach zamodelować i parametrycznie dostosować dowolne pokrycie.

Aby wykorzystać komendę (makro) Przykrycie podestów należy otworzyć paletę Power Pack Połączenia, gdzie jedna z zakładek dedykowana jest narzędziom do tworzenia konstrukcji i elementów stalowych do różnego rodzaju pokryć:

Zanim wykorzystamy generator należy ustawić LUW na płaszczyźnie projektowanego stropu/podestu.

Wskazanie kształtu obrysu pokrycia polega na wybraniu belek obwodowych lub obiektu Obszach pokrycia. Ten drugi tworzymy standardowym narzędziem AS. Obie opcje pojawiają się w linii komend – wskazanie Belek jest opcją domyślną:

Po wskazaniu belek obwodowych i wskazaniu, gdzie jest środek konturu można wskazać elementy dzielące obszar pokrycia na mniejsze pola:

Po wykonaniu tych czynności dalsza edycja możliwa jest poprzez okno dialogowe makra:

W ten sposób można wybrać rodzaju elementów pokrycia (blacha lub krata pomostowa) odsunięcia konturu pokrycia od osi belek czy też wprowadzenia łączników w postaci śrub lub spoin.

Jedną z ciekawych funkcji jest możliwość tworzenia wycięć poprzez podanie ich położenia i kształtu.

Jak w każdym makro z palety Graitec PowerPack ustawienia mogą być zapisywane w Bibliotece, aby stosować je w przyszłości.

Uzupełnieniem opisanego powyżej narzędzia jest generator bortnic, gdy te są elementem np. kraty pomostowej:

Zobacz nagranie „Jak szybko modelować pokrycia platform i podestów w Advance Steel przy użyciu Graitec PowerPack for Advance  Steel”

Szukasz ułatwień w pracy w środowisku Autodesk Advance Steel? Koniecznie poznaj Graitec PowerPack for Advance Steel.