Jak szybko wyznaczać obciążenia klimatyczne według Eurokodu

17 lutego 2020tips & tricksAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Oddziaływania klimatyczne według Eurokodu

Obciążenia klimatyczne są szczególnym typem obciążeń zmiennych, na które narażony jest prawie każdy obiekt budowlany. Ich charakter oraz wartość związana jest ściśle z typem, geometrią oraz lokalizacją obiektu. W trakcie sporządzania projektu, projektant jest zobligowany uwzględnić te obciążenia w swoich obliczeniach.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

W przeszłości zdarzało się już, że niepoprawne uwzględnienie tego oddziaływania prowadziło do katastrof lub awarii. Aspekt ten często jest upraszczany lub pomijany z uwagi na pewną pracochłonność wyznaczenia obciążeń (w szczególności wiatrem) i przeniesienia ich na model obliczeniowy, co będzie głównym tematem tego artykułu.

Obowiązującą obecnie podstawą regulującą zasady wyznaczania obciążeń klimatycznych są normy Eurokod – PN-EN 1991-1-3 w przypadku obciążeń śniegiem oraz PN-EN 1991-1-4 dla oddziaływań wiatru.

Skutki oddziaływań klimatycznych opt

Rys. 1. Przykład ekstremalnych skutków oddziaływań klimatycznych

Normy te w podobny sposób określają w pierwszej kolejności wpływ lokalizacji obiektu na wielkość charakterystycznego obciążenia i dzielą kraj na strefy obciążenia odpowiednio śniegiem i wiatrem. Kolejnym krokiem jest określenie charakteru obciążenia wynikającego z geometrii samego budynku – dla wiatru będą to strefy ciśnienia zewnętrznego oraz ich rozkład, dla śniegu zaś współczynnik kształtu dachu. Całość jest zatem podstawą i względnie jasną instrukcją dla wyznaczenia ostatecznego obciążenia śniegiem i wiatrem.

Wycinek z Eurokodu 1 dla obciążeń klimatycznych opt

Rys. 2. Przykładowy wycinek z Eurokodu 1 dla obciążeń klimatycznych

Automatyczna generacja obciążeń w modelu MES

W przypadku, gdy projektant chciałby wyznaczyć te obciążenia ręcznie i przyłożyć je do obiektu w programie obliczeniowym musi liczyć się z bardzo pracochłonnym zadaniem, wynikającym przede wszystkim z mnogości współczynników prowadzących do ostatecznej wartości i jest to można powiedzieć tak samo skomplikowane dla nawet najprostszego obiektu. Przykładowo – musimy rozważyć kilka kierunków wiatru, wyznaczyć zakres stref ciśnienia zewnętrznego, uwzględnić ciśnienie wewnętrzne, wartość ciśnienia w poszczególnych strefach, a do tego wszystkiego dochodząc uwzględniając szereg kilkudziesięciu zmiennych i wartości (od wymiarów, przez lokalizację, po współczynniki związane z ekspozycją, kierunkiem, terenem itd.). Najgorsze, że całość jest później drastycznie wrażliwa na zmiany – drobna zmiana geometrii budynku prowadzi do zmiany stref ciśnienia zewnętrznego.

W większości programów obliczeniowych jesteśmy zmuszeni niestety do wyznaczenia tych oddziaływań ręcznie i przyłożenia ich w postaci obciążeń do modelu MES konstrukcji, co często wymaga też od nas odpowiedniego przygotowania samego modelu. Program Advance Design posiada automatyczny generator obciążeń klimatycznych w oparciu o Eurokod, działający na zasadzie dyskretyzacji geometrii do odpowiednich schematów normowych dzięki czemu pozwala na generację tych obciążeń na dowolnie skomplikowanych obiektach. Użytkownik nie musi narzucać żadnych parametrów związanych z geometrią budynku.

Schemat działania generatora obciążeń klimatycznych opt

Rys. 3. Schemat działania generatora obciążeń klimatycznych

Powyżej przedstawiono ogólny schemat działania generatora obciążeń klimatycznych (na przykładzie wiatru). Krok 1 to praktycznie tylko przygotowanie modelu MES na potrzeby każdej późniejszej analizy. Istotne jest natomiast, że cały obiekt obłożony jest okładzinami czyli panelami, które nie posiadają cech mechanicznych, a jedynie mają rozłożyć obciążenie powierzchniowe na elementy konstrukcyjne. Ich geometria została przedstawiona w kroku 2 – na tej podstawie program rozpoznaje kształt obiektu i stosuje odpowiednie schematy obciążeń. Krok 3 to wyznaczenie stref ciśnienia zewnętrznego i wartości obciążeń, które w kroku 4 są rozkładane z okładzin na pręty i powłoki. W kroku 5 przedstawiono finalny efekt czyli obciążenie konstrukcji od oddziaływania wiatrem.

Wszystkie te operacje odbywają się z automatu i można powiedzieć, że są domyślnie niewidoczne dla użytkownika – projektant przygotowuje jedynie geometrię i w rezultacie dostaje konstrukcję obciążoną oddziaływaniami klimatycznymi. Co istotne jakakolwiek zmiana w projekcie (geometria, założenia itp.) pozwala na automatyczną aktualizację obciążeń do bieżącego stanu modelu.

Przewodnik po generatorze Advance Design

Wersja 2020 programu wprowadziła szereg narzędzi pozwalających w łatwy sposób wygenerować wszystkie okładziny w ekstremalnie krótkim czasie np. poprzez selekcję elementów liniowych/powierzchniowych, poprzez wyciągnięcie, rysowanie czy kopiowanie.

Parametry okładziny w programie Advance Design opt

Rys. 4. Parametry okładziny w programie Advance Design

Okładzina określa, w którym kierunku (x/y/xy/inny definiowany przez kąt) rozłoży obciążenie przyłożone do swojej powierzchni. Ponadto określa pewne parametry związane z obciążeniami klimatycznymi.

Obciążenia wyznaczane są na podstawie parametrów określonych w przypadkach obciążeń.

Definicja parametrów przypadków obciążeń klimatycznych opt

Rys. 5. Definicja parametrów przypadków obciążeń klimatycznych

Sama operacja jest banalnie prosta – parametry, które musimy ustalić są tymi, które nie są możliwe do ustalenia na podstawie modelu tylko wynikają z założeń projektu (wysokość n.p.m, współczynnik termiczny, kategoria terenu itp.).

Po tych dwóch operacjach (okładziny i przypadki obciążeń) program jest gotowy do wygenerowania obciążeń. Powstanie dokładnie tych przypadków ile jest koniecznych z punktu widzenia śniegu równomiernego/nierównomiernego czy różnych wartości ciśnienia w poszczególnych strefach.

CNC2M – dodatkowe przepisy dla obciążeń wiatrem

Co bardzo istotne, program implementuje przepisy dokumentu CNC2M. Dokument ten stanowi swojego rodzaju załącznik do francuskiego Eurokodu, natomiast w swojej naturze jest uniwersalny niezależnie od kraju. Określa od zasady wyznaczania stref i wartości ciśnienia dla budynków dużo bardziej skomplikowanych niż te zawarte w ogólnych postanowieniach Eurokodu np. budynki w kształcie L, C, daszki markizowe, dodatkowe przepisy dla wiat. W Polsce nie jesteśmy zobowiązani do korzystania z takich przepisów, ale jest to dużo bardziej wiarygodne podejście niż zastosowanie dla całego obiektu modelu zwykłej, prostopadłościennej „kostki”.

Przykładowy wycinek z dokumentu CNC2M dotyczący budynków w kształcie litery L opt

Rys. 6. Przykładowy wycinek z dokumentu CNC2M dotyczący budynków w kształcie litery L

Przykład wykorzystania tych przepisów w generatorze Advance Design w poniższym filmie:

Autor: Kamil Dziedzic