Jak wstawić otwory/przebicia w elemencie powierzchniowym w programie do analizy konstrukcji Advance Design

23 marca 2020Advance DesignAdvance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Jak wyciąć otwory w elemencie powierzchniowym w Advance Design Kamil Dziedzic Advance Design opt

Wstawianie otworów w elementach powierzchniowych w programie dla inżynierów – konstruktorów Advance Design jest czynnością łatwą i szybką. Proces ten ma ściśle określoną metodologię, której użytkownik musi się trzymać. Otwory generowane są na podstawie zamkniętego konturu złożonego z linii/polilinii – użytkownik musi przygotować kontur otworu, który chce wyciąć. Można to zrobić na kilka sposobów np. zwyczajnie je rysując. Można też zestaw wszystkich otworów importować wprost z .dxf. Istotną możliwością w Advance Design jest opcja importowania kolejnych plików .dxf do istniejącego modelu. Dla przykładu w pierwszym kroku możemy zaimportować podkład płyty fundamentowej, w kolejnych podkłady wyższych pięter, aż w którymś momencie uznamy za konieczne zaimportowanie samych otworów/przebić w interesującej nas płycie.

Kontury otworów narysowane lub zaimportowane do modelu Advance Design

[Kliknij, aby powiększyć]
Rys. 1. Kontury otworów narysowane lub zaimportowane do modelu Advance Design

Generacja otworów w oparciu o przygotowane kontury odbywa się przy pomocy narzędzia „Otwory” z zakładki „Narzędzia dodatkowe”. Użytkownik musi wybrać kontury, które chce przekształcić – w jednej operacji mogą to być wszystkie otwory w modelu i mogą one leżeć w różnych płaszczyznach czy wycinać otwory w różnych elementach.

Przebicia w stopie po generacji narzędziem Otwory

[Kliknij, aby powiększyć]
Rys. 2. Przebicia w stropie po generacji narzędziem „Otwory”

Przygotowane otwory można też w dowolnym momencie usunąć narzędziem „Usuń otwór”, które znajduje się w tym miejscu co narzędzie do ich tworzenia.

Import/eksport plików .dxf

W sytuacji gdyby konieczne było wykorzystanie importu .dxf to opcja ta znajduje się na zakładce BIM, podobnie jak inne opcje wymiany danych.

Zakładka BIM export i import

Rys. 3. Zakładka BIM – eksport i import .dxf

W przypadku importu program automatycznie tworzy systemy (foldery) w przeglądarce projektu w oparciu o warstwy w pliku dxf. Jeżeli eksportujemy konstrukcję lub jej fragment to warstwy utworzone mogą być na podstawie systemów lub typu elementów. Co istotne układ współrzędnych modelu Advance Design jest ściśle związany z układami innych aplikacji – dlatego rysując w oparciu o wyeksportowany fragment, a następnie importując go z powrotem mam pewność, że rysuję w prawidłowej przestrzeni konstrukcji.

Wyeksportowana płyta programu Advance Design do formatu dxf na której przygotowano nowe przebicia opt

Rys. 4. Wyeksportowana płyta programu Advance Design do formatu .dxf, na której przygotowano nowe przebicia

W celu uzyskania więcej informacji lub chęci otrzymania wyceny, zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez naciśnięcie na poniższy przycisk:

Wyślij zapytanie lub poproś o wycenę