Jak wygenerować globalne imperfekcje EC3 na słupach?

28 sierpnia 2023Advance DesignEC3, imperfekcje

Partager

Jak wygenerować globalne imperfekcje EC3 na słupach?

1.    Co mówi norma EC3

W niektórych przypadkach, zgodnie z EC3, konieczne jest uwzględnienie imperfekcji globalnych, w celu uwzględnienia m.in. braku prostopadłości, prostości, płaskości, przylegania itd.

Dla słupów te wstępne wady geometryczne uwzględnić można poprzez przyłożone równoważnych sił poziomych.

PN-EN 1993-1-1 §5.3.2 Rysunek 5.4

Wstępne imperfekcje przechyłowe uwzględniać należy osobno w każdym rozpatrywanym kierunku przechyłu.

Nachylenie słupa odwzorować należy poprzez siłę poziomą φNed na jego szczycie. Przyłożyć należy również przeciwstawną siłę poziomą na dole słupa. Wartość φ jest określona przez EC3.

PN-EN 1993-1-1 §5.3.2 Rysunek 5.2

2.    Uwzględnianie w Advance Design

Uwzględnianie globalnych imperfekcji EC3 na słupach w AD odbywa się w 2 głównych krokach.

W pierwszym kroku należy aktywować obliczenia z poziomu Założeń projektowych konstrukcji stalowych.

Następnie konieczne jest aktywowanie i konfiguracja odpowiednich opcji we Właściwościach słupów stalowych.

Podczas wymiarowania stali, generowane są automatycznie globalne siły imperfekcji zgodnie z EC3. Są one dodawane do kombinacji SGN.

W ten sposób otrzymujemy kombinacje SGN z globalnymi siłami imperfekcji w jednym kierunku (SGN +/- imperfekcja) oraz podstawowe kombinacje SGN.

Powiązane treści

Poznaj nowości, które usprawnią Twoją pracę w Advance Design 2024

30 maja 2023Advance DesignGRAITEC Expert

Zoptymalizuj procesy projektowania i analizy konstrukcyjnej oraz zyskaj lepsze możliwości obliczeniowe dzięki nowo wydanemu oprogramowaniu GRAITEC Advance Design 2024.

Jak zaoszczędzić czas, unikając konieczności indywidualnego modelowania każdego elementu za pomocą programu do obliczania konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) – Advance Design

4 maja 2023Advance DesignGRAITEC Expert

Jak zaoszczędzić czas, unikając konieczności indywidualnego modelowania każdego elementu za pomocą programu do obliczania konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) –…