Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON?

26 sierpnia 2020Cadkoncadkon, konstrukcje

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Graitec Gotowe zestawienia stali zbrojeniowej oraz przygotowanie arkuszów do wydruku w CADKON RC Patryk Skulski

Zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON+ RC są generowane automatycznie na podstawie wprowadzonych pozycji zbrojenia. Wystarczy wybrać jedną z trzech opcji.

 

Możliwości

  • Tabela prętów z detalem gięcia – tworzy ilościowe zestawienie prętów wraz z detalami
  • Tabela prętów – tworzy ilościowe zestawienie prętów bez detali
  • Tabela prętów o zmiennej długości – tworzy ilościowe zestawienie prętów o zmiennej długości

Tworzone zestawienia są dynamiczne. Oznacza to, że przy każdorazowej zmianie pozycji pręta na rysunku, zestawienie jest aktualizowane na bieżąco. To samo dotyczy wstawiania nowych pozycji lub usuwania już istniejących – zestawienie się powiększa lub pomniejsza.

Graitec 1 Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON
Rys. 1 Zestawienie ilościowe prętów wraz z detalami.

Graitec 2 Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON
Rys. 2 Zestawienie ilościowe prętów bez detali.

Graitec 3 Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON
Rys. 3 Zestawienie ilościowe prętów o zmiennej długości.

Zestawienia mogą być generowane na rysunek lub do pliku tekstowego. Mogą być wstawiane już w docelowym formacie A4, A3 lub z nieograniczoną wysokością.

Jeśli chcemy zmienić numerację prętów należy otworzyć „Menedżera elementów” i na głównej karcie z prętami wybrać prawym przyciskiem myszy numerację do zmiany:

Graitec 4 Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON
Rys. 4 Okno dialogowe Menedżera pozycji

Jeśli niezbędne jest wprowadzenie ręcznych zmian, zestawienie musi zostać rozbite. Konsekwencją tego będzie brak automatycznych aktualizacji.

Przygotowane zestawienia wygenerowane na rysunek należy ustawić do wydruku. W tym celu należy przejść na Arkusz i ustawić urządzenie drukujące, rozmiar papieru oraz rzutnię.

Graitec 5 Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON
Rys. 5 Okno dialogowe ustawień strony do wydruku.

Skalę rzutni należy ustawić w oknie właściwości. Zestawienia są tworzone w skali zgodnie z tą wprowadzoną w ustawieniach.

Graitec 6 Jak wykonać zestawienia stali zbrojeniowej w programie CADKON
Rys. 6 Karta właściwości rzutni.

 

Praktyczne przedstawienie opisanych zagadnień zostanie przestawiona na webinarium w ramach „Graitec Summer Academy” – serdecznie zapraszam!

—————————————————————————————————————————————————————

Dołącz do Graitec Summer Academy

Więcej na temat przedstawionego zagadnienia dowiesz się z naszego materiału video opublikowanego w ramach w ramach „Graitec Summer Academy” – sedecznie zapraszam!

Zapisz się już dziś i korzystaj z dostępu do niepublikowanych wcześniej materiałów oraz sesji LIVE z naszymi inżynierami.

Kliknij poniżej

Graitec Summer Academy 2020