Jak wykorzystać drzewo nawigacyjne w oknach edycyjnych w module Advance Design – BIM Designers Steel Connection?

19 marca 2020Advance DesignAdvance Design

Partager

Jak wykorzystać drzewo nawigacyjne w oknach edycyjnych w module Advance Design – BIM Designers Steel Connection?
Jak wykorzystać drzewo nawigacyjne w oknach edycyjnych w module Advance Design Michał Nowicki opt

W ostatniej odsłonie modułu BIM Designers Steel Connection nastąpiła zmiana interfejsu, która to istotnie wpływa na sposób edycji parametrów zadania. Tym nowym rozwiązaniem jest organizacja okien dialogowych przy wykorzystaniu drzewka nawigacyjnego, które znajduje się w ich lewym panelu. Poniższy artykuł przybliża koncepcje pracy, mając na celu efektywne wykorzystanie tej funkcjonalności do wygodniejszej codziennej pracy.

Śruby

Każdy element „drzewka” może mieć listę elementów podrzędnych, które są wyświetlane pod tym elementem głównym. Użytkownik może poruszać się po drzewku nawigacyjnym wybierając, rozwijając i zsuwając elementy, jak również modyfikując dane drzewa poprzez edycję etykiet elementów, sprawdzanie i odznaczanie elementów.

Klasyczne sterowanie poprzez drzewko, służące do grupowania i wyświetlania hierarchicznej listy elementów, zostało rozszerzone w module Advance Design – BD Steel Connection o kilka dodatkowych opcji:

  • Propagowanie parametrów pomiędzy wszystkimi elementami nadrzędnymi (ang. Parent) i wszystkimi elementami podrzędnymi (ang. Child) w gałęzi drzewka.
  • Możliwość kopiowania wartości parametrów pomiędzy pozycjami podrzędnymi (Child).
Parent item
  • Gałęzie drzewa z trzema polami wyboru określającymi stan: oprócz dwóch stanów aktywnych i nieaktywnych, pole wyboru może mieć trzeci, „nieokreślony” stan; jest to związane z obecnością elementów w stanach „różnych”, co oznacza, że element nadrzędny (Parent) może mieć nieokreślony stan, jeżeli nie wszystkie elementy podrzędne (Child) mają ten sam stan (czyli mają różne parametry).
Parent item

Sterowanie przez drzewko – jak to działa?

Mechanizm drzewa implikuje, że dla każdej głównej  gałęzi drzewa (ang. Tree family),  te same parametry są wyświetlane wewnątrz okna, nawet jeśli niektóre z nich są nieaktywne.

Tree family

Te same parametry dla każdego elementu drzewa.

Na poziomie głównej gałęzi (albo na poziomie pozycji głównego elementu albo na poziomie głównej drzew) stan parametrów jest wyświetlany w tzw. stanie „multiedycji„:

  • Wartości parametrów prezentują wspólne wartości zdefiniowane dla elementów podrzędnych (Child);
  • Parametry są edytowalne, a zmiany dokonane na poziomie elementu głównego (Parent) mają zastosowanie jednocześnie do wszystkich elementów podrzędnych (Child). Użytkownik może następnie przejść do każdej pozycji podrzędnej i modyfikować wartości poszczególnych parametrów.
Multi edit state

Jeżeli chodzi o dodatkowe operacje, które można wykonać na poziomie elementu głównego lub podrzędnego, to działa to w następujący sposób:

1. Gałęzie nadrzędne i podrzędne mają przypisane pola wyboru (checkbox’y), dzięki czemu kontrolują, czy elementy są tworzone w modelu, czy też nie. Trzeci stan kontroli widoku drzewa pokazuje na gałęziach nadrzędnych, że ustawienia dla gałęzi podrzędnych nie są wszystkie takie same.

Na przykład, w przypadku połączenia belki na słupie np. poprzez blachą czołową dla słupa ściany szczytowej, tylko usztywnienia pasa są umieszczane na belce; dlatego też kategoria usztywnień belki, która grupuje wszystkie usztywnienia, które mogą być umieszczone na belce, ma nieokreślony stan, ponieważ jeden element „podrzędny” ma inną wartość.

Wzmocnienia opt

2. W sytuacji, gdy element „podrzędny” ma te same wartości parametrów co inny, funkcja kopiowania jest dostępna za pomocą prawego przycisku myszy. Wartości mogą być kopiowane z innych aktywnych elementów podrzędnych.

Wzmocnienia belki

Na przykład, pogrubienie środnika może uzyskać wartości parametrów z innych aktywnych elementów podrzędnych, tj. żeber na belce.

 

Edycja parametrów przez „drzewko”. Praktyczne zastosowania

Jednym z praktycznych zastosowań sterowania poprzez „drzewko” jest moduł Advance Design – BD Steel Connection.

Oto jak działa ten mechanizm w przypadku połączenia dla połączenia belki ciągłej na słupie z zewnętrznymi śrubami. Otwarcie okna dialogowp „Blachy” pozwala to np. na wybranie żądanych opcji dostępnych do konfiguracji grup blach dystansowych:

  • Po wprowadzeniu różnych parametrów w polu Grubość dla elementów podrzędnych (Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3), pole Grubość elementu nadrzędnego (blachy „Dystansowe”) staje się „Różne”.
Blachy

[Kliknij, aby powiększyć]

  • Po wprowadzeniu identycznych wartości w polu Grubość dla przedmiotów podrzędnych (Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3), w polu Grubość przedmiotu nadrzędnego (podkładki) pojawi się ta wspólna wartość.
Blachy grubość

[Kliknij, aby powiększyć]

  • Po wpisaniu nowej wartości w polu Grubość elementu nadrzędnego (podkładki), mimo że wyświetlana jest wartość „Różne”, zostanie ona zastosowana jednocześnie w polu Grubość dla elementów podrzędnych (Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3).

Kliknij na poniższy przycisk, aby skontaktować się z nami i zadać pytanie jednemu z naszych ekspertów: 

Wyślij zapytanie

Powiązane treści

Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

29 sierpnia 2023Advance DesignGRAITEC Expert

Rewolucja w budownictwie zrównoważonym: Szacowanie emisji dwutlenku węgla w Advance Design

Jak wygenerować globalne imperfekcje EC3 na słupach?

28 sierpnia 2023Advance DesignGRAITEC Expert

W niektórych przypadkach, zgodnie z EC3, konieczne jest uwzględnienie imperfekcji globalnych.

GRAITEC skupia się na zrównoważonym rozwoju wraz z Advance Design 2024

17 lipca 2023Advance DesignGRAITEC Expert

GRAITEC skupia się na zrównoważonym rozwoju wraz z Advance Design 2024