Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy – symulacja placu budowy w Navisworks Manage

12 sierpnia 2020bimBIM

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy symulacja placu budowy w Navisworks Manage

W Polsce modele BIM wciąż najczęściej wykorzystywane są na etapie projektu. Projektanci coraz chętniej przechodzą z płaskiego oprogramowania CAD na programy umożliwiające modelowanie 3D. Widzą dużą oszczędność czasu przy tworzeniu nowych przekrojów, dokumentacji technicznej, zestawień, itp.

Takie modele na etapie projektowym wykorzystywane są także do sprawdzenia kolizji lub do synchronizacji z modelem MES. Przynoszą dużą korzyść przy zmianach i rewizjach. Stosowanie technologii BIM na etapie projektowym przynosi lub może przynieść oczywiste zyski. Jednak BIM jest cały czas implementowany w wielu krajach na świecie, nie tylko ze względu na ułatwienie prac projektowych, ale przede wszystkim ze względu na wyraźne profity dla inwestora i wykonawcy.

W poniższym artykule przedstawię jak wykorzystać modele BIM na etapie wykonawczym. Osobne modele kolejnych branż zostaną zaimportowane do jednego środowiska danych, w którym zaplanuję plac budowy, powiążę elementy modeli z harmonogramem i kosztorysem, przedstawię symulację powstawania budynku.

1. Modele branżowe i model placu budowy

Wszystkie modele wykorzystywane w poniższym przykładzie były tworzone na potrzeby poniższego artykułu.

Model konstrukcji budynku betonowego wraz z modelem zbrojenia został utworzony w programie Autodesk Revit:

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 1

Model konstrukcji hali stalowej został utworzony w programie Autodesk Advance Steel i następnie zaimportowany do programu Autodesk Revit, w którym zostało zamodelowane zbrojenie fundamentów.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 2

Model architektury został utworzony w programie Autodesk Revit. Architekt utworzył jeden model dla budynku żelbetowego i hali stalowej. Oba budynki mają być bezpośrednio połączone.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 3

W celu zamodelowania placu budowy, niezbędny był także model istniejącego terenu wraz z istniejącą zabudową i zielenią. Model został utworzony w programie Autodesk Revit.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 4

Do stworzenia symulacji budowy wykorzystałem program Autodesk Navisworks Manage. Jest to program, który nie modeluje i nie ma gotowej biblioteki z takimi elementami jak np.: ogrodzenie, betoniarka, szalunek, żuraw, itp. Wszystkie obiekty niezbędne do zasymulowania budowy muszą być zamodelowane w osobnym programie i zaimportowane do programu Autodesk Navisworks Manage. Do zamodelowania placu budowy użyłem programu Autodesk Revit.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 5

Powyższe modele łączyłem z harmonogramem i kosztorysem utworzonym w programie Microsoft Excel.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 6

 

2. Import modeli i harmonogramu

Wszystkie modele już podczas pracy projektowej były podczytywane między sobą dzięki natywnym narzędziom każdego programu. Dzięki temu wszystkie modele miały jeden wspólny punkt 0,0,0 co jest kluczowe przy wgrywaniu wszystkich modeli do programu Autodesk Navisworks Manage.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 7

Mamy wszystkie modele w jednym programie, łącznie z obiektami potrzebnymi do wykonania budynku. Zadaniem firmy wykonawczej jest zaplanowanie kolejności wykonywania poszczególnych elementów budowlanych, czyli stworzenie harmonogramu. Plan budowy wymaga także przewidzenia miejsca na składowanie materiałów, lokalizację maszyn, kontenerów, itp. Wszystko możemy zaplanować w programie, włącznie z uwzględnieniem przesuwania się elementów i występowania elementów tymczasowych, takich jak np. miejsce składowania prefabrykatów.

Do stworzenia symulacji budowy musimy dodać do modelu 3D dodatkowy parametr uwzględniający czas, będziemy mieli tak zwany model 4D. Pierwszym krokiem do tego jest import harmonogramu. Program Navisworks ma taką możliwość za pomocą narzędzia TimeLiner. Harmonogram może uwzględniać także koszty, będziemy wtedy dysponowali modelem 5D.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 8

3. Powiązanie modeli z harmonogramem

Powiązać modele z odpowiednimi zadaniami z harmonogramu możemy poprzez ręczne wskazywanie lub poprzez metody automatyczne. Metoda automatyczna zadziała dosłownie   w sekundę, warunkiem jednak jest odpowiednie sparametryzowanie wczytanych modeli. Konieczne jest uzupełnienie odpowiedniego parametru w każdym elemencie. Jeżeli wartość parametru jest identyczna jak nazwa zadania w harmonogramie, wtedy program sam połączy modele z zadaniem. Modele zawsze są parametryzowane w programach natywnych. Ten przykład pokazuje jak bardzo ważną rzeczą w technologii BIM jest nazewnictwo. Nazewnictwo nie tylko na poziomie plików, folderów i rysunków ale także na poziomie nazw elementów, materiałów i parametrów.

4. Animacje

Po powiązaniu modeli z harmonogramem mamy praktycznie gotową symulację budowy. Jeżeli chcemy żeby nasza symulacja była wzbogacona także o ruch elementów musimy stworzyć dodatkowo animacje i podłączyć je pod odpowiednie zadania. Dzięki temu możemy bardzo dokładnie zobaczyć zaawansowanie prac budowlanych wraz z budżetem na każdy dzień/tydzień inwestycji.

Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 9
Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 10
Graitec Jak wykorzystać modele BIM do planowania placu budowy 11

 

—————————————————————————————————————————————————————

Dołącz do Graitec Summer Academy

Więcej na temat przedstawionego zagadnienia dowiesz się z naszego materiału video opublikowanego w ramach w ramach „Graitec Summer Academy” – sedecznie zapraszam!

Zapisz się już dziś i korzystaj z dostępu do niepublikowanych wcześniej materiałów oraz sesji LIVE z naszymi inżynierami.

Kliknij poniżej

Graitec Summer Academy 2020