Jak zaoszczędzić czas, unikając konieczności indywidualnego modelowania każdego elementu za pomocą programu do obliczania konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) – Advance Design

4 maja 2023Advance Design

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

Jak zaoszczędzić czas, unikając konieczności indywidualnego modelowania każdego elementu za pomocą programu do obliczania konstrukcji metodą elementów skończonych (MES) – Advance Design.

Advance Design to rozwiązanie do analizy konstrukcji metodą elementów skończonych dedykowane inżynierom działającym w środowisku BIM. Jednym ze sposobów, w jaki Advance Design pomaga inżynierom zaoszczędzić czas jest liczba opcji, jakie oferuje w zakresie kopiowania elementów.

Wiele elementów w konstrukcjach budowlanych jest powtarzalnych; czasami całe piętra są powtarzalne. Aby uniknąć konieczności modelowania każdej sekcji z osobna, możemy skorzystać z opcji Kopiuj, aby zaoszczędzić czas.

Jeśli zdarza Ci się projektować duże konstrukcje budowlane, to z pewnością spotkałeś się z problemem zmian geometrii konstrukcji po przeprowadzeniu analizy MES.

Czasami podczas projektowania konstrukcji trzeba dodać element (słup, belkę itp.) lub przesunąć fragment konstrukcji. Ręczne zmiany w modelu są czasochłonne. Znacznie prostsze i szybsze jest użycie funkcji Kopiuj. Jest ona łatwa w użyciu i ma wiele różnych opcji zastosowania.

Opcja ta dostępna jest w zakładce Narzędzia podstawowe:

lub po selekcji elementu (lub kilku elementów) i kliknięciu prawym przyciskiem myszy:

Element skopiować można poprzez:

  •  translację zdefiniowaną przez wektor przyrostu

Wskaż Wektor oraz wpisz Liczbę. Zatwierdź używając przycisku Kopiuj.

  • translacja zdefiniowana przez wektor całkowity (podzielony na n kopii)

Wskaż Wektor (całkowitą długość), a także Liczbę (n kopii). Zatwierdź używając przycisku Kopiuj.

  •  translacja zdefiniowana przez wektor i odległość

Wskaż Wektor, Odległość i Liczbę. Zatwierdź używając przycisku Kopiuj.

Pamiętaj, że:

a)      przed skopiowaniem elementów możesz zobaczyć ich Podgląd

b)     Wektor możesz wskazywać graficznie lub wpisywać go ręcznie (kolejno współrzędne x, y, z)

Program umożliwia również kopiowanie elementów do konkretnych systemów. Służą do tego opcje w zakładce Więcej. Słupy z systemu Parter zostaną przekopiowane do systemów I piętro, II piętro i III piętro.

Użytkownik może poprzez kopiowanie tworzyć nowe systemy.

Advance Design umożliwia również kopiowanie poprzez Obrót.

Bardzo często wykorzystywaną funkcją jest również kopiowanie przy wykorzystaniu przycisku Ctrl.

Gdy wyselekcjonujemy element zauważymy, że każdy koniec świeci się na czerwono.

Po wciśnięciu klawisza Ctrl narożniki będą niebieskie.

Trzymając Ctrl możemy myszą wskazać punkt początkowy i końcowy (wektor), dzięki czemu nasz element przekopiuje się (nie musimy korzystać z okna Kopiuj). Jest to tzw. szybkie kopiowanie.