Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers?

25 sierpnia 2020bimAdvance Design, cadkon, konstrukcje

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Graitec Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers Kamil Dziedzic

Rysunek interaktywny to nowe narzędzie rysunkowe dostarczone wraz z wersją 2021 wymiarujących modułów żelbetowych w środowisku Advance Design oraz niezależnych kalkulatorów BIM Designers.

 

Jakie daje możliwości?

Rysunek interaktwyny pozwala na przygotowanie rysunku wykonawczego wymiarowanego elementu z możliwością jego edycji i modyfikacji tak aby jak najlepiej spełniał wymagania użytkownika czy standardu biura. Powstaje na podstawie zbrojenia obliczonego w trakcie wymiarowania, które może zostać dowolnie zmienione lub całkowicie narzucone (oraz dodatkowo zweryfikowane) przez projektanta.

Graitec 1 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 1. Interfejs programu z uzyskanym z obliczeń zbrojeniem rzeczywistym

Po uzyskaniu zbrojenia na podstawie przeprowadzonych obliczeń użytkownik ma możliwość przejścia na zakładkę Wyniki, na której znajdzie zestaw narzędzi dla prezentacji wyników takich jak siły wymiarujące, wykresy nośności zbrojenia, ugięcia, rysy czy naprężenia. Z tego miejsca można ponadto przemodyfikować każdy z rodzajów prętów np. zmieniając ich rozstaw, średnicę, długość, kształt co będzie miało wpływ na nośność przekroju.

Ostatecznie przygotować można dokumentację, na którą składać się może szczegółowy raport z wymiarowania (zawierający odniesienia do istotnych punktów norm i zestaw wykorzystywanych wzorów) oraz to co jest przedmiotem tego artykułu – rysunek wykonawczy.

Graitec 2 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 2. Zakładka Wyniki z zestawem dostępnych rezultatów i dokumentów

Po kliknięciu na drugą ikonę Rysunek przechodzimy do okna z rysunkiem wykonawczym. Powinniśmy od razu ten rysunek otrzymać co związane jest z pewnymi domyślnymi ustawieniami jego tworzenia. Spróbuję pokazać co jest wykorzystywane przy generacji tego rysunku i jak użytkownik może zmodyfikować poszczególne ustawienia żeby otrzymać oczekiwany efekt.

Graitec 3 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 3. Widok okna rysunkowego z podziałem na poszczególne obszary

Na powyższym zdjęciu z okna rysunku interaktywnego zaznaczyłem poszczególne obszary, które służą projektantowi do zmodyfikowania wyglądu rysunku.

Największym z nich jest Obszar roboczy, gdzie widzieć będziemy nasz skompletowany arkusz lub poszczególne widoki i zestawienia. Z tego miejsca rozmieścimy też widoki na arkuszu zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Składowe rysunku po lewej stronie okna to zestawienie wszystkich przygotowanych arkuszy, widoków i zestawień zbrojenia. Z tego miejsca możemy usuwać lub dodawać nowe widoki np. kolejne niezbędne przekroje elementu lub tworzyć nowe puste arkusze, które tymi widokami zapełnimy. Wybierając odpowiednią składową (arkusz/widok/zestawienie) będziemy mogli dodatkowo zmodyfikować jej ustawienia w kolejnym oknie czyli Właściwości składowych. Każdy z komponentów ma swoje unikalne zestawienia i dla przykładu widoki (widok belki, przęsła, przekrój itd.) mają w swoich ustawieniach skalę, sposób prezentacji, osymbolowanie i to w jaki sposób widok dopasowuje się do arkusza.

Graitec 4 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 4. Przykładowe ustawienia wybranego widoku

Ostatnim obszarem jest zakładka Ustawienia rysunku, które nie są związane bezpośrednio z konkretną składową tylko z całym rysunkiem np. ustawienia drukarki i co istotne Szablon rysunkowy.

 

Co mogę zmienić, aby rysunek wyglądał tak jak chcę?

Tabelka rysunkowa

Jest kilka obszarów, w których użytkownik może dokonać zmian, by rysunek przyjął odpowiedni kształt. Przede wszystkim każdy arkusz ograniczony jest Tabelką rysunkową, która określa zarówno rozmiar arkusza oraz tabelkę z niezbędnymi informacjami. Domyślnie przygotowane jest kilka arkuszy, a użytkownik może stworzyć dowolnie swoje własne. Tabelka rysunkowa zapisana jest w pliku .dwg i wystarczy taki plik zmodyfikować i zapisać pod nową nazwą.

Graitec 5 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 5. Wybór tabelki rysunkowej stworzonej przez użytkownika

Tabelkę można przerobić w dowolnym programie obsługującym .dwg np. Autocad lub Cadkon+. Domyślne tabelki znajdują się w lokalizacji:

C:UsersNazwaUżytkownikaAppDataLocalGraitecAdvance BIM Designers2021.1TemplatesDrawingsBeamTitleblocksPL

I również tam powinniśmy zapisać nasz zmodyfikowany plik, aby mieć do niego łatwy dostęp z poziomu programu.

Ja w swoim pliku zmodyfikowałem wygląda tabelki rysunkowej standardowymi narzędziami Autocada – narysowałem linie, wstawiłem tekst umieszczając je na odpowiednich przygotowanych warstwach. Najlepiej zobaczyć jak stworzona jest tabelka w domyślnych plikach przygotowanych przez Graitec. Na warstwie Text umieszczamy tekst użytkownika, TitleBlocklines to linie tworzące naszą tabelkę, Values to warstwa przeznaczona na etykiety, które mogą się zmieniać a ich wartość przyjmowana jest z ustawień pliku naszego elementu żelbetowego – może to być np. nazwa, numer rysunku, lokalizacja, projektant itd. Czyli podsumowując Text jest zawsze taki sam, Values mogą się zmieniać. Ważne jest, że cała tabelka rysunkowa powinna być zdefiniowana jako blok o nazwie TitleBlock.

Graitec 6 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 6. Blok tabelki rysunkowej zmodyfikowany przez użytkownika

Podobnie można zrobić z ramką zewnętrzną, która stanowić będzie format naszego arkusza. Tu również istotny jest fakt, że stanowi ona blok o nazwie Page, a linie, które ją tworzą umieszczane są na warstwie Contour. Ja swoją ramkę zmodyfikowałem w ten sposób, że nadałem im wymiary jak dla arkusza A2 (domyślnie przez Graitec przygotowane są formatki A4, A3, natomiast nie ma ograniczeń w tworzeniu swoich arkuszy, również na rolce).

Graitec 7 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 7. Zmodyfikowany przez użytkownika blok ramki rysunkowej

Po dokonaniu modyfikacji zapisujemy plik jako .dwg w lokalizacji, którą wskazałem wcześniej. Moja sugestia to zapis w wersji .dwg 2013 lub niższej.

Graitec 8 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 8. Wybór własnej formatki i tabelki rysunkowej

Etykiety, które umieściliśmy w naszej tabelce rysunkowej mogą się zmieniać w każdym projekcie. Wystarczy wejść na zakładkę Ustawienia i skorzystać z narzędzia Ustawienia projektu. Ja wykorzystałem etykiety Rysunek (Drawing) oraz Pozycja (Position), dzięki czemu po uzupełnieniu tych wierszy automatycznie dostaję je na rysunku.

Graitec 9 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 9. Etykiety w tabelce rysunkowej uzupełnione w ustawieniach projektu

Układ rysunku

Gdy mamy już ustawiony odpowiedni format arkusza, to po umieszczeniu na nim odpowiednich widoków możemy dodatkowo zmodyfikować układ rysunku. Układ rysunku to określenie, które i ile miejsca ma zająć poszczególny widok.

Graitec 10 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 10. Układ poszczególnych widoków na arkuszu

Dostęp do edycji układu ukryty jest pod prawym przyciskiem myszy. Każda ramka ograniczająca miejsce na widok może zostać zmodyfikowana przez użytkownika. Dzięki temu poszczególne widoki znajdą się w odpowiednich miejscach i nie zajmą obszaru poza ramką. Jest to szczególnie istotne z uwagi, że może to być stałe ustawienie dla innych rysunków, a nie tylko tego jednego, który obecnie edytujemy.

Skala poszczególnych widoków jest tak dopasowana, aby widoki znalazły się w ograniczającej ramce. Użytkownik może widoki przesunąć ręcznie (odrębnie od edycji układu) również na rysunku oraz zmienić im skalę, ale wtedy należy zwrócić uwagę na 2 ustawienia arkusza.

Graitec 11 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 11. Ustawienia arkusza związane z układem

Jednym z nich jest podążanie widoków za arkuszem. Gdy jest włączone widoki po aktualizacji zawsze będą wracały na swoje miejsce związane z układem rysunku. Natomiast dopasowanie widoku do arkusza powodować będzie, że niezależenie jaką skalę ustawimy to po aktualizacji rysunku skala i tak zostanie dopasowana do ramki ograniczającej w układzie. Zatem wniosek jest taki, że jeżeli chcemy przerobić rysunek ręcznie niezależnie od układu rysunku to powinniśmy te opcje odznaczyć.

Szablon rysunku

Szablon rysunkowy to zestaw ustawień związanych z prezentacją rysunku i jest zapisany jako plik szablonu .dwt. Podobnie jak wcześniej formatkę i tabelkę możemy go edytować przy pomocy aplikacji cadowskich. Szablony zapisane są w lokalizacji:

C:UsersNazwaUżytkownikaAppDataLocalGraitecAdvance BIM Designers2021.1TemplatesDrawingsGeneralDrawing StylesPL

Za jego pomocą można ustalić jaki styl linii, styl tekstu, styl wymiarowania, kolor czy grubość linii przyjmą poszczególne elementy rysunku.

Graitec 12 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 12. Szablon rysunku .dwt

Modyfikacji dokonujemy za pomocą narzędzi Autocada. Żeby zmodyfikować kolor, grubość i styl linii poszczególnych elementów rysunku należy tych ustawień dokonać dla warstwy przypisanej do odpowiednich części (kierujemy się nazwą). Zmiany stylów tekstu i stylów wymiarowania dokonujemy z okna dialogowego, tak jakbyśmy przygotowywali te style na potrzeby rysunku Autocada.

Graitec 13 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 13. Modyfikacja stylu wymiarowania w szablonie na potrzeby rysunku BIM Designers

Dla przykładu, zmodyfikuję styl w taki sposób, aby każdy element przyjął od razu kolor czarny. Szablon zapisujemy ponownie w ścieżce jak wyżej. Moja istotna sugestia to zapisać plik w pierwszej kolejności jako .dwg w wersji 2013 lub niższej, a następnie zmienić jego rozszerzenie na .dwt. (Zabieg taki wymagany jest przy korzystaniu z nowych wersji Autocada z uwagi na wersję w jakiej zapisywany jest .dwt – 2018, nie jest wymagany podczas pracy z Cadkon+). Po zastosowaniu szablonu rysunku w ustawieniach rysunku wszystkie elementy przyjęły kolor czarny, zgodnie z moimi zmianami.

Graitec 14 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 14. Rysunek z przygotowanym przez użytkownika stylem czarno-białym

Istotne jest również to, że rysunek może być wyeksportowany do .dwg (i prawdopodobnie w większości przypadków będziemy chcieli to zrobić, żeby coś zmodyfikować lub dorysować). Jeżeli ustawimy odpowiednie kolory, style i grubości linii czy tekstu to przyjmą one również takie ustawienia w wyeksportowanym rysunku .dwg.

 

Szczegóły gięcia prętów

Użytkownik może dodatkowo poprosić o wywołanie na widokach szczegółów gięcia prętów związanych z tym widokiem (dla przekrojów zbrojenie poprzeczne, dla widoków belki zbrojenie podłużne). Ustawienia te są związane z Rysunkiem. Tutaj ustalamy czy szczegóły mają się pojawić na widokach oraz w jaki sposób są generowane. Szczegół gięcia może być opisany etykietami wedle woli użytkownika np. numer pręta, średnica, długość, klasa stali itp.

Graitec 15 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 15. Ustawienia szczegółów gięcia

 

Styl rysowania

Ostatnią rzeczą, o której będę chciał wspomnieć jest Styl rysowania. Jest to ostateczny szablon rysunku, który będzie zawierał w sobie wszystko to co ustawiliśmy powyżej czyli wybraną formatkę, utworzone widoki z odpowiednimi ustawieniami, wybrany szablon rysunku. Możemy go zapisać klikając prawym przyciskiem myszy w oknie ze składowymi na Rysunek.

Graitec 16 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 16. Zapisywanie własnego stylu rysowania

Lokalizacja tych styli jest podobna jak wszystkich innych ustawień, przy czym związana jest z elementem na jakim pracujemy – tzn. istnieją odrębne foldery dla słupa, ściany, stopy, ławy a w naszym przypadku belki wygląda następująco:

C:UsersNazwaUżytkownikaAppDataLocalGraitecAdvance BIM Designers2021.1TemplatesDrawingsBeamDrawing StylesPLStandardBeam

Styl może zostać narzucony podczas tworzenia nowego rysunku lub po prostu na istniejącym rysunku.

Graitec 17 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 17. Stosowanie przygotowanego wcześniej stylu

 

Podsumowanie

W powyższych akapitach postarałem się udowodnić, że użytkownik ma bardzo duży wpływ na wygląd rysunku zbrojeniowego generowanego automatycznie. Dzięki temu możemy ograniczyć czas poświęcany na tworzenie dokumentacji rysunkowej – taki rysunek może stanowić finalną dokumentację albo wytyczne dla kreślarza. Poświęcając kilkanaście minut na dopasowanie ustawień i prezentacji do naszych potrzeb możemy uzyskać dokumentację wysokiej jakości.

Graitec 18 Jakie możliwości daje nam rysunek interaktywny w BIM Designers
Rys. 18. Zapis przygotowanego rysunku do .dwg

Ta nowość, czyli rysunek interaktywny wprowadzona w wersji 2021 jest z pewnością jedną z ciekawszych, gdyż pozwala wykorzystać nasz model MES i przeprowadzone obliczenia elementów żelbetowych na potrzeby dokumentacji. Zbrojenie, które widzimy na rysunku jest zweryfikowane w stanach SGN i SGU dzięki czemu niwelujemy błędy na etapie wymiany informacji między projektantem a kreślarzem.

 

Praktyczne przedstawienie opisanych zagadnień zostanie przestawiona na webinarium w ramach „Graitec Summer Academy” – serdecznie zapraszam!

—————————————————————————————————————————————————————

Dołącz do Graitec Summer Academy

Więcej na temat przedstawionego zagadnienia dowiesz się z naszego materiału video opublikowanego w ramach w ramach „Graitec Summer Academy” – sedecznie zapraszam!

Zapisz się już dziś i korzystaj z dostępu do niepublikowanych wcześniej materiałów oraz sesji LIVE z naszymi inżynierami.

Kliknij poniżej

Graitec Summer Academy 2020