Jakie pytania zada inwestor oczekujący BIM?

15 sierpnia 2019bimBIM

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg
Jakie pytania zada inwestor oczekujący BIM

Zgodnie z normami brytyjskimi, zaczynając od norm BS1192, czy też dokumentów uzupełniających typu PAS, a kończąc na aktualnie wprowadzonych i nadal rozwijanych normach ISO19650, można w miarę jasny sposób zidentyfikować i przeanalizować proces BIM proponowany przez te dokumenty. Procedury (zapisane jako ciągi współzależności pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu realizacji BIM) mają swój początek w dokumencie określającym Wymagania Inwestora. Dokumencie nazywanym według tych norm wspólnym określeniem – EIR – Employers Information Requirements lub jako Exchange Information Requirements – według normy ISO. Dokument ten może stanowić dodatek do SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) lub też pełnić jej rolę w całości – w zależności od powziętych założeń i standardów pracy.

Jakie są najważniejsze kwestie dla Inwestora w procesie BIM OPT

Rys. 1 Jakie są najważniejsze kwestie dla Inwestora w procesie BIM?

Jak można łatwo zauważyć, wbrew dotychczasowo przyjętym zwyczajom w Polsce – jak i w każdym kraju próbujących wdrożyć BIM – nie ma jednego określenia na BIM. Technologia ta jest tylko drogą pozwalającą nam osiągnąć dany cel lub cele. Stąd też wynika mnogość pytań, jakie może zadać nam Inwestor, jednak, co najważniejsze, istnieje pewna grupa standardowych oczekiwań, które musi spełniać każde biuro – niezależnie od branży czy też specjalizacji.

Chciałbym od razu zaznaczyć, że poniższa lista to subiektywne zdanie Autora; kolejność i ilość wybrana jest na potrzeby powyższej publikacji:

 • Doświadczenie o realizowane wcześniej projekty BIM
 • Doświadczenie kompetencyjne uczestników procesu BIM – zarówno branżowe, jak i narzędziowe, potwierdzone uznawaną certyfikacją.
 • Zasoby sprzętowe – hardware
 • Zasoby softwarowe – zaplecze, licencje
 • Doświadczenie na polu stosowanych modeli współpracy międzybranżowych
 • Doświadczenie w wykorzystaniu CDE
 • Znajomość procedur procesu BIM
 • Przedstawienie planu realizacji BIM i podziału na fazy
 • Sposób zaadresowania określonych potrzeb Inwestora
 • Sposoby zabezpieczenia przepływu danych, informacji oraz utrzymanie ich integralności
 • Zaproponowany model współpracy i metod weryfikacji
 • Segregacja danych projektu – dokumentów, rysunków itd.
 • Wykorzystywane formaty, wersje, standardy

Jeśli interesuje Cię rozmowa na temat usługi BIMUp, zachęcamy do umówienia się na prezentację z naszym Ekspertem (w komentarzu zamieść nazwę interesującego Cię zagadnienia).

Kliknij w nasz tag #SummerAcademy, aby wyświetlić listę wszystkich postów z tego cyklu.

Zapraszamy do przeczytania powiązanych artykułów, dostępnych poniżej:

Wyślij zapytanie